Исторически речник
прѣтрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣтратпрѣтраѭ, прѣтраѫ, прѣтраѧ, прѣтраюпрѣтраш, прѣтраеш, прѣтраашпрѣтратъ, прѣтраетъ, прѣтраатъ, прѣтрать, прѣтраеть, прѣтраать, прѣтрат, прѣтрает, прѣтраатпрѣтрамъ, прѣтраемъ, прѣтраамъ, прѣтрамь, прѣтраемь, прѣтраамь, прѣтрам, прѣтраем, прѣтраам, прѣтрамо, прѣтраемо, прѣтраамопрѣтрате, прѣтраете, прѣтраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣтраѭтъ, прѣтраѫтъ, прѣтраѧтъ, прѣтраютъ, прѣтраѭть, прѣтраѫть, прѣтраѧть, прѣтрають, прѣтраѭт, прѣтраѫт, прѣтраѧт, прѣтраютпрѣтравѣ, прѣтраевѣ, прѣтраавѣпрѣтрата, прѣтраета, прѣтраатапрѣтрате, прѣтраете, прѣтраатепрѣтрапрѣтра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣтрамъ, прѣтрамь, прѣтрампрѣтратепрѣтравѣпрѣтратапрѣтрахъ, прѣтрахь, прѣтрахпрѣтра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣтрапрѣтрахомъ, прѣтрахомь, прѣтрахом, прѣтрахмꙑпрѣтрастепрѣтрашѧ, прѣтрашѫ, прѣтраша, прѣтраше, прѣтрахѫпрѣтраховѣпрѣтраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣтрастепрѣтраахъ, прѣтрахъ, прѣтраахь, прѣтрахь, прѣтраах, прѣтрахпрѣтрааше, прѣтрашепрѣтрааше, прѣтрашепрѣтраахомъ, прѣтрахомъ, прѣтраахомь, прѣтрахомь, прѣтраахом, прѣтрахомпрѣтраашете, прѣтрашете, прѣтраасте, прѣтрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣтраахѫ, прѣтрахѫ, прѣтраахѹ, прѣтрахѹпрѣтрааховѣ, прѣтраховѣпрѣтраашета, прѣтрашета, прѣтрааста, прѣтрастапрѣтраашете, прѣтрашете, прѣтраасте, прѣтрасте
прѣтрат -прѣтраѭ -прѣтраш несв плоѭ прѣтрат συμπρίζω Измъчвам, подлагам някого на мъчение, като го претривам, стържа с пила л пото не сьвѣштаваасте сꙙ на манасѭ гда саѭ плоѭ прѣтрааше. гда сꙑнъ м вѣта не сътворсте на їрода С 397.1 Изч С Нвб Срв претривам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР