Исторически речник
прѣтещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣтещпрѣтекѫ, прѣтекѹпрѣтеешпрѣтеетъ, прѣтееть, прѣтеетпрѣтеемъ, прѣтеемь, прѣтеем, прѣтеемопрѣтеете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣтекѫтъ, прѣтекѹтъ, прѣтекѫть, прѣтекѹть, прѣтекѫт, прѣтекѹтпрѣтеевѣпрѣтеетапрѣтеетепрѣтьц, прѣтъцпрѣтьц, прѣтъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣтьцѣмъ, прѣтъцѣмъ, прѣтьцѣмь, прѣтъцѣмь, прѣтьцѣм, прѣтъцѣмпрѣтьцѣте, прѣтъцѣтепрѣтьцѣвѣ, прѣтъцѣвѣпрѣтьцѣта, прѣтъцѣтапрѣтѣхъ, прѣтекохъ, прѣтѣхь, прѣтекохь, прѣтѣх, прѣтекохпрѣтее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣтеепрѣтѣхомъ, прѣтекохомъ, прѣтѣхомь, прѣтекохомь, прѣтѣхом, прѣтекохом, прѣтекохмꙑпрѣтѣсте, прѣтекостепрѣтѣшѧ, прѣтекошѧ, прѣтѣшѫ, прѣтекошѫ, прѣтѣша, прѣтекоша, прѣтѣше, прѣтекоше, прѣтекохѫпрѣтѣховѣ, прѣтекоховѣпрѣтѣста, прѣтекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣтѣсте, прѣтекостепрѣтеаахъ, прѣтеахъ, прѣтеѣхъ, прѣтеаахь, прѣтеахь, прѣтеѣхь, прѣтеаах, прѣтеах, прѣтеѣх, прѣтеѧхъ, прѣтеѧхь, прѣтеѧхпрѣтеааше, прѣтеаше, прѣтеѣше, прѣтеѧшепрѣтеааше, прѣтеаше, прѣтеѣше, прѣтеѧшепрѣтеаахомъ, прѣтеахомъ, прѣтеѣхомъ, прѣтеаахомь, прѣтеахомь, прѣтеѣхомь, прѣтеаахом, прѣтеахом, прѣтеѣхом, прѣтеѧхомъ, прѣтеѧхомь, прѣтеѧхомпрѣтеаашете, прѣтеашете, прѣтеѣшете, прѣтеаасте, прѣтеасте, прѣтеѣсте, прѣтеѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣтеаахѫ, прѣтеахѫ, прѣтеѣхѫ, прѣтеаахѹ, прѣтеахѹ, прѣтеѣхѹ, прѣтеѧхѹпрѣтеааховѣ, прѣтеаховѣ, прѣтеѣховѣ, прѣтеѧховѣпрѣтеаашета, прѣтеашета, прѣтеѣшета, прѣтеааста, прѣтеаста, прѣтеѣста, прѣтеѧстапрѣтеаашете, прѣтеашете, прѣтеѣшете, прѣтеаасте, прѣтеасте, прѣтеѣсте, прѣтеѧсте
прѣтещ -прѣтекѫ -прѣтееш св Претичам, обиколя, прекося тичешком ꙇ прѣтѣшѧ въсѫ странѫ тѫ. ꙇ наѧсѧ прност на одрѣхъ болѧщѧѩ. ꙇдеже слꙑшаахѫ  ѣко тѹ естъ М Мк 6.55 З ꙁаклнаѭ тѧ бгомь вꙿседръжтелемь ... ѹбо сѧ бѣж ... вꙿсѣкъ демонъ нестꙑ. ꙇ скврънънꙑ ... ѣко се мѫжескъ полъ. ꙇл женескъ. л гадомь. л пꙿтцеѭ. л нощѭ глѧ. л глѹхо страшѧ. ꙇ прѣтекꙑ. л въ лѹцѣ съвѣщаваѩ. л въ внѣ пемѣ мноꙁѣ. л въ ѩꙁ. л въ болѣꙁн СЕ 54а 9 Премина, отмина. ꙿто ѹбо сътвор сꙙ дьнесь. да не просто бо насъ прѣтекѫтъ. дьн сего ѹдеса С 431.16 Изч М З СЕ С Гр περιτρέχω παρατρέχω ἐπιδρομή Нвб Срв претека ОА ВА НТ ЕтМл БТР АР ДА