Исторически речник
прѣсѧꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣсѧꙃатпрѣсѧжѫ, прѣсѧꙃаѭ, прѣсѧꙃаѫ, прѣсѧꙁаѭ, прѣсѧꙁаѫ, прѣсѧꙃаѧ, прѣсѧꙁаѧ, прѣсѧжѹ, прѣсѧꙃаю, прѣсѧꙁаюпрѣсѧжеш, прѣсѧꙃаш, прѣсѧꙃаеш, прѣсѧꙁаш, прѣсѧꙁаешпрѣсѧжетъ, прѣсѧꙃатъ, прѣсѧꙃаетъ, прѣсѧꙁатъ, прѣсѧꙁаетъ, прѣсѧжеть, прѣсѧꙃать, прѣсѧꙃаеть, прѣсѧꙁать, прѣсѧꙁаеть, прѣсѧжет, прѣсѧꙃат, прѣсѧꙃает, прѣсѧꙁат, прѣсѧꙁаетпрѣсѧжемъ, прѣсѧꙃамъ, прѣсѧꙃаемъ, прѣсѧꙁамъ, прѣсѧꙁаемъ, прѣсѧжемь, прѣсѧꙃамь, прѣсѧꙃаемь, прѣсѧꙁамь, прѣсѧꙁаемь, прѣсѧжем, прѣсѧꙃам, прѣсѧꙃаем, прѣсѧꙁам, прѣсѧꙁаем, прѣсѧжемо, прѣсѧꙃамо, прѣсѧꙃаемо, прѣсѧꙁамо, прѣсѧꙁаемопрѣсѧжете, прѣсѧꙃате, прѣсѧꙃаете, прѣсѧꙁате, прѣсѧꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣсѧжѫтъ, прѣсѧꙃаѭтъ, прѣсѧꙁаѭтъ, прѣсѧꙃаѫтъ, прѣсѧꙁаѫтъ, прѣсѧꙃаѧтъ, прѣсѧꙁаѧтъ, прѣсѧжѹтъ, прѣсѧꙃаютъ, прѣсѧꙁаютъ, прѣсѧжѫть, прѣсѧꙃаѭть, прѣсѧꙁаѭть, прѣсѧꙃаѫть, прѣсѧꙁаѫть, прѣсѧꙃаѧть, прѣсѧꙁаѧть, прѣсѧжѹть, прѣсѧꙃають, прѣсѧꙁають, прѣсѧжѫт, прѣсѧꙃаѭт, прѣсѧꙁаѭт, прѣсѧꙃаѫт, прѣсѧꙁаѫт, прѣсѧꙃаѧт, прѣсѧꙁаѧт, прѣсѧжѹт, прѣсѧꙃают, прѣсѧꙁаютпрѣсѧжевѣ, прѣсѧꙃавѣ, прѣсѧꙃаевѣ, прѣсѧꙁавѣ, прѣсѧꙁаевѣпрѣсѧжета, прѣсѧꙃата, прѣсѧꙃаета, прѣсѧꙁата, прѣсѧꙁаетапрѣсѧжете, прѣсѧꙃате, прѣсѧꙃаете, прѣсѧꙁате, прѣсѧꙁаетепрѣсѧж, прѣсѧꙃапрѣсѧж, прѣсѧꙃа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣсѧжмъ, прѣсѧꙃамъ, прѣсѧжѣмъ, прѣсѧжамъ, прѣсѧжмь, прѣсѧꙃамь, прѣсѧжѣмь, прѣсѧжамь, прѣсѧжм, прѣсѧꙃам, прѣсѧжѣм, прѣсѧжампрѣсѧжте, прѣсѧꙃате, прѣсѧжѣте, прѣсѧжатепрѣсѧжвѣ, прѣсѧꙃавѣ, прѣсѧжѣвѣ, прѣсѧжавѣпрѣсѧжта, прѣсѧꙃата, прѣсѧжѣта, прѣсѧжатапрѣсѧꙃахъ, прѣсѧꙁахъ, прѣсѧꙃахь, прѣсѧꙁахь, прѣсѧꙃах, прѣсѧꙁахпрѣсѧꙃа, прѣсѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣсѧꙃа, прѣсѧꙁапрѣсѧꙃахомъ, прѣсѧꙁахомъ, прѣсѧꙃахомь, прѣсѧꙁахомь, прѣсѧꙃахом, прѣсѧꙁахом, прѣсѧꙃахмꙑ, прѣсѧꙁахмꙑпрѣсѧꙃасте, прѣсѧꙁастепрѣсѧꙃашѧ, прѣсѧꙁашѧ, прѣсѧꙃашѫ, прѣсѧꙁашѫ, прѣсѧꙃаша, прѣсѧꙁаша, прѣсѧꙃаше, прѣсѧꙁаше, прѣсѧꙃахѫ, прѣсѧꙁахѫпрѣсѧꙃаховѣ, прѣсѧꙁаховѣпрѣсѧꙃаста, прѣсѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣсѧꙃасте, прѣсѧꙁастепрѣсѧꙃаахъ, прѣсѧꙁаахъ, прѣсѧꙁахъ, прѣсѧꙃаахь, прѣсѧꙁаахь, прѣсѧꙁахь, прѣсѧꙃаах, прѣсѧꙁаах, прѣсѧꙁахпрѣсѧꙃааше, прѣсѧꙁааше, прѣсѧꙁашепрѣсѧꙃааше, прѣсѧꙁааше, прѣсѧꙁашепрѣсѧꙃаахомъ, прѣсѧꙁаахомъ, прѣсѧꙁахомъ, прѣсѧꙃаахомь, прѣсѧꙁаахомь, прѣсѧꙁахомь, прѣсѧꙃаахом, прѣсѧꙁаахом, прѣсѧꙁахомпрѣсѧꙃаашете, прѣсѧꙁаашете, прѣсѧꙁашете, прѣсѧꙃаасте, прѣсѧꙁаасте, прѣсѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣсѧꙃаахѫ, прѣсѧꙁаахѫ, прѣсѧꙁахѫ, прѣсѧꙃаахѹ, прѣсѧꙁаахѹ, прѣсѧꙁахѹпрѣсѧꙃааховѣ, прѣсѧꙁааховѣ, прѣсѧꙁаховѣпрѣсѧꙃаашета, прѣсѧꙁаашета, прѣсѧꙁашета, прѣсѧꙃааста, прѣсѧꙁааста, прѣсѧꙁастапрѣсѧꙃаашете, прѣсѧꙁаашете, прѣсѧꙁашете, прѣсѧꙃаасте, прѣсѧꙁаасте, прѣсѧꙁасте
прѣсѧꙃат -прѣсѧжѫ -прѣсѧжеш несв сег деят прил прѣсѧжѫщ ж дв Улавящи, прехващащи касаѭшт бо сꙙ рѫцѣ стааго отъбѣгааше дхъ въ нъ ѹдъ.  пакꙑ отътѫдѣ прѣсꙙжѫштама рѫкама стааго. аб въ дрѹгꙑ ѹдъ прѣстѫпааше С 567.16—17 Изч С прѣсꙙꙃат Нвб Срв пресегна, пресягам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА