Исторически речник
прѣсѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣсѣщпрѣсѣкѫ, прѣсѣкѹпрѣсѣешпрѣсѣетъ, прѣсѣеть, прѣсѣетпрѣсѣемъ, прѣсѣемь, прѣсѣем, прѣсѣемопрѣсѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣсѣкѫтъ, прѣсѣкѹтъ, прѣсѣкѫть, прѣсѣкѹть, прѣсѣкѫт, прѣсѣкѹтпрѣсѣевѣпрѣсѣетапрѣсѣетепрѣсѣцпрѣсѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣсѣцѣмъ, прѣсѣцѣмь, прѣсѣцѣмпрѣсѣцѣтепрѣсѣцѣвѣпрѣсѣцѣтапрѣсѣхъ, прѣсѣкохъ, прѣсѣхь, прѣсѣкохь, прѣсѣх, прѣсѣкохпрѣсѣе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣсѣепрѣсѣхомъ, прѣсѣкохомъ, прѣсѣхомь, прѣсѣкохомь, прѣсѣхом, прѣсѣкохом, прѣсѣкохмꙑпрѣсѣсте, прѣсѣкостепрѣсѣшѧ, прѣсѣкошѧ, прѣсѣшѫ, прѣсѣкошѫ, прѣсѣша, прѣсѣкоша, прѣсѣше, прѣсѣкоше, прѣсѣкохѫпрѣсѣховѣ, прѣсѣкоховѣпрѣсѣста, прѣсѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣсѣсте, прѣсѣкостепрѣсѣахъ, прѣсѣахь, прѣсѣахпрѣсѣашепрѣсѣашепрѣсѣахомъ, прѣсѣахомь, прѣсѣахомпрѣсѣашете, прѣсѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣсѣахѫ, прѣсѣахѹпрѣсѣаховѣпрѣсѣашета, прѣсѣастапрѣсѣашете, прѣсѣасте
прѣсѣщ -прѣсѣкѫ -прѣсѣеш св 1. Разсека, разчупя гда хотѣаше погребенꙑ отъврѣшт дръжмꙑѧ многодьньнꙑѧ ꙁалогꙑ. гда хотѣаше вььтенꙑ сь мрьтвьц. прѣсѣшт гробьнꙑѧ пеат С 472.27 2. Пресека, премина пргвоꙁдшꙙ ноꙁѣ го. прѣсѣкъш вльнꙑ морьскꙑѧ. повѣсшꙙ жꙁнь на дрѣвѣ. острѹшꙙ же не ѹбш С 477.10 на полꙑ прѣсѣщ διχοτομέω Разсека на две непотрѣбьнѹѹмѹ рабѹ вон сте. же отъшъдъшѹ влдцѣ. бтъ клеврѣтꙑ своѧ.  ѹбватъ. гоже господнъ пршедъ на полꙑ прѣсѣетъ С 107.29 Изч С прѣсѣшт Нвб пресека ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Пресеките МИ ЙЗ,МИПир Пресяката МИ ЙЗ,МИПан Пресеченица МИ ЙЗах,Кюст.кр