Исторически речник
прѣстѫпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣстѫпатпрѣстѫпаѭ, прѣстѫпаѫ, прѣстѫпаѧ, прѣстѫпаюпрѣстѫпаш, прѣстѫпаеш, прѣстѫпаашпрѣстѫпатъ, прѣстѫпаетъ, прѣстѫпаатъ, прѣстѫпать, прѣстѫпаеть, прѣстѫпаать, прѣстѫпат, прѣстѫпает, прѣстѫпаатпрѣстѫпамъ, прѣстѫпаемъ, прѣстѫпаамъ, прѣстѫпамь, прѣстѫпаемь, прѣстѫпаамь, прѣстѫпам, прѣстѫпаем, прѣстѫпаам, прѣстѫпамо, прѣстѫпаемо, прѣстѫпаамопрѣстѫпате, прѣстѫпаете, прѣстѫпаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣстѫпаѭтъ, прѣстѫпаѫтъ, прѣстѫпаѧтъ, прѣстѫпаютъ, прѣстѫпаѭть, прѣстѫпаѫть, прѣстѫпаѧть, прѣстѫпають, прѣстѫпаѭт, прѣстѫпаѫт, прѣстѫпаѧт, прѣстѫпаютпрѣстѫпавѣ, прѣстѫпаевѣ, прѣстѫпаавѣпрѣстѫпата, прѣстѫпаета, прѣстѫпаатапрѣстѫпате, прѣстѫпаете, прѣстѫпаатепрѣстѫпапрѣстѫпа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣстѫпамъ, прѣстѫпамь, прѣстѫпампрѣстѫпатепрѣстѫпавѣпрѣстѫпатапрѣстѫпахъ, прѣстѫпахь, прѣстѫпахпрѣстѫпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣстѫпапрѣстѫпахомъ, прѣстѫпахомь, прѣстѫпахом, прѣстѫпахмꙑпрѣстѫпастепрѣстѫпашѧ, прѣстѫпашѫ, прѣстѫпаша, прѣстѫпаше, прѣстѫпахѫпрѣстѫпаховѣпрѣстѫпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣстѫпастепрѣстѫпаахъ, прѣстѫпахъ, прѣстѫпаахь, прѣстѫпахь, прѣстѫпаах, прѣстѫпахпрѣстѫпааше, прѣстѫпашепрѣстѫпааше, прѣстѫпашепрѣстѫпаахомъ, прѣстѫпахомъ, прѣстѫпаахомь, прѣстѫпахомь, прѣстѫпаахом, прѣстѫпахомпрѣстѫпаашете, прѣстѫпашете, прѣстѫпаасте, прѣстѫпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣстѫпаахѫ, прѣстѫпахѫ, прѣстѫпаахѹ, прѣстѫпахѹпрѣстѫпааховѣ, прѣстѫпаховѣпрѣстѫпаашета, прѣстѫпашета, прѣстѫпааста, прѣстѫпастапрѣстѫпаашете, прѣстѫпашете, прѣстѫпаасте, прѣстѫпасте
прѣстѫпат -прѣстѫпаѭ -прѣстѫпаш несв 1. Преминавам, прехвърлям се от едно място на друго огн҄ь бо  къ вьжагаѭштѹѹмѹ прѣстѫпатъ.  весь стъ ѹ мѫштааго С 95.4 касаѭшт бо сѧ рѫцѣ стааго отъбѣгааше дхъ въ нъ ѹдъ.  пакꙑ отътѫдѣ прѣсꙙжѫштама рѫкама стааго. аб въ дрѹгꙑ ѹдъ прѣстѫпааше С 567.17 2. Престъпвам, нарушавам [ред, заповед, правило] прѣстѫпаѭште слово бже. прѣдаанемь вашмъ еже прѣдасте. ꙇ подобъна такова мънога творте М Мк 7.13 З по ъто ѹенц тво прѣстѫпаѭтъ прѣдаанѣ старецъ. не омꙑваѭтъ бо рѫкъ свохъ егда хлѣбъ ѣдѧтъ М Мт 15.2 З онъ же отъвѣштавъ рее мъ. по ъто вꙑ прѣстѫпаете ꙁаповѣдъ бжѭ. ꙁа прѣдане ваше М Мт 15.3 З прѣстѫпат ꙁаконъ παρανομέω, ὑπερβαίνω τὸν νόμον Нарушавам, престъпвам закона рѣхъ ꙁаконопрѣстѫпьнкомъ. не прѣстѫпаіте ꙁакона. і съгрѣшаѭштеімъ не въꙁносіте рога СП 74.5 гръдї ꙁаконъ прѣстѫпахѫ вельм. естъ ꙁакона же твоего не ѹклонхъ сѩ СП 118.51 прѣстѫпа ꙁаконъ даудъ. ꙁаконъ етворо етворцеѭ ѹрее С 360.14 Изч М З СП С Гр μεταβαίνω ἀκυρόω παραβαίνω Нвб Срв престъпям диал