Исторически речник
прѣстрадат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣстрадатпрѣстраждѫ, прѣстраждѹпрѣстраждешпрѣстраждетъ, прѣстраждеть, прѣстраждетпрѣстраждемъ, прѣстраждемь, прѣстраждем, прѣстраждемопрѣстраждете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣстраждѫтъ, прѣстраждѹтъ, прѣстраждѫть, прѣстраждѹть, прѣстраждѫт, прѣстраждѹтпрѣстраждаевѣпрѣстраждаетапрѣстраждаетепрѣстраждпрѣстражд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣстраждмъ, прѣстраждѣмъ, прѣстраждамъ, прѣстраждмь, прѣстраждѣмь, прѣстраждамь, прѣстраждм, прѣстраждѣм, прѣстраждампрѣстраждте, прѣстраждѣте, прѣстраждатепрѣстраждвѣ, прѣстраждѣвѣ, прѣстраждавѣпрѣстраждта, прѣстраждѣта, прѣстраждатапрѣстрадахъ, прѣстрадахь, прѣстрадахпрѣстрада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣстрадапрѣстрадахомъ, прѣстрадахомь, прѣстрадахом, прѣстрадахмꙑпрѣстрадастепрѣстрадашѧ, прѣстрадашѫ, прѣстрадаша, прѣстрадаше, прѣстрадахѫпрѣстрадаховѣпрѣстрадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣстрадастепрѣстрадаахъ, прѣстрадахъ, прѣстрадаахь, прѣстрадахь, прѣстрадаах, прѣстрадахпрѣстрадааше, прѣстрадашепрѣстрадааше, прѣстрадашепрѣстрадаахомъ, прѣстрадахомъ, прѣстрадаахомь, прѣстрадахомь, прѣстрадаахом, прѣстрадахомпрѣстрадаашете, прѣстрадашете, прѣстрадаасте, прѣстрадасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣстрадаахѫ, прѣстрадахѫ, прѣстрадаахѹ, прѣстрадахѹпрѣстрадааховѣ, прѣстрадаховѣпрѣстрадаашета, прѣстрадашета, прѣстрадааста, прѣстрадастапрѣстрадаашете, прѣстрадашете, прѣстрадаасте, прѣстрадасте
прѣстрадат -прѣстраждѫ -прѣстраждеш св Претърпя, изтърпя, понеса онъ же рее ко двно дѣло наде на жть. стѹжꙿде съмрьтьнѹѹмѹ стьствѹ. ав сꙙ твар. ко. же васъ рад прѣстрадахъ. же васъ раді прѣдрадахъ (!)  сътрьпѣхъ. да васъ съпасѫ С 475.28, 29 се прѣстрада да нꙑ отъ неправдꙑ работꙑ ꙁьметъ.  отъ неьстꙗ ꙁбавтъ. сего рад сътрьпѣ пострадат пльтьѭ С 480.11 въсадꙑ стꙑ сво дхъ. того рад бо  въ пльть облѣе сꙙ.  распꙙть на крьстѣ вол҄еѭ прѣстрада С 535.28 Изч С Гр ὑπομένω Нвб престрадам ОА