Исторически речник
прѣстоꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣстоꙗтпрѣстоѭ, прѣстоѧ, прѣстоѫ, прѣстоюпрѣстошпрѣстотъ, прѣстоть, прѣстотпрѣстомъ, прѣстомь, прѣстом, прѣстомопрѣстоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣстоѧтъ, прѣстоѧть, прѣстоѧтпрѣстовѣпрѣстотапрѣстотепрѣстопрѣсто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣстомъ, прѣстомь, прѣстомпрѣстотепрѣстовѣпрѣстотапрѣстоꙗхъ, прѣстоꙗхь, прѣстоꙗхпрѣстоꙗ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣстоꙗпрѣстоꙗхомъ, прѣстоꙗхомь, прѣстоꙗхом, прѣстоꙗхмꙑпрѣстоꙗстепрѣстоꙗшѧ, прѣстоꙗшѫ, прѣстоꙗша, прѣстоꙗше, прѣстоꙗхѫпрѣстоꙗховѣпрѣстоꙗста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣстоꙗстепрѣстоꙗахъ, прѣстоѣахъ, прѣстоꙗхъ, прѣстоѣхъ, прѣстоахъ, прѣстоѧхъ, прѣстоꙗахь, прѣстоѣахь, прѣстоꙗхь, прѣстоѣхь, прѣстоахь, прѣстоѧь, прѣстоꙗах, прѣстоѣах, прѣстоꙗх, прѣстоѣх, прѣстоах, прѣстоѧхпрѣстоꙗаше, прѣстоѣаше, прѣстоꙗше, прѣстоѣше, прѣстоаше, прѣстоѧшепрѣстоꙗаше, прѣстоѣаше, прѣстоꙗше, прѣстоѣше, прѣстоаше, прѣстоѧшепрѣстоꙗахомъ, прѣстоѣахомъ, прѣстоꙗхомъ, прѣстоѣхомъ, прѣстоахомъ, прѣстоѧхомъ, прѣстоꙗахомь, прѣстоѣахомь, прѣстоꙗхомь, прѣстоѣхомь, прѣстоахомь, прѣстоѧхомь, прѣстоꙗахом, прѣстоѣахом, прѣстоꙗхом, прѣстоѣхом, прѣстоахом, прѣстоѧхомпрѣстоꙗашете, прѣстоѣашете, прѣстоꙗшете, прѣстоѣшете, прѣстоашете, прѣстоꙗасте, прѣстоѣасте, прѣстоꙗсте, прѣстоѣсте, прѣстоасте, прѣстоѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣстоꙗахѫ, прѣстоѣахѫ, прѣстоꙗхѫ, прѣстоѣхѫ, прѣстоахѫ, прѣстоѧхѫпрѣстоꙗаховѣ, прѣстоѣаховѣ, прѣстоꙗховѣ, прѣстоѣховѣ, прѣстоаховѣ, прѣстоѧховѣпрѣстоꙗашета, прѣстоѣашета, прѣстоꙗшета, прѣстоѣшета, прѣстоашета, прѣстоꙗаста, прѣстоѣаста, прѣстоꙗста, прѣстоѣста, прѣстоаста, прѣстоѧстапрѣстоꙗашете, прѣстоѣашете, прѣстоꙗшете, прѣстоѣшете, прѣстоашете, прѣстоꙗасте, прѣстоѣасте, прѣстоꙗсте, прѣстоѣсте, прѣстоасте, прѣстоѧсте
прѣстоꙗт -прѣстоѭ -прѣстош несв 1. Присъствам, стоя пред някого ꙇ отъвѣштавъ анћлъ. рее емѹ. аꙁъ есмъ гаврлъ прѣстоѩ прѣдъ бмъ. ꙇ посъланъ есмъ глт (къ) тебѣ. ꙇ благовѣстт тебѣ М Лк 1.19 З А ꙇ нꙑнѣ прѣстоітъ хъ. ꙇ нꙑнѣ прѣстоітъ. ѹкрашеꙇ тогда тѫ трапеꙁѫ тъ ꙇ сьѭ нꙑнѣ красітъ. нѣстъ бо къ творѧі прѣдълежѧштаа. да бѫдѫтъ тѣло ꙇ кръвъ хва К 8а 11—12, 12 2. За мнозина — събираме се, присъстваме заедно някъде прохожденѣ дшъ нашхъ. дажд свободънаа. ꙇ нꙑ прѣстоѩщѧѩ блгв. коньнѫ. благѫ  мрънѫ дажд намъ. ꙇ вꙿсѣмъ людемъ твомъ СЕ 66а 7—8 3. Служа, изпълнявам определени функции ꙇ тръстꙑмь гласомь. отъ серафмъ. поемъ непрѣстанꙿно. емѹже прѣстоѩтъ тꙑсѫщѧ. тꙑсѫщам. ꙇ тъмꙑ тъмам. стꙑхъ аћлъ свѣтъ. вонъства СЕ 93а 23 нꙁъ ловѣкъ. мрътвъ  нагъ вдмъ стъ. мѹже прѣстоѧтъ херовмъ съ говѣнїмъ. сего їѡсфъ  нкодмъ погрбата бе сѫмꙿнѣнꙗ С 458.24 съ любьвѭ прсно свомѹ г. вънѫ прѣстоꙗт богов. полѹв етер орѫжьнц. такожде  копнц. скор господьстѣ бран С 463.25 4. Прич. сег. деят. a) Като прил. прѣстоѩ, – a) παρεστώς, οἱ παρόντες Присъстващ, стоящ някъде с рекъшю емѹ. еднъ отъ прѣстоѩштхъ слѹгъ. ѹдар въ лантѫ ꙇса. рекъ. тако л отъвѣштаваеш архереов З Йо 18.22 А СК b) прѣстоѩще м мн οἱ παρεστῶτες, οἱ παρόντες Тези, които присъстват; тези, които са се събрали въведенѹ же бꙑвъшѹ прѣдъ воводѫ. многъ плаъ отъ прѣстоѧштхъ бꙑстъ го рад С 48.2 такожде же  мꙑ въспомꙙнемъ прѣстоѧштїмъ. добрѫ дѣтѣль мѫжь С 83.16 прѣстоꙗт слѹжѧ παρίσταμαι Извършвам богослужебни действия, служа тъ бо наѹвъ сꙙ божмъ словесемь.  поставьнъ бꙑвъ клросѣ дꙗкъ.  носвъ прѣстꙑѧ танꙑ. въ олтар прѣстоꙗлъ слѹжꙙ. прѣстѫп сво санъ пае же не прѣстѫп С 214.10—11 М З А СК СЕ К С Гр παρίσταμαι πάρειμι [ει῏ναι] περίειμι [ει῏ναι] περιίσταμαι ἐξίσταμαι [вар. παρέπομαι] Нвб престоя св ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР Срв Престой м МИ СНМБ