Исторически речник
прѣстаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣстаꙗтпрѣстаѭ, прѣстаѫ, прѣстаѧ, прѣстаюпрѣсташ, прѣстаеш, прѣстаашпрѣстатъ, прѣстаетъ, прѣстаатъ, прѣстать, прѣстаеть, прѣстаать, прѣстат, прѣстает, прѣстаатпрѣстамъ, прѣстаемъ, прѣстаамъ, прѣстамь, прѣстаемь, прѣстаамь, прѣстам, прѣстаем, прѣстаам, прѣстамо, прѣстаемо, прѣстаамопрѣстате, прѣстаете, прѣстаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣстаѭтъ, прѣстаѫтъ, прѣстаѧтъ, прѣстаютъ, прѣстаѭть, прѣстаѫть, прѣстаѧть, прѣстають, прѣстаѭт, прѣстаѫт, прѣстаѧт, прѣстаютпрѣставѣ, прѣстаевѣ, прѣстаавѣпрѣстата, прѣстаета, прѣстаатапрѣстате, прѣстаете, прѣстаатепрѣстапрѣста
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣстамъ, прѣстамь, прѣстампрѣстатепрѣставѣпрѣстатапрѣстаꙗхъ, прѣстаахъ, прѣстаѣхъ, прѣстаꙗхь, прѣстаахь, прѣстаѣхь, прѣстаѧхъ, прѣстаѧхь, прѣстаѧхпрѣстаꙗ, прѣстаа, прѣстаѣ, прѣстаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣстаꙗ, прѣстаа, прѣстаѣ, прѣстаѧпрѣстаꙗхомъ, прѣстаахомъ, прѣстаѣхомъ, прѣстаꙗхомь, прѣстаахомь, прѣстаѣхомь, прѣстаꙗхом, прѣстаахом, прѣстаѣхом, прѣстаꙗхмꙑ, прѣстаахмꙑ, прѣстаѣхмꙑ, прѣстаѧхомъ, прѣстаѧхомь, прѣстаѧхомпрѣстаꙗсте, прѣстаасте, прѣстаѣсте, прѣстаѧстепрѣстаꙗшѧ, прѣстаашѧ, прѣстаѣшѧ, прѣстаꙗшѫ, прѣстаашѫ, прѣстаѣшѫ, прѣстаꙗша, прѣстааша, прѣстаѣша, прѣстаꙗше, прѣстааше, прѣстаѣше, прѣстаꙗхѫ, прѣстаахѫ, прѣстаѣхѫ, прѣстаѧшапрѣстаꙗховѣ, прѣстааховѣ, прѣстаѣховѣ, прѣстаѧховѣпрѣстаꙗста, прѣстааста, прѣстаѣста, прѣстаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣстаꙗсте, прѣстаасте, прѣстаѣсте, прѣстаѧстепрѣстаꙗахъ, прѣстаахъ, прѣстаꙗахь, прѣстаахь, прѣстаꙗах, прѣстаах, прѣстаѧхъ, прѣстаѧхь, прѣстаѧхпрѣстаꙗаше, прѣстааше, прѣстаѧшепрѣстаꙗаше, прѣстааше, прѣстаѧшепрѣстаꙗахомъ, прѣстаахомъ, прѣстаꙗахомь, прѣстаахомь, прѣстаꙗахом, прѣстаахом, прѣстаѧхомъ, прѣстаѧхомь, прѣстаѧхомпрѣстаꙗашете, прѣстаашете, прѣстаꙗасте, прѣстаасте, прѣстаѧшете, прѣстаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣстаꙗахѫ, прѣстаахѫ, прѣстаꙗахѹ, прѣстаахѹ, прѣстаѧхѹпрѣстаꙗаховѣ, прѣстааховѣ, прѣстаѧховѣпрѣстаꙗашета, прѣстаашета, прѣстаꙗаста, прѣстааста, прѣстаѧшета, прѣстаѧстапрѣстаꙗашете, прѣстаашете, прѣстаꙗасте, прѣстаасте, прѣстаѧшете, прѣстаѧсте
прѣстаꙗт -прѣстаѭ -прѣсташ несв 1. Преставам, спирам да правя нещо тѧ въстнѫ сповѣдаѫще. мамъ грѣшн ꙁастѫпнцѫ.  тѧ ѡбрѣтаемъ въ врѣмѧ спсене. тѣмже не прѣста ꙁа нꙑ млѧщ Е 28б 8—9 въшъдъ же свꙙтꙑ вь тьмꙿнцѫ. не прѣстааше ношть  дьнь съ слъꙁам молꙙ бога. прꙁьрѣт на стадо сво С 196.5 Спирам, преставам да се проявявам. елма же ꙗв сꙙ правьдьно сльньце. стѣн҄ь прѣстааше ѹже. сльньцѹ въсходꙙштѹ съкрꙑтъ сꙙ стѣн҄ь. сего дѣлꙿма на то трепеꙁѣ обо бꙑвате пастѣ.  обраꙁънаꙗ  стнънаꙗ С 417.27 Прекратявам. два архерѣаа. ꙇ анна ꙇ каафа. да обѣ пасцѣ. въ кѹпѣ бѫдете ова прѣстаѭшт. а хвъна нанаѭшт К 13b 10 Срв. С450.17 не прѣстаѩ + лична глаголна форма ἀκαταπαύστως Непрестанно, безспирно, непрекъснато пѣсньм  хвалам. благодаренꙗ въꙁдадмъ мѹ.  благословешенъ грꙙдꙑ въ мꙙ господьне. не прѣстаѭште въпꙗмъ. благословестꙙштї бо го благословешен сѫтъ. а клънѫшт го проклꙙт С 319.28— 29 2. Разпитвам настоятелно; принуждавам някого да даде отговор на нещо глѭщю же емѹ къ нмъ сце. наѧсѧ кънжънц  фарсѣ. лютѣ ѣко гнѣват сѧ. ꙇ прѣстаат  о мъножашхъ М Лк 11.53 З М З Е К С Гр παύομαι καταπαύομαι διαλείπω ἀποστοματίζω прѣстаат Нвб престаям диал ДА Срв преставам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА