Исторически речник
прѣстат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣстатпрѣстанѫ, прѣстанѹпрѣстанешпрѣстанетъ, прѣстанеть, прѣстанетпрѣстанемъ, прѣстанемь, прѣстанем, прѣстанемопрѣстанете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣстанѫтъ, прѣстанѹтъ, прѣстанѫть, прѣстанѹть, прѣстанѫт, прѣстанѹтпрѣстаневѣпрѣстанетапрѣстанетепрѣстанпрѣстан
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣстанѣмъ, прѣстанѣмь, прѣстанѣмпрѣстанѣтепрѣстанѣвѣпрѣстанѣтапрѣстахъ, прѣстахь, прѣстахпрѣста
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣстапрѣстахомъ, прѣстахомь, прѣстахом, прѣстахмꙑпрѣстастепрѣсташѧ, прѣсташѫ, прѣсташа, прѣсташе, прѣстахѫпрѣстаховѣпрѣстаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣстастепрѣстанѣахъ, прѣстанѧхъ, прѣстанѣахь, прѣстанѧхь, прѣстанѣах, прѣстанѧхпрѣстанѣаше, прѣстанѧшепрѣстанѣаше, прѣстанѧшепрѣстанѣахомъ, прѣстанѧхомъ, прѣстанѣахомь, прѣстанѧхомь, прѣстанѣахом, прѣстанѧхомпрѣстанѣашете, прѣстанѣасте, прѣстанѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣстанѣахѫ, прѣстанѣахѹ, прѣстанѧхѹпрѣстанѣаховѣ, прѣстанѧховѣпрѣстанѣашета, прѣстанѣаста, прѣстанѧстапрѣстанѣашете, прѣстанѣасте, прѣстанѧсте
прѣстат -прѣстанѫ -прѣстанеш св 1. Престана, спра да правя нещо лобъꙁанъѣ мънѣ не дасть. с же отънел въндъ. не прѣста облобꙑꙁаѭшт ногѹ моею М Лк 7.45 З А СК Спра, престана да се проявявам. ꙇ вьлѣꙁъшема ма въ корабь прѣста вѣтръ М Мт 14.32 З А мол҄ѫ т сꙙ маж м срьдьце на длъꙁѣ. да м прѣстанетъ одръжꙙштꙗ мꙙ болѣꙁнь С 516.20 Откажа се, отрека се, отхвърля. хотѧ ѣвіті своѭ сілѫ. і хотѧ сътворіті. да бѫ прѣсталі. отъ ꙁълобꙑ своеѩ. ꙇ да бѫ ѹвѣдѣлі. ѣко невъꙁможънаѣ наінаѭтъ К 5а 14 2. Настана, настъпя ꙿто же глаголахѫ ... ша  не събрал събора ... ꙗрѹ тѹ грѣховьнѣ ꙁълоб прѣсталъ коньцъ С 386.8 3. Пресрещна, спра [някого] цѣсарь ... схождааше на рать. блаженꙑ же прѣставъ  на пѫт прістѫп къ н҄емѹ.  мъ ꙁа ѹꙁдѫ кон҄ѣ го ставьꙗше . глагол҄ꙙ отврьꙁ цръкв правовѣрънꙑхъ С 192.26 прѣстат отъ есо παύομαι ἀπό τινος, οὐδὲ ἀφίσταμαί τινος, οὐ διαλείπω ἔκ τινος Откажа се от нещо, престана да се отдавам [на гнева, яростта си и под.] прѣстан отъ гнѣва ї остав ѣрость. не ревьнѹї ѣко лѫкавьноват СП 36.8 понеже не прѣста ꙇюда. отъ того стѹда. ні юдѣі отъ того беꙁѹмьѣ. себе прѣдастъ. егда сѧтъ свое сътворіхъ. сілѫ ѣвіхъ. покаꙁахъ ѣко не въꙁможъно нанаѭтъ. хотѣхъ гнѣвъ іхъ ѹтолтꙇ К 5а 23—24 М З А СК СП К С Гр διαλείπω παύομαι ἀπέχομαι κοπάζω ἐλίσσω προσέρχομαι Нвб престана ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА