Исторически речник
прѣставт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣставтпрѣставлѭ, прѣставлѧ, прѣставѧ, прѣставьѭ, прѣставлюпрѣставшпрѣставтъ, прѣставть, прѣставтпрѣставмъ, прѣставмь, прѣставм, прѣставмопрѣставте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣставѧтъ, прѣставѧть, прѣставѧтпрѣставвѣпрѣставтапрѣставтепрѣставпрѣстав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣставмъ, прѣставмь, прѣставмпрѣставтепрѣставвѣпрѣставтапрѣставхъ, прѣставхь, прѣставхпрѣставов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣставовпрѣставхомъ, прѣставхомь, прѣставхом, прѣставхмꙑпрѣставстепрѣставшѧ, прѣставшѫ, прѣставша, прѣставше, прѣставхѫпрѣставховѣпрѣставста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣставстепрѣставлꙗахъ, прѣставлꙗхъ, прѣставьꙗхъ, прѣставлѣахъ, прѣставлѣхъ, прѣставѣахъ, прѣставѣхъ, прѣставлѧахъ, прѣставлѧхъ, прѣставѧахъ, прѣставѧхъ, прѣставлꙗахь, прѣставлꙗхь, прѣставьꙗхь, прѣставлѣахь, прѣставлѣхь, прѣставѣахь, прѣставѣхь, прѣставлѧахь, прѣставлѧхь, прѣставѧахь, прѣставѧхь, прѣставлꙗах, прѣставлꙗх, прѣставьꙗх, прѣставлѣах, прѣставлѣх, прѣставѣах, прѣставѣх, прѣставлѧах, прѣставлѧх, прѣставѧах, прѣставѧхпрѣставлꙗаше, прѣставлꙗше, прѣставьꙗше, прѣставлѣаше, прѣставлѣше, прѣставѣаше, прѣставѣше, прѣставлѧаше, прѣставлѧше, прѣставѧаше, прѣставѧшепрѣставлꙗаше, прѣставлꙗше, прѣставьꙗше, прѣставлѣаше, прѣставлѣше, прѣставѣаше, прѣставѣше, прѣставлѧаше, прѣставлѧше, прѣставѧаше, прѣставѧшепрѣставлꙗахомъ, прѣставлꙗхомъ, прѣставьꙗхомъ, прѣставлѣахомъ, прѣставлѣхомъ, прѣставѣахомъ, прѣставѣхомъ, прѣставлѧахомъ, прѣставлѧхомъ, прѣставѧахомъ, прѣставѧхомъ, прѣставлꙗахомь, прѣставлꙗхомь, прѣставьꙗхомь, прѣставлѣахомь, прѣставлѣхомь, прѣставѣахомь, прѣставѣхомь, прѣставлѧахомь, прѣставлѧхомь, прѣставѧахомь, прѣставѧхомь, прѣставлꙗахом, прѣставлꙗхом, прѣставьꙗхом, прѣставлѣахом, прѣставлѣхом, прѣставѣахом, прѣставѣхом, прѣставлѧахом, прѣставлѧхом, прѣставѧахом, прѣставѧхомпрѣставлꙗашете, прѣставлꙗшете, прѣставьꙗшете, прѣставлѣашете, прѣставлѣшете, прѣставѣашете, прѣставѣшете, прѣставлꙗасте, прѣставлꙗсте, прѣставьꙗсте, прѣставлѣасте, прѣставлѣсте, прѣставѣасте, прѣставѣсте, прѣставлѧасте, прѣставлѧсте, прѣставѧасте, прѣставѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣставлꙗахѫ, прѣставлꙗхѫ, прѣставьꙗхѫ, прѣставлѣахѫ, прѣставлѣхѫ, прѣставѣахѫ, прѣставѣхѫ, прѣставлꙗахѹ, прѣставлꙗхѹ, прѣставьꙗхѹ, прѣставлѣахѹ, прѣставлѣхѹ, прѣставѣахѹ, прѣставѣхѹ, прѣставлѧахѹ, прѣставлѧхѹ, прѣставѧахѹ, прѣставѧхѹпрѣставлꙗаховѣ, прѣставлꙗховѣ, прѣставьꙗховѣ, прѣставлѣаховѣ, прѣставлѣховѣ, прѣставѣаховѣ, прѣставѣховѣ, прѣставлѧаховѣ, прѣставлѧховѣ, прѣставѧаховѣ, прѣставѧховѣпрѣставлꙗашета, прѣставлꙗшета, прѣставьꙗшета, прѣставлѣашета, прѣставлѣшета, прѣставѣашета, прѣставѣшета, прѣставлꙗаста, прѣставлꙗста, прѣставьꙗста, прѣставлѣаста, прѣставлѣста, прѣставѣаста, прѣставѣста, прѣставлѧаста, прѣставлѧста, прѣставѧаста, прѣставѧстапрѣставлꙗашете, прѣставлꙗшете, прѣставьꙗшете, прѣставлѣашете, прѣставлѣшете, прѣставѣашете, прѣставѣшете, прѣставлꙗасте, прѣставлꙗсте, прѣставьꙗсте, прѣставлѣасте, прѣставлѣсте, прѣставѣасте, прѣставѣсте, прѣставлѧасте, прѣставлѧсте, прѣставѧасте, прѣставѧсте
прѣставт -прѣставлѭ -прѣставш св 1. Пренаглася, преобразя, изменя нечие състояние коренно ꙇцѣл  словомь твомь бесъмрътънꙑмъ. прѣстав  отъ немощ въ мощь. ѡтъ прѣнемаганѣ въ ѹтѣшене СЕ 25а 10—11 тꙑ ꙁемьѭ небесе свѣтлѣшѫ сьтвор. тꙑ вьсе на ѹньшінѫ прѣстав С 506.1 2. Отстраня, махна вьꙁьмѣте врата кнꙙꙁ ваш вьꙁьмѣте врата. не отврьꙁѣте бо нъ отъ самѣхъ основан вьꙁьмѣте ꙗ. скоренте прѣставте. не ꙁатварꙗт сꙙ кꙿтомѹ С 465.7 Прекратя, спра, премахна. бъ сна своего посъла раждаема отъ женꙑ. сѫштѧѩ подъ ꙁакономъ іскѹпітъ. тѣмь хотѧ прѣставіті ꙁаконъ. да не кто реетъ. ѣко сего раді прѣставі . сего раді спраꙁні . ꙁане не може его съвръшіт К 6b 7, 8 нъ да накръммꙑ хъ. ѹбоꙁ бо смъ  ншт словесꙑ. нъ да любьве  ꙁно прѣставмъ С 384.30 3. Дам, определя цената на нещо цѣнѫ прѣставшꙙ крьв цѣнꙑ не мѫштꙙ. ꙿто вьꙁемлеш .л҃. сьребрьнкъ ѡ юдо С 415.11 Изч СЕ К С Гр μεϑίστημι παύω ἀναπαύω καταβάλλω [вар. κατηγορέω] прѣставіт прѣставіті Нвб Срв преставя, преставям ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА