Исторически речник
прѣспѣват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣспѣватпрѣспѣваѭ, прѣспѣваѫ, прѣспѣваѧ, прѣспѣваюпрѣспѣваш, прѣспѣваеш, прѣспѣваашпрѣспѣватъ, прѣспѣваетъ, прѣспѣваатъ, прѣспѣвать, прѣспѣваеть, прѣспѣваать, прѣспѣват, прѣспѣвает, прѣспѣваатпрѣспѣвамъ, прѣспѣваемъ, прѣспѣваамъ, прѣспѣвамь, прѣспѣваемь, прѣспѣваамь, прѣспѣвам, прѣспѣваем, прѣспѣваам, прѣспѣвамо, прѣспѣваемо, прѣспѣваамопрѣспѣвате, прѣспѣваете, прѣспѣваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣспѣваѭтъ, прѣспѣваѫтъ, прѣспѣваѧтъ, прѣспѣваютъ, прѣспѣваѭть, прѣспѣваѫть, прѣспѣваѧть, прѣспѣвають, прѣспѣваѭт, прѣспѣваѫт, прѣспѣваѧт, прѣспѣваютпрѣспѣвавѣ, прѣспѣваевѣ, прѣспѣваавѣпрѣспѣвата, прѣспѣваета, прѣспѣваатапрѣспѣвате, прѣспѣваете, прѣспѣваатепрѣспѣвапрѣспѣва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣспѣвамъ, прѣспѣвамь, прѣспѣвампрѣспѣватепрѣспѣвавѣпрѣспѣватапрѣспѣвахъ, прѣспѣвахь, прѣспѣвахпрѣспѣва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣспѣвапрѣспѣвахомъ, прѣспѣвахомь, прѣспѣвахом, прѣспѣвахмꙑпрѣспѣвастепрѣспѣвашѧ, прѣспѣвашѫ, прѣспѣваша, прѣспѣваше, прѣспѣвахѫпрѣспѣваховѣпрѣспѣваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣспѣвастепрѣспѣваахъ, прѣспѣвахъ, прѣспѣваахь, прѣспѣвахь, прѣспѣваах, прѣспѣвахпрѣспѣвааше, прѣспѣвашепрѣспѣвааше, прѣспѣвашепрѣспѣваахомъ, прѣспѣвахомъ, прѣспѣваахомь, прѣспѣвахомь, прѣспѣваахом, прѣспѣвахомпрѣспѣваашете, прѣспѣвашете, прѣспѣваасте, прѣспѣвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣспѣваахѫ, прѣспѣвахѫ, прѣспѣваахѹ, прѣспѣвахѹпрѣспѣвааховѣ, прѣспѣваховѣпрѣспѣваашета, прѣспѣвашета, прѣспѣвааста, прѣспѣвастапрѣспѣваашете, прѣспѣвашете, прѣспѣваасте, прѣспѣвасте
прѣспѣват -прѣспѣваѭ -прѣспѣваш несв Надминавам; изпреварвам някого, надпреварвам се с някого дъва потана ѹенка. съкрꙑтъ їсѹса въ гробѣ грꙙдета. съкръвенѫѭ въ адѣ тѣснѫ. потанѹѹмѹ въ пльт богѹ. свомъ въскрꙿсенмъ ѹꙙшта. дрѹгъ же дрѹга прѣспѣваѧ въ божѭ любьве С 453.29—30 Изч С Гр ὑπερβάλλω Нвб Срв пре[у]спявам, [у]спявам