Исторически речник
прѣслѹшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣслѹшатпрѣслѹшаѭ, прѣслѹшаѫ, прѣслѹшаѧ, прѣслѹшаюпрѣслѹшаш, прѣслѹшаеш, прѣслѹшаашпрѣслѹшатъ, прѣслѹшаетъ, прѣслѹшаатъ, прѣслѹшать, прѣслѹшаеть, прѣслѹшаать, прѣслѹшат, прѣслѹшает, прѣслѹшаатпрѣслѹшамъ, прѣслѹшаемъ, прѣслѹшаамъ, прѣслѹшамь, прѣслѹшаемь, прѣслѹшаамь, прѣслѹшам, прѣслѹшаем, прѣслѹшаам, прѣслѹшамо, прѣслѹшаемо, прѣслѹшаамопрѣслѹшате, прѣслѹшаете, прѣслѹшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣслѹшаѭтъ, прѣслѹшаѫтъ, прѣслѹшаѧтъ, прѣслѹшаютъ, прѣслѹшаѭть, прѣслѹшаѫть, прѣслѹшаѧть, прѣслѹшають, прѣслѹшаѭт, прѣслѹшаѫт, прѣслѹшаѧт, прѣслѹшаютпрѣслѹшавѣ, прѣслѹшаевѣ, прѣслѹшаавѣпрѣслѹшата, прѣслѹшаета, прѣслѹшаатапрѣслѹшате, прѣслѹшаете, прѣслѹшаатепрѣслѹшапрѣслѹша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣслѹшамъ, прѣслѹшамь, прѣслѹшампрѣслѹшатепрѣслѹшавѣпрѣслѹшатапрѣслѹшахъ, прѣслѹшахь, прѣслѹшахпрѣслѹша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣслѹшапрѣслѹшахомъ, прѣслѹшахомь, прѣслѹшахом, прѣслѹшахмꙑпрѣслѹшастепрѣслѹшашѧ, прѣслѹшашѫ, прѣслѹшаша, прѣслѹшаше, прѣслѹшахѫпрѣслѹшаховѣпрѣслѹшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣслѹшастепрѣслѹшаахъ, прѣслѹшахъ, прѣслѹшаахь, прѣслѹшахь, прѣслѹшаах, прѣслѹшахпрѣслѹшааше, прѣслѹшашепрѣслѹшааше, прѣслѹшашепрѣслѹшаахомъ, прѣслѹшахомъ, прѣслѹшаахомь, прѣслѹшахомь, прѣслѹшаахом, прѣслѹшахомпрѣслѹшаашете, прѣслѹшашете, прѣслѹшаасте, прѣслѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣслѹшаахѫ, прѣслѹшахѫ, прѣслѹшаахѹ, прѣслѹшахѹпрѣслѹшааховѣ, прѣслѹшаховѣпрѣслѹшаашета, прѣслѹшашета, прѣслѹшааста, прѣслѹшастапрѣслѹшаашете, прѣслѹшашете, прѣслѹшаасте, прѣслѹшасте
прѣслѹшат -прѣслѹшаѭ -прѣслѹшаш св Проявя непослушание, неподчинение, непокорство; наруша заповед аште тебе послѹшаѭ тѣлес м пакость. нъ аште бога прѣслѹшаѭ обоꙗко вь мѫцѣ смъ С 367.1—2 Изч С Гр παρακούω Нвб Срв преслушам ’чуя’