Исторически речник
прѣслѹшань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣслѹшан, прѣслѹшаньпрѣслѹшанꙗ, прѣслѹшана, прѣслѹшаньꙗпрѣслѹшаню, прѣслѹшанѹ, прѣслѹшаньюпрѣслѹшанмь, прѣслѹшаньмь, прѣслѹшанмъ, прѣслѹшаньмъ, прѣслѹшанмь, прѣслѹшанмъпрѣслѹшан, прѣслѹшань, прѣслѹшанпрѣслѹшанꙗ, прѣслѹшана, прѣслѹшаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣслѹшан, прѣслѹшань, прѣслѹшанепрѣслѹшанмъ, прѣслѹшаньмъ, прѣслѹшанмь, прѣслѹшаньмь, прѣслѹшанмъ, прѣслѹшанмь, прѣслѹшаномъ, прѣслѹшанамъпрѣслѹшан, прѣслѹшань, прѣслѹшан, прѣслѹшанмпрѣслѹшанхъ, прѣслѹшаньхъ, прѣслѹшанхь, прѣслѹшаньхь, прѣслѹшанхъ, прѣслѹшанхьпрѣслѹшан, прѣслѹшаньпрѣслѹшаню, прѣслѹшанѹ, прѣслѹшанью
NnDu
прѣслѹшанма, прѣслѹшаньма, прѣслѹшанма, прѣслѹшанма
прѣслѹшань -ꙗ ср Провинение, непослушание, неподчинение, непокорство  та жена прѣльст адама.  бѣаста оба въ прѣслѹшанї бж бꙑвъша.  їꙁгънана бꙑста с породънꙑѧ пштꙙ С 9.17  раслабѣвъ.  свого прѣслѹшанꙗ насꙑтвъ сꙙ плода.  обрѣтъ толкꙑ благꙑнꙙ въ пештерѣ С 291.15 тво ꙗдро стъ спрьва. въ породѣ о дрѣвѣс прѣслѹшанꙗ. твоꙗ ѫжа сѫтъ грѣховьн съѫꙁ С 400.13 Изч С Гр παρακοή прѣслѹшан Нвб преслушание остар ВА РРОДД