Исторически речник
прѣселт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣселтпрѣселѭ, прѣселѧ, прѣселюпрѣселшпрѣселтъ, прѣселть, прѣселтпрѣселмъ, прѣселмь, прѣселм, прѣселмопрѣселте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣселѧтъ, прѣселѧть, прѣселѧтпрѣселвѣпрѣселтапрѣселтепрѣселпрѣсел
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣселмъ, прѣселмь, прѣселмпрѣселтепрѣселвѣпрѣселтапрѣселхъ, прѣселхь, прѣселхпрѣсел
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣселпрѣселхомъ, прѣселхомь, прѣселхом, прѣселхмꙑпрѣселстепрѣселшѧ, прѣселшѫ, прѣселша, прѣселше, прѣселхѫпрѣселховѣпрѣселста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣселстепрѣселꙗахъ, прѣселѣахъ, прѣселаахъ, прѣселѣхъ, прѣселꙗхъ, прѣселѧахъ, прѣселѧхъ, прѣселꙗахь, прѣселѣахь, прѣселаахь, прѣселѣхь, прѣселꙗхь, прѣселѧахь, прѣселѧхь, прѣселꙗах, прѣселѣах, прѣселаах, прѣселѣх, прѣселꙗх, прѣселѧах, прѣселѧхпрѣселꙗаше, прѣселѣаше, прѣселааше, прѣселѣше, прѣселꙗше, прѣселѧаше, прѣселѧшепрѣселꙗаше, прѣселѣаше, прѣселааше, прѣселѣше, прѣселꙗше, прѣселѧаше, прѣселѧшепрѣселꙗахомъ, прѣселѣахомъ, прѣселаахомъ, прѣселѣхомъ, прѣселꙗхомъ, прѣселѧахомъ, прѣселѧхомъ, прѣселꙗахомь, прѣселѣахомь, прѣселаахомь, прѣселѣхомь, прѣселꙗхомь, прѣселѧахомь, прѣселѧхомь, прѣселꙗахом, прѣселѣахом, прѣселаахом, прѣселѣхом, прѣселꙗхом, прѣселѧахом, прѣселѧхомпрѣселꙗашете, прѣселѣашете, прѣселаашете, прѣселѣшете, прѣселꙗшете, прѣселꙗасте, прѣселѣасте, прѣселаасте, прѣселѣсте, прѣселꙗсте, прѣселѧасте, прѣселѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣселꙗахѫ, прѣселѣахѫ, прѣселаахѫ, прѣселѣхѫ, прѣселꙗхѫ, прѣселꙗахѹ, прѣселѣахѹ, прѣселаахѹ, прѣселѣхѹ, прѣселꙗхѹ, прѣселѧахѹ, прѣселѧхѹпрѣселꙗаховѣ, прѣселѣаховѣ, прѣселааховѣ, прѣселѣховѣ, прѣселꙗховѣ, прѣселѧаховѣ, прѣселѧховѣпрѣселꙗашета, прѣселѣашета, прѣселаашета, прѣселѣшета, прѣселꙗшета, прѣселꙗаста, прѣселѣаста, прѣселааста, прѣселѣста, прѣселꙗста, прѣселѧаста, прѣселѧстапрѣселꙗашете, прѣселѣашете, прѣселаашете, прѣселѣшете, прѣселꙗшете, прѣселꙗасте, прѣселѣасте, прѣселаасте, прѣселѣсте, прѣселꙗсте, прѣселѧасте, прѣселѧсте
прѣселт -прѣселѭ -прѣселш св Преселя, изселя някого насилствено, пратя някого в изгнание въстръгнетъ тѩ  прѣселітъ тѩ отъ села твоего.  коренъ твоі отъ ꙁемлѭ жівѫщхъ СП 51.7 двжѫщеі сѩ да прѣселѩтъ сѩ снве его ...  вꙑгънані бѫдѫтъ іꙁ домовъ своіхъ СП 108.10 прѣселт сѧ Изч СП Гр μεταναστεύω прѣселіт Нвб преселя [се], преселвам [се] ОА ВА АК Дюв НГер БТР АР ДА