Исторически речник
прѣсел҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣсел҄ен, прѣсел҄еньпрѣсел҄енꙗ, прѣсел҄ена, прѣсел҄еньꙗпрѣсел҄еню, прѣсел҄енѹ, прѣсел҄еньюпрѣсел҄енмь, прѣсел҄еньмь, прѣсел҄енмъ, прѣсел҄еньмъ, прѣсел҄енмь, прѣсел҄енмъпрѣсел҄ен, прѣсел҄ень, прѣсел҄енпрѣсел҄енꙗ, прѣсел҄ена, прѣсел҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣсел҄ен, прѣсел҄ень, прѣсел҄енепрѣсел҄енмъ, прѣсел҄еньмъ, прѣсел҄енмь, прѣсел҄еньмь, прѣсел҄енмъ, прѣсел҄енмь, прѣсел҄еномъ, прѣсел҄енамъпрѣсел҄ен, прѣсел҄ень, прѣсел҄ен, прѣсел҄енмпрѣсел҄енхъ, прѣсел҄еньхъ, прѣсел҄енхь, прѣсел҄еньхь, прѣсел҄енхъ, прѣсел҄енхьпрѣсел҄ен, прѣсел҄еньпрѣсел҄еню, прѣсел҄енѹ, прѣсел҄енью
NnDu
прѣсел҄енма, прѣсел҄еньма, прѣсел҄енма, прѣсел҄енма
прѣсел҄ень -ꙗ ср Преселение, преселване, настаняване на ново място людемъ прѣселенье егда хотѣахѫ іꙁті СП 64.1 прѣсел҄ень вавлоньско[] ἡ μετοικεσία βαβυλῶνος Вавилонският плен [насилственото преселване на евреите във Вавилон след превземането на Ерусалим от Навуходоносор [604—562 г.] осіа же роді охоніѭ ... въ прѣселені вавілонстѣамь А Мт 1.11 СК по прѣселен же вавілоньстѣ. охонѣ род салатлѣ А Мт 1.12 СК вьсѣхъ же родовъ. ѿ авраама до дда. родовъ гꙇ те.  ѿ дда до прѣселенѣ вавілонꙿскааго. родовъ гꙇ те. . ѿ прѣселенѣ вавлонскааго до ха. родовъ гꙇ те А Мт 1.17 Изч А СК СП Гр παροικία прѣселен прѣселенье прѣселені Нвб преселение ОА ВА ЕтМл БТР АР Срв преселване Дюв НГер ЕтМл