Исторически речник
прѣрѣканьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
прѣрѣканьнъ, прѣрѣканьньпрѣрѣканьнапрѣрѣканьнѹпрѣрѣканьнъ, прѣрѣканьньпрѣрѣканьнапрѣрѣканьномь, прѣрѣканьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
прѣрѣканьнѣпрѣрѣканьне, прѣрѣканьнꙑпрѣрѣканьнпрѣрѣканьнъ, прѣрѣканьньпрѣрѣканьномъ, прѣрѣканьномьпрѣрѣканьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
прѣрѣканьнꙑпрѣрѣканьнѣхъ, прѣрѣканьнѣхьпрѣрѣканьнапрѣрѣканьнѹпрѣрѣканьномапрѣрѣканьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
прѣрѣканьнапрѣрѣканьнѹпрѣрѣканьнопрѣрѣканьнапрѣрѣканьномь, прѣрѣканьномъпрѣрѣканьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
прѣрѣканьнапрѣрѣканьнъ, прѣрѣканьньпрѣрѣканьномъ, прѣрѣканьномьпрѣрѣканьнапрѣрѣканьнꙑпрѣрѣканьнѣхъ, прѣрѣканьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
прѣрѣканьнѣпрѣрѣканьнѹпрѣрѣканьномапрѣрѣканьнапрѣрѣканьнꙑ, прѣрѣканьнѫпрѣрѣканьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
прѣрѣканьнѫ, прѣрѣканьнѹпрѣрѣканьноѭ, прѣрѣканьноѫ, прѣрѣканьноѧ, прѣрѣканьноюпрѣрѣканьнѣпрѣрѣканьнꙑпрѣрѣканьнъ, прѣрѣканьньпрѣрѣканьнамъ, прѣрѣканьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
прѣрѣканьнꙑпрѣрѣканьнампрѣрѣканьнахъ, прѣрѣканьнахьпрѣрѣканьнѣпрѣрѣканьнѹпрѣрѣканьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
прѣрѣканьнꙑ, прѣрѣканьнꙑ, прѣрѣканьнопрѣрѣканьнаго, прѣрѣканьнаего, прѣрѣканьнааго, прѣрѣканьнаго, прѣрѣканьного, прѣрѣканьнога, прѣрѣканьнгопрѣрѣканьнѹмѹ, прѣрѣканьнѹемѹ, прѣрѣканьнѹѹмѹ, прѣрѣканьнѹмѹ, прѣрѣканьноомѹ, прѣрѣканьномѹ, прѣрѣканьноѹмѹ, прѣрѣканьнмѹпрѣрѣканьнꙑ, прѣрѣканьнꙑ, прѣрѣканьнопрѣрѣканьнаго, прѣрѣканьнаего, прѣрѣканьнааго, прѣрѣканьнаго, прѣрѣканьного, прѣрѣканьнога, прѣрѣканьнгопрѣрѣканьнꙑмь, прѣрѣканьнꙑмь, прѣрѣканьнꙑмъ, прѣрѣканьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
прѣрѣканьнѣмь, прѣрѣканьнѣемь, прѣрѣканьнѣѣмь, прѣрѣканьнѣамь, прѣрѣканьнѣмь, прѣрѣканьнѣмъ, прѣрѣканьнѣемъ, прѣрѣканьнѣѣмъ, прѣрѣканьнѣамъ, прѣрѣканьнѣмъ, прѣрѣканьномь, прѣрѣканьномъпрѣрѣканьнꙑ, прѣрѣканьнꙑ, прѣрѣканьнопрѣрѣканьнпрѣрѣканьнꙑхъ, прѣрѣканьнꙑхъ, прѣрѣканьнꙑхь, прѣрѣканьнꙑхь, прѣрѣканьнѣхъ, прѣрѣканьнѣхьпрѣрѣканьнꙑмъ, прѣрѣканьнꙑмъ, прѣрѣканьнꙑмь, прѣрѣканьнꙑмь, прѣрѣканьнѣмъ, прѣрѣканьнѣмьпрѣрѣканьнꙑѧ, прѣрѣканьнꙑꙗ, прѣрѣканьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
прѣрѣканьнꙑм, прѣрѣканьнꙑмпрѣрѣканьнꙑхъ, прѣрѣканьнꙑхъ, прѣрѣканьнꙑхь, прѣрѣканьнꙑхьпрѣрѣканьнаꙗ, прѣрѣканьнаа, прѣрѣканьнаѣпрѣрѣканьнѹю, прѣрѣканьноюпрѣрѣканьнꙑма, прѣрѣканьнꙑмапрѣрѣканьно, прѣрѣканьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
прѣрѣканьнаго, прѣрѣканьнаего, прѣрѣканьнааго, прѣрѣканьнаго, прѣрѣканьного, прѣрѣканьнога, прѣрѣканьнгопрѣрѣканьнѹмѹ, прѣрѣканьнѹемѹ, прѣрѣканьнѹѹмѹ, прѣрѣканьнѹмѹ, прѣрѣканьноомѹ, прѣрѣканьномѹ, прѣрѣканьноѹмѹ, прѣрѣканьнмѹпрѣрѣканьно, прѣрѣканьноепрѣрѣканьнаго, прѣрѣканьннаего, прѣрѣканьнааго, прѣрѣканьнаго, прѣрѣканьного, прѣрѣканьнога, прѣрѣканьнгопрѣрѣканьнꙑмь, прѣрѣканьнꙑмь, прѣрѣканьнꙑмъ, прѣрѣканьнꙑмъпрѣрѣканьнѣмь, прѣрѣканьнѣемь, прѣрѣканьнѣѣмь, прѣрѣканьнѣамь, прѣрѣканьнѣмь, прѣрѣканьнѣмъ, прѣрѣканьнѣемъ, прѣрѣканьнѣѣмъ, прѣрѣканьнѣамъ, прѣрѣканьнѣмъ, прѣрѣканьномь, прѣрѣканьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
прѣрѣканьно, прѣрѣканьноепрѣрѣканьнаꙗ, прѣрѣканьнаа, прѣрѣканьнаѣ, прѣрѣканьнаѧпрѣрѣканьнꙑхъ, прѣрѣканьнꙑхъ, прѣрѣканьнꙑхь, прѣрѣканьнꙑхь, прѣрѣканьнѣхъ, прѣрѣканьнѣхьпрѣрѣканьнꙑмъ, прѣрѣканьнꙑмъ, прѣрѣканьнꙑмь, прѣрѣканьнꙑмь, прѣрѣканьнѣмъ, прѣрѣканьнѣмьпрѣрѣканьнаꙗ, прѣрѣканьнаа, прѣрѣканьнаѣ, прѣрѣканьнаѧпрѣрѣканьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
прѣрѣканьнꙑхъ, прѣрѣканьнꙑхъ, прѣрѣканьнꙑхь, прѣрѣканьнꙑхьпрѣрѣканьнѣпрѣрѣканьнѹю, прѣрѣканьноюпрѣрѣканьнꙑма, прѣрѣканьнꙑмапрѣрѣканьнаꙗ, прѣрѣканьнаа, прѣрѣканьнаѣ, прѣрѣканьнаѧпрѣрѣканьнꙑѧ, прѣрѣканьнꙑꙗ, прѣрѣканьнѫѭ, прѣрѣканьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
прѣрѣканьнѣ, прѣрѣканьнопрѣрѣканьнѫѭ, прѣрѣканьнѹю, прѣрѣканьноѭ, прѣрѣканьноюпрѣрѣканьнѫѭ, прѣрѣканьноѫ, прѣрѣканьноѧ, прѣрѣканьноюпрѣрѣканьнѣпрѣрѣканьнꙑѧ, прѣрѣканьнꙑꙗ, прѣрѣканьнꙑепрѣрѣканьнꙑхъ, прѣрѣканьнꙑхъ, прѣрѣканьнѣхъ, прѣрѣканьнꙑхь, прѣрѣканьнꙑхь, прѣрѣканьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
прѣрѣканьнꙑмъ, прѣрѣканьнꙑмъ, прѣрѣканьнѣмъ, прѣрѣканьнꙑмь, прѣрѣканьнꙑмь, прѣрѣканьнѣмьпрѣрѣканьнꙑѧ, прѣрѣканьнꙑꙗ, прѣрѣканьнꙑепрѣрѣканьнꙑм, прѣрѣканьнꙑмпрѣрѣканьнꙑхъ, прѣрѣканьнꙑхъ, прѣрѣканьнꙑхь, прѣрѣканьнꙑхьпрѣрѣканьнѣпрѣрѣканьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
прѣрѣканьнꙑма, прѣрѣканьнꙑмапрѣрѣканьнѣ, прѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшапрѣрѣканьнѣшѹ, прѣрѣканьнѣшюпрѣрѣканьнѣпрѣрѣканьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
прѣрѣканьнѣшемь, прѣрѣканьнѣшемъпрѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣпрѣрѣканьнѣше, прѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшь, прѣрѣканьнѣшъпрѣрѣканьнѣшемъ, прѣрѣканьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
прѣрѣканьнѣшѧпрѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхьпрѣрѣканьнѣшапрѣрѣканьнѣшѹ, прѣрѣканьнѣшюпрѣрѣканьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
прѣрѣканьнѣе, прѣрѣканьнѣ, прѣрѣканьнѣшепрѣрѣканьнѣшапрѣрѣканьнѣшѹ, прѣрѣканьнѣшюпрѣрѣканьнѣе, прѣрѣканьнѣ, прѣрѣканьнѣшепрѣрѣканьнѣшапрѣрѣканьнѣшемь, прѣрѣканьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
прѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣе, прѣрѣканьнѣпрѣрѣканьнѣша, прѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшь, прѣрѣканьнѣшъпрѣрѣканьнѣшемъ, прѣрѣканьнѣшемьпрѣрѣканьнѣша, прѣрѣканьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
прѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхьпрѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшѹ, прѣрѣканьнѣшюпрѣрѣканьнѣшемапрѣрѣканьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
прѣрѣканьнѣшѧ, прѣрѣканьнѣшѫ, прѣрѣканьнѣшепрѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшѫ, прѣрѣканьнѣшѧ, прѣрѣканьнѣшѹпрѣрѣканьнѣшеѭ, прѣрѣканьнѣшеѫ, прѣрѣканьнѣшеѧ, прѣрѣканьнѣшеюпрѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
прѣрѣканьнѣшѧ, прѣрѣканьнѣшѫ, прѣрѣканьнѣшепрѣрѣканьнѣшь, прѣрѣканьнѣшъпрѣрѣканьнѣшамъ, прѣрѣканьнѣшамьпрѣрѣканьнѣшѧ, прѣрѣканьнѣше, прѣрѣканьнѣшѫпрѣрѣканьнѣшампрѣрѣканьнѣшахъ, прѣрѣканьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
прѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшѹ, прѣрѣканьнѣшюпрѣрѣканьнѣшамапрѣрѣканьнѣ, прѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшаго, прѣрѣканьнѣшаего, прѣрѣканьнѣшааго, прѣрѣканьнѣшагопрѣрѣканьнѣшѹмѹ, прѣрѣканьнѣшѹемѹ, прѣрѣканьнѣшѹѹмѹ, прѣрѣканьнѣшѹмѹ, прѣрѣканьнѣшюмѹ, прѣрѣканьнѣшюемѹ, прѣрѣканьнѣшюѹмѹ, прѣрѣканьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
прѣрѣканьнѣпрѣрѣканьнѣшаго, прѣрѣканьнѣшаего, прѣрѣканьнѣшааго, прѣрѣканьнѣшагопрѣрѣканьнѣшмь, прѣрѣканьнѣшмь, прѣрѣканьнѣшмъ, прѣрѣканьнѣшмъпрѣрѣканьнѣшмь, прѣрѣканьнѣшмь, прѣрѣканьнѣшмъ, прѣрѣканьнѣшмъпрѣрѣканьнѣпрѣрѣканьнѣше, прѣрѣканьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
прѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхь, прѣрѣканьнѣшхьпрѣрѣканьнѣшмъ, прѣрѣканьнѣшмъ, прѣрѣканьнѣшмьпрѣрѣканьнѣшѧѧ, прѣрѣканьнѣшее, прѣрѣканьнѣшѫѫпрѣрѣканьнѣшм, прѣрѣканьнѣшмпрѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхьпрѣрѣканьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
прѣрѣканьнѣшѹю, прѣрѣканьнѣшююпрѣрѣканьнѣшма, прѣрѣканьнѣшмапрѣрѣканьнѣе, прѣрѣканьнѣ, прѣрѣканьнѣшее, прѣрѣканьнѣшепрѣрѣканьнѣшаго, прѣрѣканьнѣшаего, прѣрѣканьнѣшааго, прѣрѣканьнѣшагопрѣрѣканьнѣшѹмѹ, прѣрѣканьнѣшѹемѹ, прѣрѣканьнѣшѹѹмѹ, прѣрѣканьнѣшѹмѹ, прѣрѣканьнѣшюмѹ, прѣрѣканьнѣшюемѹ, прѣрѣканьнѣшюѹмѹ, прѣрѣканьнѣшюмѹпрѣрѣканьнѣе, прѣрѣканьнѣ, прѣрѣканьнѣшее, прѣрѣканьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
прѣрѣканьнѣшаго, прѣрѣканьнѣшаего, прѣрѣканьнѣшааго, прѣрѣканьнѣшагопрѣрѣканьнѣшмь, прѣрѣканьнѣшмь, прѣрѣканьнѣшмъ, прѣрѣканьнѣшмъпрѣрѣканьнѣшмь, прѣрѣканьнѣшмь, прѣрѣканьнѣшмъ, прѣрѣканьнѣшмъпрѣрѣканьнѣе, прѣрѣканьнѣ, прѣрѣканьнѣшее, прѣрѣканьнѣшепрѣрѣканьнѣшаꙗ, прѣрѣканьнѣшаѣ, прѣрѣканьнѣшаѧпрѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхь, прѣрѣканьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
прѣрѣканьнѣшмъ, прѣрѣканьнѣшмъ, прѣрѣканьнѣшмьпрѣрѣканьнѣшаꙗ, прѣрѣканьнѣшаѣ, прѣрѣканьнѣшаѧпрѣрѣканьнѣшм, прѣрѣканьнѣшмпрѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхьпрѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшѹю, прѣрѣканьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
прѣрѣканьнѣшма, прѣрѣканьнѣшмапрѣрѣканьнѣшꙗ, прѣрѣканьнѣшѣ, прѣрѣканьнѣшаꙗпрѣрѣканьнѣшѧѧ, прѣрѣканьнѣшѧѩ, прѣрѣканьнѣшѫѫ, прѣрѣканьнѣшаѧ, прѣрѣканьнѣшее, прѣрѣканьнѣшеѥпрѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшѫѫ, прѣрѣканьнѣшѫѭ, прѣрѣканьнѣшѧѧ, прѣрѣканьнѣшѧѩ, прѣрѣканьнѣшююпрѣрѣканьнѣшѫѫ, прѣрѣканьнѣшѫѭ, прѣрѣканьнѣшѧѧ, прѣрѣканьнѣшѧѩ, прѣрѣканьнѣшюю, прѣрѣканьнѣшеѭ, прѣрѣканьнѣшеѫ, прѣрѣканьнѣшеѧ, прѣрѣканьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
прѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшꙗ, прѣрѣканьнѣшѣпрѣрѣканьнѣшѧѧ, прѣрѣканьнѣшѧѩ, прѣрѣканьнѣшѫѫ, прѣрѣканьнѣшаѧ, прѣрѣканьнѣшее, прѣрѣканьнѣшеѥпрѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхь, прѣрѣканьнѣшхьпрѣрѣканьнѣшмъ, прѣрѣканьнѣшмъ, прѣрѣканьнѣшмь, прѣрѣканьнѣшмьпрѣрѣканьнѣшѧѧ, прѣрѣканьнѣшѧѩ, прѣрѣканьнѣшѫѫ, прѣрѣканьнѣшаѧ, прѣрѣканьнѣшее, прѣрѣканьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
прѣрѣканьнѣшм, прѣрѣканьнѣшмпрѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхъ, прѣрѣканьнѣшхь, прѣрѣканьнѣшхьпрѣрѣканьнѣшпрѣрѣканьнѣшѹю, прѣрѣканьнѣшююпрѣрѣканьнѣшма, прѣрѣканьнѣшма
прѣрѣканьнъ -ꙑ прил вода прѣрѣканьнаꙗ о море. На това място Мойсей и Арон разгневили Бога, поради което не им е било позволено да преминат р. Йордан  прогнѣвашѩ  на водѣ прѣрѣканьⷩѣі.  оꙁълобленъ бꙑстъ мосі хъ раді СП 105.32 Изч СП Нвб Срв пререкание ср