Исторически речник
прѣрѣꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣрѣꙁатпрѣрѣжѫ, прѣрѣжѹпрѣрѣжешпрѣрѣжетъ, прѣрѣжеть, прѣрѣжетпрѣрѣжемъ, прѣрѣжемь, прѣрѣжем, прѣрѣжемопрѣрѣжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣрѣжѫтъ, прѣрѣжѹтъ, прѣрѣжѫть, прѣрѣжѹть, прѣрѣжѫт, прѣрѣжѹтпрѣрѣжевѣпрѣрѣжетапрѣрѣжетепрѣрѣжпрѣрѣж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣрѣжмъ, прѣрѣжѣмъ, прѣрѣжамъ, прѣрѣжмь, прѣрѣжѣмь, прѣрѣжамь, прѣрѣжм, прѣрѣжѣм, прѣрѣжампрѣрѣжте, прѣрѣжѣте, прѣрѣжатепрѣрѣжвѣ, прѣрѣжѣвѣ, прѣрѣжавѣпрѣрѣжта, прѣрѣжѣта, прѣрѣжатапрѣрѣꙁахъ, прѣрѣꙁахь, прѣрѣꙁахпрѣрѣꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣрѣꙁапрѣрѣꙁахомъ, прѣрѣꙁахомь, прѣрѣꙁахом, прѣрѣꙁахмꙑпрѣрѣꙁастепрѣрѣꙁашѧ, прѣрѣꙁашѫ, прѣрѣꙁаша, прѣрѣꙁаше, прѣрѣꙁахѫпрѣрѣꙁаховѣпрѣрѣꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣрѣꙁастепрѣрѣꙁаахъ, прѣрѣꙁахъ, прѣрѣꙁаахь, прѣрѣꙁахь, прѣрѣꙁаах, прѣрѣꙁахпрѣрѣꙁааше, прѣрѣꙁашепрѣрѣꙁааше, прѣрѣꙁашепрѣрѣꙁаахомъ, прѣрѣꙁахомъ, прѣрѣꙁаахомь, прѣрѣꙁахомь, прѣрѣꙁаахом, прѣрѣꙁахомпрѣрѣꙁаашете, прѣрѣꙁашете, прѣрѣꙁаасте, прѣрѣꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣрѣꙁаахѫ, прѣрѣꙁахѫ, прѣрѣꙁаахѹ, прѣрѣꙁахѹпрѣрѣꙁааховѣ, прѣрѣꙁаховѣпрѣрѣꙁаашета, прѣрѣꙁашета, прѣрѣꙁааста, прѣрѣꙁастапрѣрѣꙁаашете, прѣрѣꙁашете, прѣрѣꙁаасте, прѣрѣꙁасте
прѣрѣꙁат -прѣрѣжѫ -прѣрѣжеш св Разделя, разгранича, различа [прен.] ѹвѣдѣ въ тꙙ отца т божьство ... не дꙿного т ного ѹвѣдѣ. не раꙁдѣл҄ѫ тебе не раꙁдѣл҄енааго. не лѫѫ тебе не лѫенааго. не прѣрѣжѫ тебе не дѣл҄енааго С 505.18 Изч С Гр τέμνω Нвб прережа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА