Исторически речник
прѣрцат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣрцатпрѣрѫ, прѣрцаѭ, прѣрцаѫ, прѣрѧ, прѣрцаѧ, прѣрѹ, прѣрцаюпрѣреш, прѣрцаш, прѣрцаеш, прѣрцаашпрѣретъ, прѣрцатъ, прѣрцаетъ, прѣрцаатъ, прѣреть, прѣрцать, прѣрцаеть, прѣрцаать, прѣрет, прѣрцат, прѣрцает, прѣрцаатпрѣремъ, прѣрцамъ, прѣрцаемъ, прѣрцаамъ, прѣремь, прѣрцамь, прѣрцаемь, прѣрцаамь, прѣрем, прѣрцам, прѣрцаем, прѣрцаам, прѣремо, прѣрцамо, прѣрцаемо, прѣрцаамопрѣрете, прѣрцате, прѣрцаете, прѣрцаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣрѫтъ, прѣрцаѭтъ, прѣрцаѫтъ, прѣрцаѧтъ, прѣрѹтъ, прѣрцаютъ, прѣрѫть, прѣрцаѭть, прѣрцаѫть, прѣрцаѧть, прѣрѹть, прѣрцають, прѣрѫт, прѣрцаѭт, прѣрцаѫт, прѣрцаѧт, прѣрѹт, прѣрцаютпрѣревѣ, прѣрцавѣ, прѣрцаевѣ, прѣрцаавѣпрѣрета, прѣрцата, прѣрцаета, прѣрцаатапрѣрете, прѣрцате, прѣрцаете, прѣрцаатепрѣр, прѣрцапрѣр, прѣрца
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣрмъ, прѣрцамъ, прѣрѣмъ, прѣрамъ, прѣрмь, прѣрцамь, прѣрѣмь, прѣрамь, прѣрм, прѣрцам, прѣрѣм, прѣрампрѣрте, прѣрцате, прѣрѣте, прѣратепрѣрвѣ, прѣрцавѣ, прѣрѣвѣ, прѣравѣпрѣрта, прѣрцата, прѣрѣта, прѣратапрѣрцахъ, прѣрцахь, прѣрцахпрѣрца
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣрцапрѣрцахомъ, прѣрцахомь, прѣрцахом, прѣрцахмꙑпрѣрцастепрѣрцашѧ, прѣрцашѫ, прѣрцаша, прѣрцаше, прѣрцахѫпрѣрцаховѣпрѣрцаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣрцастепрѣрцаахъ, прѣрцахъ, прѣрцаахь, прѣрцахь, прѣрцаах, прѣрцахпрѣрцааше, прѣрцашепрѣрцааше, прѣрцашепрѣрцаахомъ, прѣрцахомъ, прѣрцаахомь, прѣрцахомь, прѣрцаахом, прѣрцахомпрѣрцаашете, прѣрцашете, прѣрцаасте, прѣрцасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣрцаахѫ, прѣрцахѫ, прѣрцаахѹ, прѣрцахѹпрѣрцааховѣ, прѣрцаховѣпрѣрцаашета, прѣрцашета, прѣрцааста, прѣрцастапрѣрцаашете, прѣрцашете, прѣрцаасте, прѣрцасте
прѣрцат -прѣрцаѭ -прѣрцаш несв Противореча, възразявам  поемъ і петръ наѧтъ прѣрцат емѹ глѧ. млосрдъ тъ г не матъ бът тебѣ се ЗI Мт 16.22 Изч З Гр ἐπιτιμάω Нвб Срв пререка остар ВА