Исторически речник
прѣрещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣрещпрѣрекѫ, прѣрекѹпрѣреешпрѣреетъ, прѣрееть, прѣреетпрѣреемъ, прѣреемь, прѣреем, прѣреемопрѣреете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣрекѫтъ, прѣрекѹтъ, прѣрекѫть, прѣрекѹть, прѣрекѫт, прѣрекѹтпрѣреевѣпрѣреетапрѣреетепрѣрьц, прѣръц, прѣрцпрѣрьц, прѣръц, прѣрц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣрьцѣмъ, прѣръцѣмъ, прѣрцѣмъ, прѣрьцѣмь, прѣръцѣмь, прѣрцѣмь, прѣрьцѣм, прѣръцѣм, прѣрцѣмпрѣрьцѣте, прѣръцъте, прѣрцѣтепрѣрьцѣвѣ, прѣръцѣвѣ, прѣрцѣвѣпрѣрьцѣта, прѣръцѣта, прѣрцѣтапрѣрѣхъ, прѣрекохъ, прѣрѣхь, прѣрекохь, прѣрѣх, прѣрекохпрѣрее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣреепрѣрѣхомъ, прѣрекохомъ, прѣрѣхомь, прѣрекохомь, прѣрѣхом, прѣрекохом, прѣрекохмꙑпрѣрѣсте, прѣрекостепрѣрѣшѧ, прѣрекошѧ, прѣрѣшѫ, прѣрекошѫ, прѣрѣша, прѣрекоша, прѣрѣше, прѣрекоше, прѣрекохѫпрѣрѣховѣ, прѣрекоховѣпрѣрѣста, прѣрекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣрѣсте, прѣрекостепрѣреахъ, прѣреахь, прѣреахпрѣреашепрѣреашепрѣреахомъ, прѣреахомь, прѣреахомпрѣреашете, прѣреасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣреахѫ, прѣреахѹпрѣреаховѣпрѣреашета, прѣреастапрѣреашете, прѣреасте
прѣрещ -прѣрекѫ -прѣрееш св Възразя, направя възражение; вляза в спор, препирня, пререкание не прѣреетъ. н въꙁъпетъ. не ѹслꙑштъ нктоже на расп(ѫ)тхъ гласа его М Мт 12.19 Изч М З А СК Гр ἐρίζω Нвб Срв пререка остар ВА