Исторически речник
прѣпѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣпѣтпрѣпоѭ, прѣпоѫ, прѣпоѧ, прѣпоюпрѣпош, прѣпоешпрѣпотъ, прѣпоетъ, прѣпоть, прѣпоеть, прѣпот, прѣпоетпрѣпомъ, прѣпоемъ, прѣпомь, прѣпоемь, прѣпом, прѣпоем, прѣпомо, прѣпоемопрѣпоте, прѣпоете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣпоѭтъ, прѣпоѫтъ, прѣпоѧтъ, прѣпоютъ, прѣпоѭть, прѣпоѫть, прѣпоѧть, прѣпоють, прѣпоѭт, прѣпоѫт, прѣпоѧт, прѣпоютпрѣповѣ, прѣпоевѣпрѣпота, прѣпоетапрѣпоте, прѣпоетепрѣпопрѣпо
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣпомъ, прѣпомь, прѣпомпрѣпотепрѣповѣпрѣпотапрѣпѣхъ, прѣпѣхь, прѣпѣхпрѣпѣ, прѣпѣтъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣпѣ, прѣпѣтъпрѣпѣхомъ, прѣпѣхомь, прѣпѣхом, прѣпѣхмꙑпрѣпѣстепрѣпѣшѧ, прѣпѣшѫ, прѣпѣша, прѣпѣше, прѣпѣхѫпрѣпѣховѣпрѣпѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣпѣстепрѣпоꙗахъ, прѣпоꙗхъ, прѣпоꙗахь, прѣпоꙗхь, прѣпоꙗах, прѣпоꙗх, прѣпоѧхъ, прѣпоѧхь, прѣпоѧх, прѣпоахъ, прѣпоахь, прѣпоахпрѣпоꙗаше, прѣпоꙗше, прѣпоѧше, прѣпоашепрѣпоꙗаше, прѣпоꙗше, прѣпоѧше, прѣпоашепрѣпоꙗахомъ, прѣпоꙗхомъ, прѣпоꙗахомь, прѣпоꙗхомь, прѣпоꙗахом, прѣпоꙗхом, прѣпоѧхомъ, прѣпоѧхомь, прѣпоѧхом, прѣпоахомъ, прѣпоахомь, прѣпоахомпрѣпоꙗашете, прѣпоꙗшете, прѣпоꙗасте, прѣпоꙗсте, прѣпоѧшете, прѣпоѧсте, прѣпоашете, прѣпоасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣпоꙗахѫ, прѣпоꙗхѫ, прѣпоꙗахѹ, прѣпоꙗхѹ, прѣпоѧхѹ, прѣпоахѫ, прѣпоахѹпрѣпоꙗаховѣ, прѣпоꙗховѣ, прѣпоѧховѣ, прѣпоаховѣпрѣпоꙗашета, прѣпоꙗшета, прѣпоꙗаста, прѣпоꙗста, прѣпоѧшета, прѣпоѧста, прѣпоашета, прѣпоастапрѣпоꙗашете, прѣпоꙗшете, прѣпоꙗасте, прѣпоꙗсте, прѣпоѧшете, прѣпоѧсте, прѣпоашете, прѣпоасте
прѣпѣт -прѣпоѭ -прѣпош несв Възпявам, възхвалявам, възвеличавам прѣмѫдрост ѹѧщ(е)  накаꙁаѫще себе. въ псалмѣхъ  пѣнхъ.  пѣснехъ дховнꙑхъ. благодѣт поѫще прѣпоѫще. въ срдц(хъ) вашхъ гв Е 22б 16 Изч Е Нвб препея, препявам диал ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА