Исторически речник
прѣпьсат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣпьсатпрѣпшѫ, прѣпшѹпрѣпшешпрѣпшетъ, прѣпшеть, прѣпшетпрѣпшемъ, прѣпшемь, прѣпшем, прѣпшемопрѣпшете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣпшѫтъ, прѣпшѹтъ, прѣпшѫть, прѣпшѹть, прѣпшѫт, прѣпшѹтпрѣпшевѣпрѣпшетапрѣпшетепрѣпшпрѣпш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣпшмъ, прѣпшѣмъ, прѣпшамъ, прѣпшмь, прѣпшѣмь, прѣпшамь, прѣпшм, прѣпшѣм, прѣпшампрѣпште, прѣпшѣте, прѣпшатепрѣпшвѣ, прѣпшѣвѣ, прѣпшавѣпрѣпшта, прѣпшѣта, прѣпшатапрѣпсахъ, прѣпьсахъ, прѣпсахь, прѣпьсахь, прѣпсах, прѣпьсахпрѣпса, прѣпьса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣпса, прѣпьсапрѣпсахомъ, прѣпьсахомъ, прѣпсахомь, прѣпьсахомь, прѣпсахом, прѣпьсахом, прѣпсахмꙑ, прѣпьсахмꙑпрѣпсасте, прѣпьсастепрѣпсашѧ, прѣпьсашѧ, прѣпсашѫ, прѣпьсашѫ, прѣпсаша, прѣпьсаша, прѣпсаше, прѣпьсаше, прѣпсахѫ, прѣпьсахѫпрѣпсаховѣ, прѣпьсаховѣпрѣпсаста, прѣпьсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣпсасте, прѣпьсастепрѣпсаахъ, прѣпсахъ, прѣпшахъ, прѣпшѣхъ, прѣпсаахь, прѣпсахь, прѣпшахь, прѣпшѣхь, прѣпсаах, прѣпсах, прѣпшах, прѣпшѣхпрѣпсааше, прѣпсаше, прѣпшаше, прѣпшѣшепрѣпсааше, прѣпсаше, прѣпшаше, прѣпшѣшепрѣпсаахомъ, прѣпсахомъ, прѣпшахомъ, прѣпшѣхомъ, прѣпсаахомь, прѣпсахомь, прѣпшахомь, прѣпшѣхомь, прѣпсаахом, прѣпсахом, прѣпшахом, прѣпшѣхомпрѣпсаашете, прѣпсашете, прѣпшашете, прѣпшѣшете, прѣпсаасте, прѣпсасте, прѣпшасте, прѣпшѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣпсаахѫ, прѣпсахѫ, прѣпшахѫ, прѣпшѣхѫ, прѣпсаахѹ, прѣпсахѹ, прѣпшахѹ, прѣпшѣхѹпрѣпсааховѣ, прѣпсаховѣ, прѣпшаховѣ, прѣпшѣховѣпрѣпсаашета, прѣпсашета, прѣпшашета, прѣпшѣшета, прѣпсааста, прѣпсаста, прѣпшаста, прѣпшѣстапрѣпсаашете, прѣпсашете, прѣпшашете, прѣпшѣшете, прѣпсаасте, прѣпсасте, прѣпшасте, прѣпшѣсте
прѣпьсат -прѣпшѫ -прѣпшеш св Препиша, направя копие [от документ, протоколи] въ то врѣмꙙ ѹпраꙁнвъ сꙙ отъ дѣла цра. прѣпсахъ протлъковавъ отъ рѹмъска ѧꙁꙑка ѧꙁꙑка (!) на гръескъ С 144.24 Изч С прѣпсат Нвб препиша, преписвам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА