Исторически речник
прѣпьрѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣпьрѣн, прѣпьрѣньпрѣпьрѣнꙗ, прѣпьрѣна, прѣпьрѣньꙗпрѣпьрѣню, прѣпьрѣнѹ, прѣпьрѣньюпрѣпьрѣнмь, прѣпьрѣньмь, прѣпьрѣнмъ, прѣпьрѣньмъ, прѣпьрѣнмь, прѣпьрѣнмъпрѣпьрѣн, прѣпьрѣнь, прѣпьрѣнпрѣпьрѣнꙗ, прѣпьрѣна, прѣпьрѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣпьрѣн, прѣпьрѣнь, прѣпьрѣнепрѣпьрѣнмъ, прѣпьрѣньмъ, прѣпьрѣнмь, прѣпьрѣньмь, прѣпьрѣнмъ, прѣпьрѣнмь, прѣпьрѣномъ, прѣпьрѣнамъпрѣпьрѣн, прѣпьрѣнь, прѣпьрѣн, прѣпьрѣнмпрѣпьрѣнхъ, прѣпьрѣньхъ, прѣпьрѣнхь, прѣпьрѣньхь, прѣпьрѣнхъ, прѣпьрѣнхьпрѣпьрѣн, прѣпьрѣньпрѣпьрѣню, прѣпьрѣнѹ, прѣпьрѣнью
NnDu
прѣпьрѣнма, прѣпьрѣньма, прѣпьрѣнма, прѣпьрѣнма
прѣпьрѣнь -ꙗ ср довольнъ на прѣпьрѣнь ἱκανὸς πεῖσαι Способен да убеди, който е в състояние да покаже нещо акꙑ вьсе ѹправвꙿ о процѣѣмь раꙁлѣнтъ сꙙ. полагаатꙿ сѭ пртѫ довьльнѫ на прѣпьрѣн ꙗко дѣвьство аште  вьсе матъ. добра же же отъ млост бꙑваатъ. аште стъ праꙁдъно съ блѫднкꙑ жденетъ сꙙ  съ бѹм С 371.19 Изч С прѣпьрѣн Нвб Срв препиране ОА НГер ЕтМл АР препирня ж ОА АК НТ ЕтМл БТР АР