Исторически речник
прѣпроводт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣпроводтпрѣпровождѫ, прѣпровождѹпрѣпроводшпрѣпроводтъ, прѣпроводть, прѣпроводтпрѣпроводмъ, прѣпроводмь, прѣпроводм, прѣпроводмопрѣпроводте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣпроводѧтъ, прѣпроводѧть, прѣпроводѧтпрѣпроводвѣпрѣпроводтапрѣпроводтепрѣпроводпрѣпровод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣпроводмъ, прѣпроводмь, прѣпроводмпрѣпроводтепрѣпроводвѣпрѣпроводтапрѣпроводхъ, прѣпроводхь, прѣпроводхпрѣпровод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣпроводпрѣпроводхомъ, прѣпроводхомь, прѣпроводхом, прѣпроводхмꙑпрѣпроводстепрѣпроводшѧ, прѣпроводшѫ, прѣпроводша, прѣпроводше, прѣпроводхѫпрѣпровоховѣпрѣпроводста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣпроводстепрѣпровождаахъ, прѣпровождахъ, прѣпроводѣахъ, прѣпроводѣхъ, прѣпровожахъ, прѣпроводѧхъ, прѣпровождаахь, прѣпровождахь, прѣпроводѣахь, прѣпроводѣхь, прѣпровожахь, прѣпроводѧхь, прѣпровождаах, прѣпровождах, прѣпроводѣах, прѣпроводѣх, прѣпровожах, прѣпроводѧхпрѣпровождааше, прѣпровождаше, прѣпроводѣаше, прѣпроводѣше, прѣпровожаше, прѣпроводѧшепрѣпровождааше, прѣпровождаше, прѣпроводѣаше, прѣпроводѣше, прѣпровожаше, прѣпроводѧшепрѣпровождаахомъ, прѣпровождахомъ, прѣпроводѣахомъ, прѣпроводѣхомъ, прѣпровожахомъ, прѣпроводѧхомъ, прѣпровождаахомь, прѣпровождахомь, прѣпроводѣахомь, прѣпроводѣхомь, прѣпровожахомь, прѣпроводѧхомь, прѣпровождаахом, прѣпровождахом, прѣпроводѣахом, прѣпроводѣхом, прѣпровожахом, прѣпроводѧхомпрѣпровождаашете, прѣпровождашете, прѣпроводѣашете, прѣпроводѣшете, прѣпровожашете, прѣпровождаасте, прѣпровождасте, прѣпроводѣасте, прѣпроводѣсте, прѣпровожасте, прѣпроводѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣпровождаахѫ, прѣпровождахѫ, прѣпроводѣахѫ, прѣпроводѣхѫ, прѣпровожахѫ, прѣпровождаахѹ, прѣпровождахѹ, прѣпроводѣахѹ, прѣпроводѣхѹ, прѣпровожахѹ, прѣпроводѧхѹпрѣпровождааховѣ, прѣпровождаховѣ, прѣпроводѣаховѣ, прѣпроводѣховѣ, прѣпровожаховѣ, прѣпроводѧховѣпрѣпровождаашета, прѣпровождашета, прѣпроводѣашета, прѣпроводѣшета, прѣпровожашета, прѣпровождааста, прѣпровождаста, прѣпроводѣаста, прѣпроводѣста, прѣпровожаста, прѣпроводѧстапрѣпровождаашете, прѣпровождашете, прѣпроводѣашете, прѣпроводѣшете, прѣпровожашете, прѣпровождаасте, прѣпровождасте, прѣпроводѣасте, прѣпроводѣсте, прѣпровожасте, прѣпроводѧсте
прѣпроводт -прѣпровождѫ -прѣпроводш св Прекарам, мина времето си [прен.]  съ многомъ ѹмл҄енмъ. вьсе врѣмꙙ прѣпроводвъ. двашд вь недѣл двьрьцꙙ отвръꙁаѧ С 528.28  богѹ ѹгодт ... прѣпровод же таковъ трѹдъ творꙙ. ꙁї. лѣтъ дѣло съвръшаѧ С 550.19—20 Прекарам живота си, преживея. кого же л дѣла не обавшꙙ подъ гомъ. по ꙁаповѣдемъ бжꙗмъ жт прѣпроводвъшꙙ С 542.17—18 Изч С Гр διατελέω Вж. при прѣпроваждат Нвб