Исторически речник
прѣпоꙗсат сѧII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣпоꙗсат сѧпрѣпоꙗсаѭ, прѣпоꙗсаѫ, прѣпоꙗсаѧ, прѣпоꙗсаюпрѣпоꙗсаш, прѣпоꙗсаеш, прѣпоꙗсаашпрѣпоꙗсатъ, прѣпоꙗсаетъ, прѣпоꙗсаатъ, прѣпоꙗсать, прѣпоꙗсаеть, прѣпоꙗсаать, прѣпоꙗсат, прѣпоꙗсает, прѣпоꙗсаатпрѣпоꙗсамъ, прѣпоꙗсаемъ, прѣпоꙗсаамъ, прѣпоꙗсамь, прѣпоꙗсаемь, прѣпоꙗсаамь, прѣпоꙗсам, прѣпоꙗсаем, прѣпоꙗсаам, прѣпоꙗсамо, прѣпоꙗсаемо, прѣпоꙗсаамопрѣпоꙗсате, прѣпоꙗсаете, прѣпоꙗсаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣпоꙗсаѭтъ, прѣпоꙗсаѫтъ, прѣпоꙗсаѧтъ, прѣпоꙗсаютъ, прѣпоꙗсаѭть, прѣпоꙗсаѫть, прѣпоꙗсаѧть, прѣпоꙗсають, прѣпоꙗсаѭт, прѣпоꙗсаѫт, прѣпоꙗсаѧт, прѣпоꙗсаютпрѣпоꙗсавѣ, прѣпоꙗсаевѣ, прѣпоꙗсаавѣпрѣпоꙗсата, прѣпоꙗсаета, прѣпоꙗсаатапрѣпоꙗсате, прѣпоꙗсаете, прѣпоꙗсаатепрѣпоꙗсапрѣпоꙗса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣпоꙗсамъ, прѣпоꙗсамь, прѣпоꙗсампрѣпоꙗсатепрѣпоꙗсавѣпрѣпоꙗсатапрѣпоꙗсахъ, прѣпоꙗсахь, прѣпоꙗсахпрѣпоꙗса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣпоꙗсапрѣпоꙗсахомъ, прѣпоꙗсахомь, прѣпоꙗсахом, прѣпоꙗсахмꙑпрѣпоꙗсастепрѣпоꙗсашѧ, прѣпоꙗсашѫ, прѣпоꙗсаша, прѣпоꙗсаше, прѣпоꙗсахѫпрѣпоꙗсаховѣпрѣпоꙗсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣпоꙗсастепрѣпоꙗсаахъ, прѣпоꙗсахъ, прѣпоꙗсаахь, прѣпоꙗсахь, прѣпоꙗсаах, прѣпоꙗсахпрѣпоꙗсааше, прѣпоꙗсашепрѣпоꙗсааше, прѣпоꙗсашепрѣпоꙗсаахомъ, прѣпоꙗсахомъ, прѣпоꙗсаахомь, прѣпоꙗсахомь, прѣпоꙗсаахом, прѣпоꙗсахомпрѣпоꙗсаашете, прѣпоꙗсашете, прѣпоꙗсаасте, прѣпоꙗсасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣпоꙗсаахѫ, прѣпоꙗсахѫ, прѣпоꙗсаахѹ, прѣпоꙗсахѹпрѣпоꙗсааховѣ, прѣпоꙗсаховѣпрѣпоꙗсаашета, прѣпоꙗсашета, прѣпоꙗсааста, прѣпоꙗсастапрѣпоꙗсаашете, прѣпоꙗсашете, прѣпоꙗсаасте, прѣпоꙗсасте
прѣпоꙗсат сѧ -прѣпоꙗсаѭ сѧ -прѣпоꙗсаш сѧ несв Препасвам се, привързвам нещо около кръста си [образно] брⷮ҇а нⷲ҇а сь прѣпоѣсаетъ сѧ. слоѭ стнꙑ СЕ 97а 11 Изч СЕ Гр περιζώννυμαι прѣпоѣсат сѧ Вж. при прѣпоꙗсатI Нвб