Исторически речник
прѣпоꙗсат сѧ [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣпоꙗсат сѧпрѣпоꙗшѫ, прѣпоꙗшѹпрѣпоꙗшешпрѣпоꙗшетъ, прѣпоꙗшеть, прѣпоꙗшетпрѣпоꙗшемъ, прѣпоꙗшемь, прѣпоꙗшем, прѣпоꙗшемопрѣпоꙗшете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣпоꙗшѫтъ, прѣпоꙗшѹтъ, прѣпоꙗшѫть, прѣпоꙗшѹть, прѣпоꙗшѫт, прѣпоꙗшѹтпрѣпоꙗшевѣпрѣпоꙗшетапрѣпоꙗшетепрѣпоꙗшпрѣпоꙗш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣпоꙗшмъ, прѣпоꙗшѣмъ, прѣпоꙗшамъ, прѣпоꙗшмь, прѣпоꙗшѣмь, прѣпоꙗшамь, прѣпоꙗшм, прѣпоꙗшѣм, прѣпоꙗшампрѣпоꙗште, прѣпоꙗшѣте, прѣпоꙗшатапрѣпоꙗшвѣ, прѣпоꙗшавѣпрѣпоꙗшта, прѣпоꙗшатапрѣпоꙗсахъ, прѣпоꙗсахь, прѣпоꙗсахпрѣпоꙗса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣпоꙗсапрѣпоꙗсахомъ, прѣпоꙗсахомь, прѣпоꙗсахом, прѣпоꙗсахмꙑпрѣпоꙗсастепрѣпоꙗсашѧ, прѣпоꙗсашѫ, прѣпоꙗсаша, прѣпоꙗсаше, прѣпоꙗсахѫпрѣпоꙗсаховѣпрѣпоꙗсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣпоꙗсастепрѣпоꙗсаахъ, прѣпоꙗсахъ, прѣпоꙗсаахь, прѣпоꙗсахь, прѣпоꙗсаах, прѣпоꙗсахпрѣпоꙗсааше, прѣпоꙗсашепрѣпоꙗсааше, прѣпоꙗсахъпрѣпоꙗсаахомъ, прѣпоꙗсахомъ, прѣпоꙗсаахомь, прѣпоꙗсахомь, прѣпоꙗсаахом, прѣпоꙗсахомпрѣпоꙗсаашете, прѣпоꙗсашете, прѣпоꙗсаасте, прѣпоꙗсасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣпоꙗсаахѫ, прѣпоꙗсахѫ, прѣпоꙗсаахѹ, прѣпоꙗсахѹпрѣпоꙗсааховѣ, прѣпоꙗсаховѣпрѣпоꙗсаашета, прѣпоꙗсашета, прѣпоꙗсааста, прѣпоꙗсастапрѣпоꙗсаашете, прѣпоꙗсашете, прѣпоꙗсаасте, прѣпоꙗсасте
прѣпоꙗсат сѧ -прѣпоꙗшѫ сѧ -прѣпоꙗшеш сѧ св 1. Препаша се, привържа нещо около кръста си въста съ веерѧ  полож рꙁꙑ. ꙇ премъ лент  прѣпоѣса сѧ М Йо 13.4 З А СК Облека се, загърна се с нещо. петръ слꙑшавъ ѣко гь естъ. епендтомъ прѣпоѣса сѧ. бѣ бо нагъ М Йо 21.7 З А СК Образно. ї радостіѭ хлъмі прѣпоѣшѭтъ сѩ СП 64.13 облѣе сѩ гь въ сілѫ  прѣпоѣса сѩ СП 92.1 нъ въорѫж сѧ вѣроѭ. ꙇ прѣпоѣш сѧ твръдѭ. постомь  бьдѣнемь СЕ 84а 23 2. Въоръжа се, препаша оръжие прѣпоѣші сѩ ѫрѫжъемъ (!) твоімъ по бедрѣ твоеі СП 44.4 М З А СК СП СЕ Гр διαζώννυμαι διαζώννυμι ἐμαυτόν περιζώννυμαι прѣпоѣсат сѩ Вж. при прѣпоꙗсатI Нвб