Исторически речник
прѣпоꙗсат [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣпоꙗсатпрѣпоꙗшѫ, прѣпоꙗшѹпрѣпоꙗшешпрѣпоꙗшетъ, прѣпоꙗшеть, прѣпоꙗшетпрѣпоꙗшемъ, прѣпоꙗшемь, прѣпоꙗшем, прѣпоꙗшемопрѣпоꙗшете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣпоꙗшѫтъ, прѣпоꙗшѹтъ, прѣпоꙗшѫть, прѣпоꙗшѹть, прѣпоꙗшѫт, прѣпоꙗшѹтпрѣпоꙗшевѣпрѣпоꙗшетапрѣпоꙗшетепрѣпоꙗшпрѣпоꙗш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣпоꙗшмъ, прѣпоꙗшѣмъ, прѣпоꙗшамъ, прѣпоꙗшмь, прѣпоꙗшѣмь, прѣпоꙗшамь, прѣпоꙗшм, прѣпоꙗшѣм, прѣпоꙗшампрѣпоꙗште, прѣпоꙗшѣте, прѣпоꙗшатапрѣпоꙗшвѣ, прѣпоꙗшавѣпрѣпоꙗшта, прѣпоꙗшатапрѣпоꙗсахъ, прѣпоꙗсахь, прѣпоꙗсахпрѣпоꙗса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣпоꙗсапрѣпоꙗсахомъ, прѣпоꙗсахомь, прѣпоꙗсахом, прѣпоꙗсахмꙑпрѣпоꙗсастепрѣпоꙗсашѧ, прѣпоꙗсашѫ, прѣпоꙗсаша, прѣпоꙗсаше, прѣпоꙗсахѫпрѣпоꙗсаховѣпрѣпоꙗсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣпоꙗсастепрѣпоꙗсаахъ, прѣпоꙗсахъ, прѣпоꙗсаахь, прѣпоꙗсахь, прѣпоꙗсаах, прѣпоꙗсахпрѣпоꙗсааше, прѣпоꙗсашепрѣпоꙗсааше, прѣпоꙗсахъпрѣпоꙗсаахомъ, прѣпоꙗсахомъ, прѣпоꙗсаахомь, прѣпоꙗсахомь, прѣпоꙗсаахом, прѣпоꙗсахомпрѣпоꙗсаашете, прѣпоꙗсашете, прѣпоꙗсаасте, прѣпоꙗсасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣпоꙗсаахѫ, прѣпоꙗсахѫ, прѣпоꙗсаахѹ, прѣпоꙗсахѹпрѣпоꙗсааховѣ, прѣпоꙗсаховѣпрѣпоꙗсаашета, прѣпоꙗсашета, прѣпоꙗсааста, прѣпоꙗсастапрѣпоꙗсаашете, прѣпоꙗсашете, прѣпоꙗсаасте, прѣпоꙗсасте
прѣпоꙗсат -прѣпоꙗшѫ -прѣпоꙗшеш св Препаша с нещо дрехата си през кръста, завържа, стегна ꙇ наѧтъ ѹмꙑват ноѕѣ ... ꙇ отрат лентемь. ꙇмъже бѣ прѣпоѣсанъ М Йо 13.5 З А СК бѫдѫ (дѫ) рѣсла ваша прѣпоѣсана М Лк 12.35 З А СК Образно.  прѣпоѣсалъ мѩ есі сілоѭ на бранъ СП 17.40 растръга врѣшⷮтꙶе мое  прѣпоѣсалъ мѩ есі веселъемъ СП 29.12 ѹслꙑш нꙑ бже спⷭ҇лю нашъ ... готоваѩ горꙑ крѣпостьѭ своеѭ. прѣпоѣсанꙑ сілоѭ СП 64.7 прѣпоѣшмъ братре. ѹдръжанемь крѣпꙿко рѣсла наша СЕ 85b 23 прѣпоѣш рѣсла его слоѭ стнꙑ. ꙇ облѣц  вь брьнѧ правъдꙑ СЕ 93b 26 М З А СК СП СЕ Гр διαζώννυμι περιζώννυμι прѣпоѣсат Нвб препоясам [се] остар ОА ВА РРОДД Срв препаша [се] НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР