Исторически речник
прѣполовл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣполовл҄ен, прѣполовл҄еньпрѣполовл҄енꙗ, прѣполовл҄ена, прѣполовл҄еньꙗпрѣполовл҄еню, прѣполовл҄енѹ, прѣполовл҄еньюпрѣполовл҄енмь, прѣполовл҄еньмь, прѣполовл҄енмъ, прѣполовл҄еньмъ, прѣполовл҄енмь, прѣполовл҄енмъпрѣполовл҄ен, прѣполовл҄ень, прѣполовл҄енпрѣполовл҄енꙗ, прѣполовл҄ена, прѣполовл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣполовл҄ен, прѣполовл҄ень, прѣполовл҄енепрѣполовл҄енмъ, прѣполовл҄еньмъ, прѣполовл҄енмь, прѣполовл҄еньмь, прѣполовл҄енмъ, прѣполовл҄енмь, прѣполовл҄еномъ, прѣполовл҄енамъпрѣполовл҄ен, прѣполовл҄ень, прѣполовл҄ен, прѣполовл҄енмпрѣполовл҄енхъ, прѣполовл҄еньхъ, прѣполовл҄енхь, прѣполовл҄еньхь, прѣполовл҄енхъ, прѣполовл҄енхьпрѣполовл҄ен, прѣполовл҄еньпрѣполовл҄еню, прѣполовл҄енѹ, прѣполовл҄енью
NnDu
прѣполовл҄енма, прѣполовл҄еньма, прѣполовл҄енма, прѣполовл҄енма
прѣполовл҄ень -ꙗ ср Преполовяване, достигане до половината, до средата прѣжде же дошьстꙗ мꙋ прѣполовьнꙗ пѫт. обрѣте сꙙ водонось спльн҄ена водꙑ С 550.25 Образно. не вьꙁведі мне вь прѣполовленье дънеі моіхъ СП 101.25 въ прѣполовл҄ень праꙁдьнка τῆς ἑορτῆς μεσούσης В средата на празника, в разгара на празника абе же въ прѣполовлене праꙁдьнка. вьꙁде с въ цркъ  ѹааше М Йо 7.14 З А прѣполовл҄ень праꙁдьнка Μεσοπεντηκοστή Преполовение на Петдесетница — християнски празник, честван в средата на Cв. Петдесетница, на 25ия ден след Възкресение и 25ия ден преди празника Петдесетница в срѣд҇ г҃ нед҇ прѣпол҇влене праꙁ҇нк҇ А 16b 17—18 Изч М З А СП С Гр [τὸ] ἥμισυ прѣполовлен прѣполовьн прѣполовленье прѣполовлене Нвб преполовение остар ВА НГер ЕтМл ДА преполвене, преполвение диал Дюв преполовяване ОА НГер ЕтМл АР