Исторически речник
прѣплѹт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣплѹтпрѣпловѫ, прѣпловѹпрѣпловешпрѣпловетъ, прѣпловеть, прѣпловетпрѣпловемъ, прѣпловемь, прѣпловем, прѣпловемопрѣпловете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣпловѫтъ, прѣпловѹтъ, прѣпловѫть, прѣпловѹть, прѣпловѫт, прѣпловѹтпрѣпловевѣпрѣпловетапрѣпловете*прѣплов*прѣплов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*прѣпловѣмъ*прѣпловѣте*прѣпловѣвѣ*прѣпловѣтапрѣплѹхъ, прѣплѹхь, прѣплѹхпрѣплѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣплѹпрѣплѹхомъ, прѣплѹхомь, прѣплѹхомпрѣплѹстепрѣплѹшѧ, прѣплѹшѫ, прѣплѹша, прѣплѹшепрѣплѹховѣпрѣплѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣплѹстепрѣпловѣахъ, прѣпловѣхъ, прѣпловѣахь, прѣпловѣхь, прѣпловѣах, прѣпловѣх, прѣпловѧхъ, прѣпловѧхь, прѣпловѧхпрѣпловѣаше, прѣпловѣше, прѣпловѧшепрѣпловѣаше, прѣпловѣше, прѣпловѧшепрѣпловѣахомъ, прѣпловѣхомъ, прѣпловѣахомь, прѣпловѣхомь, прѣпловѧхомъ, прѣпловѧхомь, прѣпловѧхомпрѣпловѣашете, прѣпловѣшете, прѣпловѣасте, прѣпловѣсте, прѣпловѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣпловѣахѫ, прѣпловѣхѫ, прѣпловѣахѹ, прѣпловѣхѹ, прѣпловѧхѹпрѣпловѣаховѣ, прѣпловѣховѣ, прѣпловѧховѣпрѣпловѣашета, прѣпловѣшете, прѣпловѣаста, прѣпловѣста, прѣпловѧстапрѣпловѣашете, прѣпловѣшете, прѣпловѣасте, прѣпловѣсте, прѣпловѧсте
прѣплѹт -прѣпловѫ -прѣпловеш св Преплавам, премина водно пространство с плаване [плуване]  вьлѣꙁъшю емѹ въ корабь ѹлеже вѣтръ ...  прѣплꙋвъше. прдѫ въ ꙁемьѭ генсареѳь СК Мт 14.34  събравъше плъкꙑ своѧ. прѣплѹвъше рѣкѫ рекѫмѫѭ дѹнавъ. плѣнꙗахѫ ракѭ С 191.17—18  на пѫт ꙗко прѣплѹховѣ їѡрданъ С 296.23 Образно.  вльнꙑ нꙑнꙗшнꙗаго жтꙗ хранꙿно прѣплѹт С 498.6 Изч СК С Гр περάω διαπεράω διαπορϑμεύω διατρέχω прѣплꙋт Нвб преплувам ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР