Исторически речник
прѣпладьнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣпладьнь, прѣпладьнпрѣпладьньꙗ, прѣпладьнꙗ, прѣпладьнапрѣпладьнью, прѣпладьню, прѣпладьнѹпрѣпладьньмь, прѣпладьнмь, прѣпладьньмъ, прѣпладьнмъпрѣпладьнь, прѣпладьн, прѣпладьн-
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
------
NnDu
-
прѣпладьнь -ꙗ ср Пладне, средата на деня, обед шедъ ꙁъ хꙑꙁнꙑ своѧ въ прѣпладьнь С 172.28 ꙁною же въ прѣпладьн бꙑвшѹ. въꙁлеже мѡус ...  ѹсъпъ повааше С 275.16 онъ же рее. ꙗко камꙑ велкъ мꙙ хотѣ погнест. поваѭштѹ м въ прѣпладьн подъ нмъ С 276.2— 3 Изч С Гр σταϑερὰ μεσημβρία αἱ τῆς ἡμέρας ὧραι прѣпладьн Нвб препладне диал БТР Срв препладни се ОА