Исторически речник
прѣптѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣптѣтпрѣптѣѭ, прѣптѣѫ, прѣптѣѧ, прѣптѣюпрѣптѣш, прѣптѣеш, прѣптѣашпрѣптѣтъ, прѣптѣетъ, прѣптѣатъ, прѣптѣть, прѣптѣеть, прѣптѣать, прѣптѣт, прѣптѣет, прѣптѣатпрѣптѣмъ, прѣптѣемъ, прѣптѣамъ, прѣптѣмь, прѣптѣемь, прѣптѣамь, прѣптѣм, прѣптѣем, прѣптѣам, прѣптѣмо, прѣптѣемо, прѣптѣамопрѣптѣте, прѣптѣете, прѣптѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣптѣѭтъ, прѣптѣѫтъ, прѣптѣѧтъ, прѣптѣютъ, прѣптѣѭть, прѣптѣѫть, прѣптѣѧть, прѣптѣють, прѣптѣѭт, прѣптѣѫт, прѣптѣѧт, прѣптѣютпрѣптѣвѣ, прѣптѣевѣ, прѣптѣавѣпрѣптѣта, прѣптѣета, прѣптѣатапрѣптѣте, прѣптѣете, прѣптѣатепрѣптѣпрѣптѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣптѣмъ, прѣптѣмь, прѣптѣмпрѣптѣтепрѣптѣвѣпрѣпттѣтапрѣптѣхъ, прѣптѣхь, прѣптѣхпрѣптѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣптѣпрѣптѣхомъ, прѣптѣхомь, прѣптѣхом, прѣптѣхмꙑпрѣптѣстепрѣптѣшѧ, прѣптѣшѫ, прѣптѣша, прѣптѣше, прѣптѣхѫпрѣптѣховѣпрѣптѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣптѣстепрѣптѣахъ, прѣптѣхъ, прѣптѣахь, прѣптѣхь, прѣптѣах, прѣптѣхпрѣптѣаше, прѣптѣшепрѣптѣаше, прѣптѣшепрѣптѣахомъ, прѣптѣхомъ, прѣптѣахомь, прѣптѣхомь, прѣптѣахом, прѣптѣхомпрѣптѣашете, прѣптѣшете, прѣптѣасте, прѣптѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣптѣахѫ, прѣптѣхѫ, прѣптѣахѹ, прѣптѣхѹпрѣптѣаховѣ, прѣптѣховѣпрѣптѣашета, прѣптѣшета, прѣптѣаста, прѣптѣстапрѣптѣашете, прѣптѣшете, прѣптѣасте, прѣптѣсте
прѣптѣт -прѣптѣѭ -прѣптѣш св 1. Осигуря препитанието, нахраня помꙑшласта бо вь себѣ же о велцѣ дѣан ... како сьтворь множьство ѹдесъ ... беꙁмѣрьно множьство отъ малъ хлѣбъ прѣптѣлъ С 473.11 се оі гні на боѩщіхъ сѩ его.  на ѹпъваѭщѩѩ на млость его. їꙁбавт отъ съмрът дшѩ іхъ.  прѣптѣт ѩ въ гладъ СП 32.19 2. Прен. Съхраня, опазя, подкрепя мені твоего раді наставіші мѩ  прѣпітѣеші мѩ СП 30.4 вьꙁвръѕі на гѣ пеьль твоѭ  тъ тѩ прѣптѣетъ СП 54.23 Изч СП С Гр διατρέφω прѣпітѣт Нвб препитая [се] остар ВА Срв препитавам [се] ОА ВА ЕтМл БТР АР