Исторически речник
прѣпрат [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣпратпрѣпраѭ, прѣпраѫ, прѣпраѧ, прѣпраюпрѣпраш, прѣпраеш, прѣпраашпрѣпратъ, прѣпраетъ, прѣпраатъ, прѣпрать, прѣпраеть, прѣпраать, прѣпрат, прѣпрает, прѣпраатпрѣпрамъ, прѣпраемъ, прѣпраамъ, прѣпрамь, прѣпраемь, прѣпраамь, прѣпрам, прѣпраем, прѣпраам, прѣпрамо, прѣпраемо, прѣпраамопрѣпрате, прѣпраете, прѣпраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣпраѭтъ, прѣпраѫтъ, прѣпраѧтъ, прѣпраютъ, прѣпраѭть, прѣпраѫть, прѣпраѧть, прѣпрають, прѣпраѭт, прѣпраѫт, прѣпраѧт, прѣпраютпрѣправѣ, прѣпраевѣ, прѣпраавѣпрѣпрата, прѣпраета, прѣпраатапрѣпрате, прѣпраете, прѣпраатепрѣпрапрѣпра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣпрамъ, прѣпрамь, прѣпрампрѣпратепрѣправѣпрѣпратапрѣпрахъ, прѣпрахь, прѣпрахпрѣпра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣпрапрѣпрахомъ, прѣпрахомь, прѣпрахом, прѣпрахмꙑпрѣпрастепрѣпрашѧ, прѣпрашѫ, прѣпраша, прѣпраше, прѣпрахѫпрѣпраховѣпрѣпраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣпрастепрѣпраахъ, прѣпрахъ, прѣпраахь, прѣпрахь, прѣпраах, прѣпрахпрѣпрааше, прѣпрашепрѣпрааше, прѣпрашепрѣпраахомъ, прѣпрахомъ, прѣпраахомь, прѣпрахомь, прѣпраахом, прѣпрахомпрѣпраашете, прѣпрашете, прѣпраасте, прѣпрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣпраахѫ, прѣпрахѫ, прѣпраахѹ, прѣпрахѹпрѣпрааховѣ, прѣпраховѣпрѣпраашета, прѣпрашета, прѣпрааста, прѣпрастапрѣпраашете, прѣпрашете, прѣпраасте, прѣпрасте
прѣпрат -прѣпраѭ -прѣпраш несв Тъпча, газя, стъпквам о нхъже сънъмъшемъ сѧ тъмамъ народа. ѣко прѣпраахѫ дрѹгъ дрѹга З Лк 12.1 Изч З Гр καταπατέω Нвб препирам [се] ОА ВА ЕтМл БТР АР