Исторически речник
прѣодолѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣодолѣтпрѣодолѣѭ, прѣодолѣѫ, прѣодолѣѧ, прѣодолѣюпрѣодолѣш, прѣодолѣешпрѣодолѣтъ, прѣодолѣетъ, прѣодолѣть, прѣодолѣеть, прѣодолѣт, прѣодолѣетпрѣодолѣмъ, прѣодолѣемъ, прѣодолѣмь, прѣодолѣемь, прѣодолѣм, прѣодолѣем, прѣодолѣмо, прѣодолѣемопрѣодолѣте, прѣодолѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣодолѣѭтъ, прѣодолѣѫтъ, прѣодолѣѧтъ, прѣодолѣютъ, прѣодолѣѭть, прѣодолѣѫть, прѣодолѣѧть, прѣодолѣють, прѣодолѣѭт, прѣодолѣѫт, прѣодолѣѧт, прѣодолѣютпрѣодолѣвѣ, прѣодолѣевѣпрѣодолѣта, прѣодолѣетапрѣодолѣте, прѣодолѣетепрѣодолѣпрѣодолѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣодолѣмъ, прѣодолѣмь, прѣодолѣмпрѣодолѣтепрѣодолѣвѣпрѣодолѣтапрѣодолѣхъ, прѣодолѣхь, прѣодолѣхпрѣодолѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣодолѣпрѣодолѣхомъ, прѣодолѣхомь, прѣодолѣхом, прѣодолѣхмꙑпрѣодолѣстепрѣодолѣшѧ, прѣодолѣшѫ, прѣодолѣша, прѣодолѣше, прѣодолѣхѫпрѣодолѣховѣпрѣодолѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣодолѣстепрѣодолѣахъ, прѣодолѣхъ, прѣодолѣахь, прѣодолѣхь, прѣодолѣах, прѣодолѣхпрѣодолѣаше, прѣодолѣшепрѣодолѣаше, прѣодолѣшепрѣодолѣахомъ, прѣодолѣхомъ, прѣодолѣахомь, прѣодолѣхомь, прѣодолѣахом, прѣодолѣхомпрѣодолѣашете, прѣодолѣшете, прѣодолѣасте, прѣодолѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣодолѣахѫ, прѣодолѣхѫ, прѣодолѣахѹ, прѣодолѣхѹпрѣодолѣаховѣ, прѣодолѣховѣпрѣодолѣашета, прѣодолѣшета, прѣодолѣаста, прѣодолѣстапрѣодолѣашете, прѣодолѣшете, прѣодолѣасте, прѣодолѣсте
прѣодолѣт -прѣодолѣѭ -прѣодолѣш св Преодолея, надвия, победя анѹпатъ рее. окаане ꙁълѹ бѣсѹ прѣодолѣлъ с С 113.17 мъного ѹбо вльхвомъ въпрашавъшемъ го.  стѹѹмѹ бжѭ мѫдростѭ прѣодолѣвъшѹ мъ С 263.26—27 поꙿто л рабомъ момъ прѣтта. не прѣодолѣта тѣмь. нже хꙿ побѣдта С 210.28 тво бо дѹш погꙑбѣль прѣодолѣ дож  до съмрьт С 1.2 Изч С Гр κυριεύω ὑπερνικάω Нвб преодолея ОА ВА АК ЕтМл БТР АР