Исторически речник
прѣображень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣображен, прѣображеньпрѣображенꙗ, прѣображена, прѣображеньꙗпрѣображеню, прѣображенѹ, прѣображеньюпрѣображенмь, прѣображеньмь, прѣображенмъ, прѣображеньмъ, прѣображенмь, прѣображенмъпрѣображен, прѣображень, прѣображенпрѣображенꙗ, прѣображена, прѣображеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣображен, прѣображень, прѣображенепрѣображенмъ, прѣображеньмъ, прѣображенмь, прѣображеньмь, прѣображенмъ, прѣображенмь, прѣображеномъ, прѣображенамъпрѣображен, прѣображень, прѣображен, прѣображенмпрѣображенхъ, прѣображеньхъ, прѣображенхь, прѣображеньхь, прѣображенхъ, прѣображенхьпрѣображен, прѣображеньпрѣображеню, прѣображенѹ, прѣображенью
NnDu
прѣображенма, прѣображеньма, прѣображенма, прѣображенма
прѣображень -ꙗ ср Преобразяване, изменение о прѣображен хвѣ М 43b 17 Срв. М76b 9 З129b 13 прѣображень господа Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου Църковният празник Преображение Господне [6 август] мⷺца авгоⷭ҇ е҃ в стое прѣображене га наⷲ҇го ѵха А 151b 7 Изч М З А Гр μεταμόρφωσις прѣображен прѣображене Нвб преображение, Преображение ’църковен празник’ ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Преображенски манастир МИ СНМБ