Исторически речник
прѣоблѣщ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣоблѣщ сѧпрѣоблѣкѫ, прѣоблѣкѹпрѣоблѣешпрѣоблѣетъ, прѣоблѣеть, прѣоблѣетпрѣоблѣемъ, прѣоблѣемь, прѣоблѣем, прѣоблѣемопрѣоблѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣоблѣкѫтъ, прѣоблѣкѹтъ, прѣоблѣкѫть, прѣоблѣкѹть, прѣоблѣкѫт, прѣоблѣкѹтпрѣоблѣевѣпрѣоблѣетапрѣоблѣетепрѣоблѣцпрѣоблѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣоблѣцѣмъпрѣоблѣцѣтепрѣоблѣцѣвѣпрѣоблѣцѣтапрѣоблѣкохъ, прѣоблѣкохь, прѣоблѣкохпрѣоблѣе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣоблѣепрѣоблѣкохомъ, прѣоблѣкохомь, прѣоблѣкохом, прѣоблѣкохмꙑпрѣоблѣкостепрѣоблѣкошѧ, прѣоблѣкошѫ, прѣоблѣкоша, прѣоблѣкоше, прѣоблѣкохѫпрѣоблѣкоховѣпрѣоблѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣоблѣкосте*прѣоблѣаахъ*прѣоблѣааше*прѣоблѣааше*прѣоблѣаахомъ*прѣоблѣаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прѣоблѣаахѫ*прѣоблѣааховѣ*прѣоблѣаашета*прѣоблѣаашете
прѣоблѣщ сѧ -прѣоблѣкѫ сѧ -прѣоблѣеш сѧ св Преоблека се, сменя дрехата и вида си [образно] опона цръкъвнаа на платꙑ раꙁдъра сꙙ. дьнь вь ноштъ сꙙ прѣоблѣе С 475.16 Изч С Нвб преоблека се, преобличам се ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА