Исторически речник
прѣнемагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣнемагатпрѣнемагаѭ, прѣнемагаѫ, прѣнемагаѧ, прѣнемагаюпрѣнемагаш, прѣнемагаеш, прѣнемагаашпрѣнемагатъ, прѣнемагаетъ, прѣнемагаатъ, прѣнемагать, прѣнемагаеть, прѣнемагаать, прѣнемагат, прѣнемагает, прѣнемагаатпрѣнемагамъ, прѣнемагаемъ, прѣнемагаамъ, прѣнемагамь, прѣнемагаемь, прѣнемагаамь, прѣнемагам, прѣнемагаем, прѣнемагаам, прѣнемагамо, прѣнемагаемо, прѣнемагаамопрѣнемагате, прѣнемагаете, прѣнемагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣнемагаѭтъ, прѣнемагаѫтъ, прѣнемагаѧтъ, прѣнемагаютъ, прѣнемагаѭть, прѣнемагаѫть, прѣнемагаѧть, прѣнемагають, прѣнемагаѭт, прѣнемагаѫт, прѣнемагаѧт, прѣнемагаютпрѣнемагавѣ, прѣнемагаевѣ, прѣнемагаавѣпрѣнемагата, прѣнемагаета, прѣнемагаатапрѣнемагате, прѣнемагаете, прѣнемагаатепрѣнемагапрѣнемага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣнемагамъ, прѣнемагамь, прѣнемагампрѣнемагатепрѣнемагавѣпрѣнемагатапрѣнемагахъ, прѣнемагахь, прѣнемагахпрѣнемага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣнемагапрѣнемагахомъ, прѣнемагахомь, прѣнемагахом, прѣнемагахмꙑпрѣнемагастепрѣнемагашѧ, прѣнемагашѫ, прѣнемагаша, прѣнемагаше, прѣнемагахѫпрѣнемагаховѣпрѣнемагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣнемагастепрѣнемагаахъ, прѣнемагахъ, прѣнемагаахь, прѣнемагахь, прѣнемагаах, прѣнемагахпрѣнемагааше, прѣнемагашепрѣнемагааше, прѣнемагашепрѣнемагаахомъ, прѣнемагахомъ, прѣнемагаахомь, прѣнемагахомь, прѣнемагаахом, прѣнемагахомпрѣнемагаашете, прѣнемагашете, прѣнемагаасте, прѣнемагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣнемагаахѫ, прѣнемагахѫ, прѣнемагаахѹ, прѣнемагахѹпрѣнемагааховѣ, прѣнемагаховѣпрѣнемагаашета, прѣнемагашета, прѣнемагааста, прѣнемагастапрѣнемагаашете, прѣнемагашете, прѣнемагаасте, прѣнемагасте
прѣнемагат -прѣнемагаѭ -прѣнемагаш несв 1. Падам духом, отслабвам духом, изгубвам смелост послѣдь же плодъ мренъ ꙇсходатаетъ. скѹшенемь отъ него. не прѣнемага. о тѣхъ ѩже маш сърѣтат скръб СЕ 88b 17 2. Пренебрегвам, небрежен съм към нещо [някого] сне не прѣнемага. конецъ ѣко на гѣ твръда. г҃. ѡ саѧ Е 30а 11 аще бо къꙇ къ малъ прѣнемагаѩ (...)ѧ щетꙿ сѧ (ѹдобь раꙁортсѧ  бѫдеть плѣнень. ꙁнаменїемь ꙁлаго  лѫкаваго ꙁмїа) Р IV 1.25 Изч Е СЕ Р Гр ὀλιγωρέω Нвб пренемагам диал ДА