Исторически речник
прѣнемагань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣнемаган, прѣнемаганьпрѣнемаганꙗ, прѣнемагана, прѣнемаганьꙗпрѣнемаганю, прѣнемаганѹ, прѣнемаганьюпрѣнемаганмь, прѣнемаганьмь, прѣнемаганмъ, прѣнемаганьмъ, прѣнемаганмь, прѣнемаганмъпрѣнемаган, прѣнемагань, прѣнемаганпрѣнемаганꙗ, прѣнемагана, прѣнемаганьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣнемаган, прѣнемагань, прѣнемаганепрѣнемаганмъ, прѣнемаганьмъ, прѣнемаганмь, прѣнемаганьмь, прѣнемаганмъ, прѣнемаганмь, прѣнемаганомъ, прѣнемаганамъпрѣнемаган, прѣнемагань, прѣнемаган, прѣнемаганмпрѣнемаганхъ, прѣнемаганьхъ, прѣнемаганхь, прѣнемаганьхь, прѣнемаганхъ, прѣнемаганхьпрѣнемаган, прѣнемаганьпрѣнемаганю, прѣнемаганѹ, прѣнемаганью
NnDu
прѣнемаганма, прѣнемаганьма, прѣнемаганма, прѣнемаганма
прѣнемагань -ꙗ ср Безсилие, нерешителност прѣстав  отъ немощ въ мощь. ѡтъ прѣнемаганѣ въ ѹтѣшене СЕ 25а 12 прѣнемагань дѹха ὀλιγοψυχία Духовна слабост, малодушие аахъ ба спаѭщаго мѩ. отъ прѣнемаганьѣ дха  бѹрѩ СП 54.9 Изч СП СЕ Гр ὀλιγοψυχία прѣнемаган Нвб пренемагание диал ДА