Исторически речник
прѣмѫждрꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣмѫждрꙗт сѧпрѣмѫждрꙗѭ, прѣмѫждрѣѭ, прѣмѫждрꙗѫ, прѣмѫждрѣѫ, прѣмѫждрꙗѧ, прѣмѫждрѣѧ, прѣмѫждрꙗю, прѣмѫждрѣю, прѣмѫждрѧю, прѣмѫждраѫ, прѣмѫждраѧпрѣмѫждрꙗш, прѣмѫждрꙗеш, прѣмѫждрѣш, прѣмѫждрѣеш, прѣмѫждрѣаш, прѣмѫждрѧеш, прѣмѫждраешпрѣмѫждрꙗтъ, прѣмѫждрꙗетъ, прѣмѫждрѣтъ, прѣмѫждрѣетъ, прѣмѫждрѣатъ, прѣмѫждрꙗть, прѣмѫждрꙗеть, прѣмѫждрѣть, прѣмѫждрѣеть, прѣмѫждрѣать, прѣмѫждрꙗт, прѣмѫждрꙗет, прѣмѫждрѣт, прѣмѫждрѣет, прѣмѫждрѣат, прѣмѫждрѧетъ, прѣмѫждрѧеть, прѣмѫждрѧет, прѣмѫждраетъ, прѣмѫждраеть, прѣмѫждраетпрѣмѫждрꙗмъ, прѣмѫждрꙗемъ, прѣмѫждрѣмъ, прѣмѫждрѣемъ, прѣмѫждрѣамъ, прѣмѫждрꙗмь, прѣмѫждрꙗемь, прѣмѫждрѣмь, прѣмѫждрѣемь, прѣмѫждрѣамь, прѣмѫждрꙗм, прѣмѫждрꙗем, прѣмѫждрѣм, прѣмѫждрѣем, прѣмѫждрѣам, прѣмѫждрꙗмо, прѣмѫждрꙗемо, прѣмѫждрѣмо, прѣмѫждрѣемо, прѣмѫждрѣамо, прѣмѫждрѧемъ, прѣмѫждрѧемь, прѣмѫждрѧем, прѣмѫждраемъ, прѣмѫждраемь, прѣмѫждраем, прѣмѫждраемопрѣмѫждрꙗте, прѣмѫждрꙗете, прѣмѫждрѣте, прѣмѫждрѣете, прѣмѫждрѣате, прѣмѫждрѧете, прѣмѫждраете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмѫждрꙗѭтъ, прѣмѫждрѣѭтъ, прѣмѫждрѣѫтъ, прѣмѫждрꙗѫтъ, прѣмѫждрѣѧтъ, прѣмѫждрꙗѧтъ, прѣмѫждрѣютъ, прѣмѫждрꙗютъ, прѣмѫждрꙗѭть, прѣмѫждрѣѭть, прѣмѫждрѣѫть, прѣмѫждрꙗѫть, прѣмѫждрѣѧть, прѣмѫждрꙗѧть, прѣмѫждрѣють, прѣмѫждрꙗють, прѣмѫждрꙗѭт, прѣмѫждрѣѭт, прѣмѫждрѣѫт, прѣмѫждрꙗѫт, прѣмѫждрѣѧт, прѣмѫждрꙗѧт, прѣмѫждрѣют, прѣмѫждрꙗют, прѣмѫждрѧютъ, прѣмѫждрѧють, прѣмѫждрѧют, прѣмѫждраѫтъ, прѣмѫждраѧтъ, прѣмѫждраѫть, прѣмѫждраѧть, прѣмѫждраѫт, прѣмѫждраѧтпрѣмѫждрꙗвѣ, прѣмѫждрꙗевѣ, прѣмѫждрѣвѣ, прѣмѫждрѣевѣ, прѣмѫждрѣавѣ, прѣмѫждрѧевѣпрѣмѫждрꙗта, прѣмѫждрꙗета, прѣмѫждрѣта, прѣмѫждрѣета, прѣмѫждрѣата, прѣмѫждрѧетапрѣмѫждрꙗте, прѣмѫждрꙗете, прѣмѫждрѣте, прѣмѫждрѣете, прѣмѫждрѣате, прѣмѫждрѧетепрѣмѫждрꙗ, прѣмѫждрѣ, прѣмѫждрѧ, прѣмѫждрапрѣмѫждрꙗ, прѣмѫждрѣ, прѣмѫждрѧ, прѣмѫждра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмѫждрꙗмъ, прѣмѫждрѣмъ, прѣмѫждрꙗмь, прѣмѫждрѣмь, прѣмѫждрꙗм, прѣмѫждрѣм, прѣмѫждрѧмъ, прѣмѫждрѧмь, прѣмѫждрѧм, прѣмѫждрамъ, прѣмѫждрамь, прѣмѫждрампрѣмѫждрꙗте, прѣмѫждрѣте, прѣмѫждрѧте, прѣмѫждратепрѣмѫждрꙗвѣ, прѣмѫждрѣвѣ, прѣмѫждрѧвѣ, прѣмѫждравѣпрѣмѫждрꙗта, прѣмѫждрѣта, прѣмѫждрѧта, прѣмѫждратапрѣмѫждрꙗхъ, прѣмѫждрѣхъ, прѣмѫждрꙗхь, прѣмѫждрѣхь, прѣмѫждрꙗх, прѣмѫждрѣх, прѣмѫждрѧхъ, прѣмѫждрѧхь, прѣмѫждрѧх, прѣмѫждрахъ, прѣмѫждрахь, прѣмѫждрахпрѣмѫждрꙗ, прѣмѫждрѣ, прѣмѫждрѧ, прѣмѫждра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣмѫждрꙗ, прѣмѫждрѣ, прѣмѫждрѧ, прѣмѫждрапрѣмѫждрꙗхомъ, прѣмѫждрѣхомъ, прѣмѫждрꙗхомь, прѣмѫждрѣхомь, прѣмѫждрꙗхом, прѣмѫждрѣхом, прѣмѫждрꙗхмꙑ, прѣмѫждрѣхмꙑ, прѣмѫждрѧхомъ, прѣмѫждрѧхомь, прѣмѫждрѧхом, прѣмѫждрахомъ, прѣмѫждрахомь, прѣмѫждрахом, прѣмѫждрахмꙑпрѣмѫждрꙗсте, прѣмѫждрѣсте, прѣмѫждрѧсте, прѣмѫждрастепрѣмѫждрꙗшѧ, прѣмѫждрашѧ, прѣмѫждрѣшѧ, прѣмѫждрꙗшѫ, прѣмѫждрашѫ, прѣмѫждрѣшѫ, прѣмѫждрꙗша, прѣмѫждрѣша, прѣмѫждрꙗше, прѣмѫждраше, прѣмѫждрѣше, прѣмѫждрꙗхѫ, прѣмѫждрѣхѫ, прѣмѫждрахѫ, прѣмѫждрѧшапрѣмѫждрꙗховѣ, прѣмѫждрѣховѣ, прѣмѫждрѧховѣ, прѣмѫждраховѣпрѣмѫждрꙗста, прѣмѫждрѣста, прѣмѫждрѧста, прѣмѫждраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣмѫждрꙗсте, прѣмѫждрѣсте, прѣмѫждрѧсте, прѣмѫждрастепрѣмѫждрꙗахъ, прѣмѫждрꙗхъ, прѣмѫждрꙗах, прѣмѫждраахъ, прѣмѫждрахъ, прѣмѫждраахь, прѣмѫждрахь, прѣмѫждрꙗхь, прѣмѫждрꙗх, прѣмѫждраах, прѣмѫждрѧхъ, прѣмѫждрѧхь, прѣмѫждрѧхпрѣмѫждрꙗаше, прѣмѫждрꙗше, прѣмѫждрааше, прѣмѫждраше, прѣмѫждрѧшепрѣмѫждрꙗаше, прѣмѫждрꙗше, прѣмѫждрааше, прѣмѫждраше, прѣмѫждрѧшепрѣмѫждрꙗахомъ, прѣмѫждрꙗхомъ, прѣмѫждраахомъ, прѣмѫждрахомъ, прѣмѫждрꙗахомь, прѣмѫждрꙗхомь, прѣмѫждраахомь, прѣмѫждрахомь, прѣмѫждрꙗахом, прѣмѫждрꙗхом, прѣмѫждраахом, прѣмѫждрахом, прѣмѫждрѧхомъ, прѣмѫждрѧхомь, прѣмѫждрѧхомпрѣмѫждрꙗашете, прѣмѫждрꙗшете, прѣмѫждрꙗасте, прѣмѫждрꙗсте, прѣмѫждраашете, прѣмѫждрашете, прѣмѫждраасте, прѣмѫждрасте, прѣмѫждрѧшете, прѣмѫждрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣмѫждрꙗахѫ, прѣмѫждрꙗхѫ, прѣмѫждрꙗахѹ, прѣмѫждрꙗхѹ, прѣмѫждраахѫ, прѣмѫждрахѫ, прѣмѫждраахѹ, прѣмѫждрахѹ, прѣмѫждрѧхѹпрѣмѫждрꙗаховѣ, прѣмѫждрꙗховѣ, прѣмѫждрааховѣ, прѣмѫждраховѣ, прѣмѫждрѧховѣпрѣмѫждрꙗашета, прѣмѫждрꙗшета, прѣмѫждрꙗаста, прѣмѫждрꙗста, прѣмѫждрѧшета, прѣмѫждрѧста, прѣмѫждраашета, прѣмѫждрашета, прѣмѫждрааста, прѣмѫждрастапрѣмѫждрꙗашете, прѣмѫждрꙗшете, прѣмѫждрꙗасте, прѣмѫждрꙗсте, прѣмѫждрѧшете, прѣмѫждрѧсте, прѣмѫждраашете, прѣмѫждрашете, прѣмѫждраасте, прѣмѫждрасте
прѣмѫждрꙗт сѧ -прѣмѫждрꙗѭ сѧ -прѣмѫждрꙗш сѧ несв Умувам прекалено, философствам, мъдрувам вовода рее. мѹже хоштеш богѹ тъьѭ жьр.  їꙁбѫд насъ. не бо с прꙁъванъ прѣмѫждрат сꙙ С 21.24 Изч С Гр φιλοσοφέω прѣмѫждрат сꙙ Нвб Срв премъдря се, премъдрям се диал ОА ДА