Исторически речник
прѣмѣрт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣмѣртпрѣмѣрѭ, прѣмѣрѧ, прѣмѣрюпрѣмѣршпрѣмѣртъ, прѣмѣрть, прѣмѣртпрѣмѣрмъ, прѣмѣрмь, прѣмѣрм, прѣмѣрмопрѣмѣрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмѣрѧтъ, прѣмѣрѧть, прѣмѣрѧтпрѣмѣрвѣпрѣмѣртапрѣмѣртепрѣмѣрпрѣмѣр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмѣрмъ, прѣмѣрмь, прѣмѣрмпрѣмѣртепрѣмѣрвѣпрѣмѣртапрѣмѣрхъ, прѣмѣрхь, прѣмѣрхпрѣмѣр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣмѣрпрѣмѣрхомъ, прѣмѣрхомь, прѣмѣрхом, прѣмѣрхмꙑпрѣмѣрстепрѣмѣршѧ, прѣмѣршѫ, прѣмѣрша, прѣмѣрше, прѣмѣрхѫпрѣмѣрховѣпрѣмѣрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣмѣрстепрѣмѣрꙗахъ, прѣмѣрѣахъ, прѣмѣраахъ, прѣмѣрѣхъ, прѣмѣрꙗхъ, прѣмѣрѧахъ, прѣмѣрѧхъ, прѣмѣрꙗахь, прѣмѣрѣахь, прѣмѣраахь, прѣмѣрѣхь, прѣмѣрꙗхь, прѣмѣрѧахь, прѣмѣрѧхь, прѣмѣрꙗах, прѣмѣрѣах, прѣмѣраах, прѣмѣрѣх, прѣмѣрꙗх, прѣмѣрѧах, прѣмѣрѧхпрѣмѣрꙗаше, прѣмѣрѣаше, прѣмѣрааше, прѣмѣрѣше, прѣмѣрꙗше, прѣмѣрѧаше, прѣмѣрѧшепрѣмѣрꙗаше, прѣмѣрѣаше, прѣмѣрааше, прѣмѣрѣше, прѣмѣрꙗше, прѣмѣрѧаше, прѣмѣрѧшепрѣмѣрꙗахомъ, прѣмѣрѣахомъ, прѣмѣраахомъ, прѣмѣрѣхомъ, прѣмѣрꙗхомъ, прѣмѣрѧахомъ, прѣмѣрѧхомъ, прѣмѣрꙗахомь, прѣмѣрѣахомь, прѣмѣраахомь, прѣмѣрѣхомь, прѣмѣрꙗхомь, прѣмѣрѧахомь, прѣмѣрѧхомь, прѣмѣрꙗахом, прѣмѣрѣахом, прѣмѣраахом, прѣмѣрѣхом, прѣмѣрꙗхом, прѣмѣрѧахом, прѣмѣрѧхомпрѣмѣрꙗашете, прѣмѣрѣашете, прѣмѣраашете, прѣмѣрѣшете, прѣмѣрꙗшете, прѣмѣрꙗасте, прѣмѣрѣасте, прѣмѣраасте, прѣмѣрѣсте, прѣмѣрꙗсте, прѣмѣрѧасте, прѣмѣрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣмѣрꙗахѫ, прѣмѣрѣахѫ, прѣмѣраахѫ, прѣмѣрѣхѫ, прѣмѣрꙗхѫ, прѣмѣрꙗахѹ, прѣмѣрѣахѹ, прѣмѣраахѹ, прѣмѣрѣхѹ, прѣмѣрꙗхѹ, прѣмѣрѧахѹ, прѣмѣрѧхѹпрѣмѣрꙗаховѣ, прѣмѣрѣаховѣ, прѣмѣрааховѣ, прѣмѣрѣховѣ, прѣмѣрꙗховѣ, прѣмѣрѧаховѣ, прѣмѣрѧховѣпрѣмѣрꙗашета, прѣмѣрѣашета, прѣмѣраашета, прѣмѣрѣшета, прѣмѣрꙗшета, прѣмѣрꙗаста, прѣмѣрѣаста, прѣмѣрааста, прѣмѣрѣста, прѣмѣрꙗста, прѣмѣрѧаста, прѣмѣрѧстапрѣмѣрꙗашете, прѣмѣрѣашете, прѣмѣраашете, прѣмѣрѣшете, прѣмѣрꙗшете, прѣмѣрꙗасте, прѣмѣрѣасте, прѣмѣраасте, прѣмѣрѣсте, прѣмѣрꙗсте, прѣмѣрѧасте, прѣмѣрѧсте
прѣмѣрт -прѣмѣрѭ -прѣмѣрш св сег страд прил прѣмѣрмъ ζυγοστατούμενος Който се преценява, претегля прен посъланъ бꙑстъ гаурїлъ. въꙁвѣштаѧ цѣсарьско тано ꙁнамо ... таное клан҄ꙗмо. а не прѣмѣрмо С 245.2 Изч С Нвб премеря, премервам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА