Исторически речник
прѣмѣнꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣмѣнꙗт сѧпрѣмѣнꙗѭ, прѣмѣнѣѭ, прѣмѣнꙗѫ, прѣмѣнѣѫ, прѣмѣнꙗѧ, прѣмѣнѣѧ, прѣмѣнꙗю, прѣмѣнѣю, прѣмѣнѧю, прѣмѣнаѫ, прѣмѣнаѧпрѣмѣнꙗш, прѣмѣнꙗеш, прѣмѣнѣш, прѣмѣнѣеш, прѣмѣнѣаш, прѣмѣнѧеш, прѣмѣнаешпрѣмѣнꙗтъ, прѣмѣнꙗетъ, прѣмѣнѣтъ, прѣмѣнѣетъ, прѣмѣнѣатъ, прѣмѣнꙗть, прѣмѣнꙗеть, прѣмѣнѣть, прѣмѣнѣеть, прѣмѣнѣать, прѣмѣнꙗт, прѣмѣнꙗет, прѣмѣнѣт, прѣмѣнѣет, прѣмѣнѣат, прѣмѣнѧетъ, прѣмѣнѧеть, прѣмѣнѧет, прѣмѣнаетъ, прѣмѣнаеть, прѣмѣнаетпрѣмѣнꙗмъ, прѣмѣнꙗемъ, прѣмѣнѣмъ, прѣмѣнѣемъ, прѣмѣнѣамъ, прѣмѣнꙗмь, прѣмѣнꙗемь, прѣмѣнѣмь, прѣмѣнѣемь, прѣмѣнѣамь, прѣмѣнꙗм, прѣмѣнꙗем, прѣмѣнѣм, прѣмѣнѣем, прѣмѣнѣам, прѣмѣнꙗмо, прѣмѣнꙗемо, прѣмѣнѣмо, прѣмѣнѣемо, прѣмѣнѣамо, прѣмѣнѧемъ, прѣмѣнѧемь, прѣмѣнѧем, прѣмѣнаемъ, прѣмѣнаемь, прѣмѣнаем, прѣмѣнаемопрѣмѣнꙗте, прѣмѣнꙗете, прѣмѣнѣте, прѣмѣнѣете, прѣмѣнѣате, прѣмѣнѧете, прѣмѣнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмѣнꙗѭтъ, прѣмѣнѣѭтъ, прѣмѣнѣѫтъ, прѣмѣнꙗѫтъ, прѣмѣнѣѧтъ, прѣмѣнꙗѧтъ, прѣмѣнѣютъ, прѣмѣнꙗютъ, прѣмѣнꙗѭть, прѣмѣнѣѭть, прѣмѣнѣѫть, прѣмѣнꙗѫть, прѣмѣнѣѧть, прѣмѣнꙗѧть, прѣмѣнѣють, прѣмѣнꙗють, прѣмѣнꙗѭт, прѣмѣнѣѭт, прѣмѣнѣѫт, прѣмѣнꙗѫт, прѣмѣнѣѧт, прѣмѣнꙗѧт, прѣмѣнѣют, прѣмѣнꙗют, прѣмѣнѧютъ, прѣмѣнѧють, прѣмѣнѧют, прѣмѣнаѫтъ, прѣмѣнаѧтъ, прѣмѣнаѫть, прѣмѣнаѧть, прѣмѣнаѫт, прѣмѣнаѧтпрѣмѣнꙗвѣ, прѣмѣнꙗевѣ, прѣмѣнѣвѣ, прѣмѣнѣевѣ, прѣмѣнѣавѣ, прѣмѣнѧевѣпрѣмѣнꙗта, прѣмѣнꙗета, прѣмѣнѣта, прѣмѣнѣета, прѣмѣнѣата, прѣмѣнѧетапрѣмѣнꙗте, прѣмѣнꙗете, прѣмѣнѣте, прѣмѣнѣете, прѣмѣнѣате, прѣмѣнѧетепрѣмѣнꙗ, прѣмѣнѣ, прѣмѣнѧ, прѣмѣнапрѣмѣнꙗ, прѣмѣнѣ, прѣмѣнѧ, прѣмѣна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмѣнꙗмъ, прѣмѣнѣмъ, прѣмѣнꙗмь, прѣмѣнѣмь, прѣмѣнꙗм, прѣмѣнѣм, прѣмѣнѧмъ, прѣмѣнѧмь, прѣмѣнѧм, прѣмѣнамъ, прѣмѣнамь, прѣмѣнампрѣмѣнꙗте, прѣмѣнѣте, прѣмѣнѧте, прѣмѣнатепрѣмѣнꙗвѣ, прѣмѣнѣвѣ, прѣмѣнѧвѣ, прѣмѣнавѣпрѣмѣнꙗта, прѣмѣнѣта, прѣмѣнѧта, прѣмѣнатапрѣмѣнꙗхъ, прѣмѣнѣхъ, прѣмѣнꙗхь, прѣмѣнѣхь, прѣмѣнꙗх, прѣмѣнѣх, прѣмѣнѧхъ, прѣмѣнѧхь, прѣмѣнѧх, прѣмѣнахъ, прѣмѣнахь, прѣмѣнахпрѣмѣнꙗ, прѣмѣнѣ, прѣмѣнѧ, прѣмѣна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣмѣнꙗ, прѣмѣнѣ, прѣмѣнѧ, прѣмѣнапрѣмѣнꙗхомъ, прѣмѣнѣхомъ, прѣмѣнꙗхомь, прѣмѣнѣхомь, прѣмѣнꙗхом, прѣмѣнѣхом, прѣмѣнꙗхмꙑ, прѣмѣнѣхмꙑ, прѣмѣнѧхомъ, прѣмѣнѧхомь, прѣмѣнѧхом, прѣмѣнахомъ, прѣмѣнахомь, прѣмѣнахом, прѣмѣнахмꙑпрѣмѣнꙗсте, прѣмѣнѣсте, прѣмѣнѧсте, прѣмѣнастепрѣмѣнꙗшѧ, прѣмѣнашѧ, прѣмѣнѣшѧ, прѣмѣнꙗшѫ, прѣмѣнашѫ, прѣмѣнѣшѫ, прѣмѣнꙗша, прѣмѣнѣша, прѣмѣнꙗше, прѣмѣнаше, прѣмѣнѣше, прѣмѣнꙗхѫ, прѣмѣнѣхѫ, прѣмѣнахѫ, прѣмѣнѧшапрѣмѣнꙗховѣ, прѣмѣнѣховѣ, прѣмѣнѧховѣ, прѣмѣнаховѣпрѣмѣнꙗста, прѣмѣнѣста, прѣмѣнѧста, прѣмѣнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣмѣнꙗсте, прѣмѣнѣсте, прѣмѣнѧсте, прѣмѣнастепрѣмѣнꙗахъ, прѣмѣнꙗхъ, прѣмѣнꙗах, прѣмѣнаахъ, прѣмѣнахъ, прѣмѣнаахь, прѣмѣнахь, прѣмѣнꙗхь, прѣмѣнꙗх, прѣмѣнаах, прѣмѣнѧхъ, прѣмѣнѧхь, прѣмѣнѧхпрѣмѣнꙗаше, прѣмѣнꙗше, прѣмѣнааше, прѣмѣнаше, прѣмѣнѧшепрѣмѣнꙗаше, прѣмѣнꙗше, прѣмѣнааше, прѣмѣнаше, прѣмѣнѧшепрѣмѣнꙗахомъ, прѣмѣнꙗхомъ, прѣмѣнаахомъ, прѣмѣнахомъ, прѣмѣнꙗахомь, прѣмѣнꙗхомь, прѣмѣнаахомь, прѣмѣнахомь, прѣмѣнꙗахом, прѣмѣнꙗхом, прѣмѣнаахом, прѣмѣнахом, прѣмѣнѧхомъ, прѣмѣнѧхомь, прѣмѣнѧхомпрѣмѣнꙗашете, прѣмѣнꙗшете, прѣмѣнꙗасте, прѣмѣнꙗсте, прѣмѣнаашете, прѣмѣнашете, прѣмѣнаасте, прѣмѣнасте, прѣмѣнѧшете, прѣмѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣмѣнꙗахѫ, прѣмѣнꙗхѫ, прѣмѣнꙗахѹ, прѣмѣнꙗхѹ, прѣмѣнаахѫ, прѣмѣнахѫ, прѣмѣнаахѹ, прѣмѣнахѹ, прѣмѣнѧхѹпрѣмѣнꙗаховѣ, прѣмѣнꙗховѣ, прѣмѣнааховѣ, прѣмѣнаховѣ, прѣмѣнѧховѣпрѣмѣнꙗашета, прѣмѣнꙗшета, прѣмѣнꙗаста, прѣмѣнꙗста, прѣмѣнѧшета, прѣмѣнѧста, прѣмѣнаашета, прѣмѣнашета, прѣмѣнааста, прѣмѣнастапрѣмѣнꙗашете, прѣмѣнꙗшете, прѣмѣнꙗасте, прѣмѣнꙗсте, прѣмѣнѧшете, прѣмѣнѧсте, прѣмѣнаашете, прѣмѣнашете, прѣмѣнаасте, прѣмѣнасте
прѣмѣнꙗт сѧ -прѣмѣнꙗѭ сѧ -прѣмѣнꙗш сѧ несв Променям се, изменям характера си, преобразявам се ръвьнвъ. неѹстроенъ. съ лѹноѭ прѣмѣнѣѩ сѧ.  съ врѣменемь етеромь прѣвращаѩ сѧ СЕ 54а 22—23 овъ же ѹже прѣмѣнꙗаше сꙙ. помꙙн мꙙ глаголꙙ гда прдеш въ цѣсарьств свомъ С 437.17 Изч СЕ С Гр συναλλοιόομαι μεταβάλλομαι прѣмѣнѣт сꙙ Нвб Срв пременя [се], пременявам [се] диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР