Исторически речник
прѣмѣноват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣмѣноватпрѣмѣнѹѭ, прѣмѣнѹѫ, прѣмѣнѹѧ, прѣмѣнѹюпрѣмѣнѹш, прѣмѣнѹеш, прѣмѣнѹѹшпрѣмѣнѹтъ, прѣмѣнѹетъ, прѣмѣнѹѹтъ, прѣмѣнѹть, прѣмѣнѹеть, прѣмѣнѹѹть, прѣмѣнѹт, прѣмѣнѹет, прѣмѣнѹѹтпрѣмѣнѹмъ, прѣмѣнѹемъ, прѣмѣнѹѹмъ, прѣмѣнѹмь, прѣмѣнѹемь, прѣмѣнѹѹмь, прѣмѣнѹм, прѣмѣнѹем, прѣмѣнѹѹм, прѣмѣнѹмо, прѣмѣнѹемо, прѣмѣнѹѹмопрѣмѣнѹте, прѣмѣнѹете, прѣмѣнѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмѣнѹѭтъ, прѣмѣнѹѫтъ, прѣмѣнѹѧтъ, прѣмѣнѹютъ, прѣмѣнѹѭть, прѣмѣнѹѫть, прѣмѣнѹѧть, прѣмѣнѹють, прѣмѣнѹѭт, прѣмѣнѹѫт, прѣмѣнѹѧт, прѣмѣнѹютпрѣмѣнѹвѣ, прѣмѣнѹевѣ, прѣмѣнѹѹвѣпрѣмѣнѹта, прѣмѣнѹета, прѣмѣнѹѹтапрѣмѣнѹте, прѣмѣнѹете, прѣмѣнѹѹтепрѣмѣнѹпрѣмѣнѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмѣнѹмъ, прѣмѣнѹмь, прѣмѣнѹмпрѣмѣнѹтепрѣмѣнѹвѣпрѣмѣнѹтапрѣмѣновахъ, прѣмѣновахь, прѣмѣновахпрѣмѣнова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣмѣновапрѣмѣновахомъ, прѣмѣновахомь, прѣмѣновахом, прѣмѣновахомꙑпрѣмѣновастепрѣмѣновашѧ, прѣмѣновашѫ, прѣмѣноваша, прѣмѣноваше, прѣмѣновахѫпрѣмѣноваховѣпрѣмѣноваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣмѣновастепрѣмѣноваахъ, прѣмѣновахъ, прѣмѣноваахь, прѣмѣновахь, прѣмѣноваах, прѣмѣновахпрѣмѣновааше, прѣмѣновашепрѣмѣновааше, прѣмѣновашепрѣмѣноваахомъ, прѣмѣновахомъ, прѣмѣноваахомь, прѣмѣновахомь, прѣмѣноваахом, прѣмѣновахомпрѣмѣноваашете, прѣмѣновашете, прѣмѣноваасте, прѣмѣновасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣмѣноваахѫ, прѣмѣновахѫ, прѣмѣноваахѹ, прѣмѣновахѹпрѣмѣновааховѣ, прѣмѣноваховѣпрѣмѣноваашета, прѣмѣновашета, прѣмѣновааста, прѣмѣновастапрѣмѣноваашете, прѣмѣновашете, прѣмѣноваасте, прѣмѣновасте
прѣмѣноват -прѣмѣнѹѭ -прѣмѣнѹш несв Заменям, предлагам в замяна то л прѣмѣнѹш м протвѫ бжмъ даромꙿ. нъ беꙁъ ѹспѣха тебѣ да бѫдетъ обѣтъ тво С 50.10— 11 Изч С Гр ἀνταλλάσσω Нвб Срв пременувам остар ВА