Исторически речник
прѣмѣнт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣмѣнт сѧпрѣмѣнѭ, прѣмѣнѧ, прѣмѣнюпрѣмѣншпрѣмѣнтъ, прѣмѣнть, прѣмѣнтпрѣмѣнмъ, прѣмѣнмь, прѣмѣнм, прѣмѣнмопрѣмѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмѣнѧтъ, прѣмѣнѧть, прѣмѣнѧтпрѣмѣнвѣпрѣмѣнтапрѣмѣнтепрѣмѣнпрѣмѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмѣнмъ, прѣмѣнмь, прѣмѣнмпрѣмѣнтепрѣмѣнвѣпрѣмѣнтапрѣмѣнхъ, прѣмѣнхь, прѣмѣнхпрѣмѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣмѣнпрѣмѣнхомъ, прѣмѣнхомь, прѣмѣнхом, прѣмѣнхмꙑпрѣмѣнстепрѣмѣншѧ, прѣмѣншѫ, прѣмѣнша, прѣмѣнше, прѣмѣнхѫпрѣмѣнховѣпрѣмѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣмѣнстепрѣмѣнꙗахъ, прѣмѣнѣахъ, прѣмѣнаахъ, прѣмѣнѣхъ, прѣмѣнꙗхъ, прѣмѣнѧахъ, прѣмѣнѧхъ, прѣмѣнꙗахь, прѣмѣнѣахь, прѣмѣнаахь, прѣмѣнѣхь, прѣмѣнꙗхь, прѣмѣнѧахь, прѣмѣнѧхь, прѣмѣнꙗах, прѣмѣнѣах, прѣмѣнаах, прѣмѣнѣх, прѣмѣнꙗх, прѣмѣнѧах, прѣмѣнѧхпрѣмѣнꙗаше, прѣмѣнѣаше, прѣмѣнааше, прѣмѣнѣше, прѣмѣнꙗше, прѣмѣнѧаше, прѣмѣнѧшепрѣмѣнꙗаше, прѣмѣнѣаше, прѣмѣнааше, прѣмѣнѣше, прѣмѣнꙗше, прѣмѣнѧаше, прѣмѣнѧшепрѣмѣнꙗахомъ, прѣмѣнѣахомъ, прѣмѣнаахомъ, прѣмѣнѣхомъ, прѣмѣнꙗхомъ, прѣмѣнѧахомъ, прѣмѣнѧхомъ, прѣмѣнꙗахомь, прѣмѣнѣахомь, прѣмѣнаахомь, прѣмѣнѣхомь, прѣмѣнꙗхомь, прѣмѣнѧахомь, прѣмѣнѧхомь, прѣмѣнꙗахом, прѣмѣнѣахом, прѣмѣнаахом, прѣмѣнѣхом, прѣмѣнꙗхом, прѣмѣнѧахом, прѣмѣнѧхомпрѣмѣнꙗашете, прѣмѣнѣашете, прѣмѣнаашете, прѣмѣнѣшете, прѣмѣнꙗшете, прѣмѣнꙗасте, прѣмѣнѣасте, прѣмѣнаасте, прѣмѣнѣсте, прѣмѣнꙗсте, прѣмѣнѧасте, прѣмѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣмѣнꙗахѫ, прѣмѣнѣахѫ, прѣмѣнаахѫ, прѣмѣнѣхѫ, прѣмѣнꙗхѫ, прѣмѣнꙗахѹ, прѣмѣнѣахѹ, прѣмѣнаахѹ, прѣмѣнѣхѹ, прѣмѣнꙗхѹ, прѣмѣнѧахѹ, прѣмѣнѧхѹпрѣмѣнꙗаховѣ, прѣмѣнѣаховѣ, прѣмѣнааховѣ, прѣмѣнѣховѣ, прѣмѣнꙗховѣ, прѣмѣнѧаховѣ, прѣмѣнѧховѣпрѣмѣнꙗашета, прѣмѣнѣашета, прѣмѣнаашета, прѣмѣнѣшета, прѣмѣнꙗшета, прѣмѣнꙗаста, прѣмѣнѣаста, прѣмѣнааста, прѣмѣнѣста, прѣмѣнꙗста, прѣмѣнѧаста, прѣмѣнѧстапрѣмѣнꙗашете, прѣмѣнѣашете, прѣмѣнаашете, прѣмѣнѣшете, прѣмѣнꙗшете, прѣмѣнꙗасте, прѣмѣнѣасте, прѣмѣнаасте, прѣмѣнѣсте, прѣмѣнꙗсте, прѣмѣнѧасте, прѣмѣнѧсте
прѣмѣнт сѧ -прѣмѣнѭ сѧ -прѣмѣнш сѧ св 1. Променя се, стана различен гда младенштъ крьвѭ влемъ багрмъ бѣѣше ... гда леса отьць плаемъ прѣмѣнла сꙙ бѣахѫ.  матеремъ срьдьца болѣꙁнѭ сьвваахѫ сѧ С 397.19 погѹбхъ же  пеал прѣмѣнхъ сꙙ.  свѣтълъ смь словесемь С 430.9—10 2. Превърна се, преобразя се, приема друг образ побѣжденъ же бꙑвъ дꙗволъ прѣмѣн сꙙ въ мѫжескъ обраꙁъ С 78.24—25 3. Прен. Откажа се, отвърна се от някого или нещо, изменя ѡ горькꙑ ꙇюднъ обліітелю ѣвль сѧ тѧжьі осіла. ꙇ съ іюдоѭ прѣмѣнь сѧ. отъ дьѣвола къ хѹ К 11b 37 блаженꙑ же кодрадтъ ... добь сътрьпѣ лютꙑѧ тꙑ мѫкꙑ.  не прѣмѣн сꙙ оть бжѧ надеждꙙ С 105.5 како тврьдѣ дѹш ваю напрасно прѣмѣнста сꙙ С 212.22 тъгда своѭ сьвѣсть раꙁѹмѣвъ.  нкогоже сѫшта ѹтелꙗ прѣмѣн сꙙ.  раскаавъ сꙙ о дръꙁновенꙑхъ С 415.6 Изч К С Гр μεταβάλλω ἐμαυτόν μεταβάλλομαι μιμέομαι Вж. при прѣмѣнт Нвб