Исторически речник
прѣмѣна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
прѣмѣнапрѣмѣнꙑ, прѣмѣнѫпрѣмѣнѣпрѣмѣнѫ, прѣмѣнѹпрѣмѣноѭ, прѣмѣноѫ, прѣмѣноѧ, прѣмѣноюпрѣмѣнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
прѣмѣнопрѣмѣнꙑпрѣмѣнъ, прѣмѣньпрѣмѣнамъ, прѣмѣнамьпрѣмѣнампрѣмѣнахъ, прѣмѣнахь
NfOuNfGuNfDu
прѣмѣнѣпрѣмѣнѹпрѣмѣнама
прѣмѣна -ꙑ ж Изменение, промяна в отношението към някого нъ да подвгнемъ сꙙ. богѹ прѣмѣнꙑ къ ловѣкомъ вдꙙште.  съвꙙꙁьн҄емъ спѹштен. отъ блага г бꙑваѭшт С 460.2 беꙁ прѣмѣнꙑ ἀμετάβολος Непроменим, неизменен, който остава без промяна благословмъ тꙙ господ ... благословешенааго прѣжде вѣкъ ... нꙑнꙗ же  вь вѣкꙑ. съ свꙙтꙑмъ.  бес прѣмѣнꙑ С 330.7 Изч С Гр καταλλαγή Нвб Срв промяна ОА ВА ЕтМл БТР АР