Исторически речник
прѣмѹдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣмѹдтпрѣмѹждѫ, прѣмѹждѹпрѣмѹдшпрѣмѹдтъ, прѣмѹдть, прѣмѹдтпрѣмѹдмъ, прѣмѹдмь, прѣмѹдм, прѣмѹдмопрѣмѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмѹдѧтъ, прѣмѹдѧть, прѣмѹдѧтпрѣмѹдвѣпрѣмѹдтапрѣмѹдтепрѣмѹдпрѣмѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмѹдмъ, прѣмѹдмь, прѣмѹдмпрѣмѹдтепрѣмѹдвѣпрѣмѹдтапрѣмѹдхъ, прѣмѹдхь, прѣмѹдхпрѣмѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣмѹдпрѣмѹдхомъ, прѣмѹдхомь, прѣмѹдхом, прѣмѹдхмꙑпрѣмѹдстепрѣмѹдшѧ, прѣмѹдшѫ, прѣмѹдша, прѣмѹдше, прѣмѹдхѫпрѣмѹдховѣпрѣмѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣмѹдстепрѣмѹждаахъ, прѣмѹждахъ, прѣмѹжахъ, прѣмѹждаахь, прѣмѹждахь, прѣмѹжахь, прѣмѹждаах, прѣмѹждах, прѣмѹжахпрѣмѹждааше, прѣмѹждаше, прѣмѹжашепрѣмѹждааше, прѣмѹждаше, прѣмѹжашепрѣмѹждаахомъ, прѣмѹждахомъ, прѣмѹжахомъ, прѣмѹждаахомь, прѣмѹждахомь, прѣмѹжахомь, прѣмѹждаахом, прѣмѹждахом, прѣмѹжахомпрѣмѹждаашете, прѣмѹждашете, прѣмѹжашете, прѣмѹждаасте, прѣмѹждасте, прѣмѹжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣмѹждаахѫ, прѣмѹждахѫ, прѣмѹжахѫ, прѣмѹждаахѹ, прѣмѹждахѹ, прѣмѹжахѹпрѣмѹждааховѣ, прѣмѹждаховѣ, прѣмѹжаховѣпрѣмѹждаашета, прѣмѹждашета, прѣмѹжашета, прѣмѹждааста, прѣмѹждаста, прѣмѹжастапрѣмѹждаашете, прѣмѹждашете, прѣмѹжашете, прѣмѹждаасте, прѣмѹждасте, прѣмѹжасте
прѣмѹдт -прѣмѹждѫ -прѣмѹдш св Забавя се, почакам  прѣмѹдвъше ѹтрѣ трет дьнь пршедъше.  странѫ сѣвера отъ града обрꙙштете тѣла мого ꙁвръжена на сѹхо С 154.21—22 мало прѣмѹдт μετ᾿ ὀλίγον Забавя се малко, изчакам известно време пакꙑ ѹбо мало прѣмѹдвъ въ тъ жде день. прде тъ жде маломоштъ къ блаженѹѹмѹ гргорѹ глагол҄ꙙ С 120.8 Изч С Гр ὑπερτίϑημι Нвб Срв муден прил мудност ж ОА ЕтМл БТР АР