Исторически речник
прѣмльат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣмльатпрѣмльѫ, прѣмльѹпрѣмльшпрѣмльтъ, прѣмльть, прѣмльтпрѣмльмъ, прѣмльмь, прѣмльм, прѣмльмопрѣмльте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмльѧтъ, прѣмльѧть, прѣмльѧтпрѣмльвѣпрѣмльтапрѣмльтепрѣмльпрѣмль
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмльмъ, прѣмльмь, прѣмльмпрѣмльтепрѣмльвѣпрѣмльтапрѣмльахъ, прѣмльахь, прѣмльахпрѣмльа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣмльапрѣмльахомъ, прѣмльахомь, прѣмльахом, прѣмльахмꙑпрѣмльастепрѣмльашѧ, прѣмльашѫ, прѣмльаша, прѣмльаше, прѣмльахѫпрѣмльаховѣпрѣмльаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣмльастепрѣмльаахъ, прѣмльахъ, прѣмльаахь, прѣмльахь, прѣмльаах, прѣмльахпрѣмльааше, прѣмльашепрѣмльааше, прѣмльашепрѣмльаахомъ, прѣмльахомъ, прѣмльаахомь, прѣмльахомь, прѣмльаахом, прѣмльахомпрѣмльаашете, прѣмльашете, прѣмльаасте, прѣмльасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣмльаахѫ, прѣмльахѫ, прѣмльаахѹ, прѣмльахѹпрѣмльааховѣ, прѣмльаховѣпрѣмльаашета, прѣмльашета, прѣмльааста, прѣмльастапрѣмльаашете, прѣмльашете, прѣмльаасте, прѣмльасте
прѣмльат -прѣмльѫ -прѣмльш св 1. Замълча, млъкна, онемея  ꙁапрѣт емѹ съ глѧ. прѣмлъ ꙁд ꙁ него М Лк 4.35 З бже къто ѹподобітъ сѩ тебѣ. не прѣмлъі ні ѹкроті СП 82.2 бъ нашъ не прѣмлъітъ СП 49.3 2. Премълча, отмина с мълчание, с безразличие ѹслꙑш молітвѫ моѭ гі.  моленье мое въѹші. слеꙁъ моіхъ не прѣмлъі СП 38.13 вдѣлъ ес гі не прѣмⷧ҇ъ СП 34.22 бже хвалꙑ моеѩ не прѣмⷧъ СП 108.1 бже моі не прѣмлъі отъ мене. еда когда прѣмлъіші отъ мене.  ѹподоблѫ сѩ съ ніꙁъходѩштім въ ровъ СП 27.1 Премълча, скрия. н ꙗвѣ го облааше ... да не бестѹдьнѣша го сътвортъ. н прѣмльааше да не мнꙙ сꙙ гонеꙁнѫт невѣстѭ С 412.23 Изч М З СП С Гр φιμόομαι σιγάω παρασιωπάω παρασιωπάομαι прѣмлъат Нвб премълча, премълчавам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА