Исторически речник
прѣмлькнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣмлькнѫтпрѣмлъкнѫ, прѣмлькнѫ, прѣмлъкнѹ, прѣмлькнѹпрѣмлъкнеш, прѣмлькнешпрѣмлъкнетъ, прѣмлькнетъ, прѣмлъкнеть, прѣмлькнеть, прѣмлъкнет, прѣмлькнетпрѣмлъкнемъ, прѣмлькнемъ, прѣмлъкнемь, прѣмлькнемь, прѣмлъкнем, прѣмлькнемпрѣмлъкнете, прѣмлькнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмлъкнѫтъ, прѣмлькнѫтъ, прѣмлъкнѹтъ, прѣмлькнѹтъ, прѣмлъкнѫть, прѣмлькнѫть, прѣмлъкнѹть, прѣмлькнѹть, прѣмлъкнѫт, прѣмлькнѫт, прѣмлъкнѹт, прѣмлькнѹтпрѣмлъкневѣ, прѣмлькневѣпрѣмлъкнета, прѣмлькнетапрѣмлъкнете, прѣмлькнетепрѣмлъкн, прѣмлькнпрѣмлъкн, прѣмлькн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмлъкнѣмъ, прѣмлькнѣмъ, прѣмлъкнѣмь, прѣмлькнѣмь, прѣмлъкнѣм, прѣмлькнѣмпрѣмлъкнѣте, прѣмлькнѣтепрѣмлъкнѣвѣ, прѣмлькнѣвѣпрѣмлъкнѣта, прѣмлькнѣтапрѣмлъкъ, прѣмлъкнѫхъ, прѣмлъкнѹхъ, прѣмлъкохъ, прѣмлькъ, прѣмлькнѫхъ, прѣмлькнѹхъ, прѣмлькохъ, прѣмлъкь, прѣмлъкнѫхь, прѣмлъкнѹхь, прѣмлъкохь, прѣмлькь, прѣмлькнѫхь, прѣмлькнѹхь, прѣмлькохь, прѣмлъкнѫх, прѣмлъкнѹх, прѣмлъкох, прѣмлькнѫх, прѣмлькнѹх, прѣмлькохпрѣмлъкнѫ, прѣмлъкнѹ, прѣмлъе, прѣмлькнѫ, прѣмлькнѹ, прѣмлье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣмлъкнѫ, прѣмлъкнѹ, прѣмлъе, прѣмлькнѫ, прѣмлькнѹ, прѣмльепрѣмлъкомъ, прѣмлъкнѫхомъ, прѣмлъкнѹхомъ, прѣмлъкохомъ, прѣмлькомъ, прѣмлькнѫхомъ, прѣмлькнѹхомъ, прѣмлькохомъ, прѣмлъкомь, прѣмлъкнѫхом, прѣмлъкнѹхомь, прѣмлъкохомь, прѣмлькомь, прѣмлькнѫхомь, прѣмлькнѹхомь, прѣмлькохомь, прѣмлъкнѹхом, прѣмлъкохом, прѣмлькнѫхом, прѣмлькнѹхом, прѣмлькохом, прѣмлъкнѫхмꙑ, прѣмлькнѫхмꙑпрѣмлъете, прѣмлъкнѫсте, прѣмлъкнѹсте, прѣмлъкосте, прѣмльете, прѣмлькнѫсте, прѣмлькнѹсте, прѣмлькостепрѣмлъкнѫшѧ, прѣмлъкнѹшѧ, прѣмлъкѫ, прѣмлъкошѧ, прѣмлькнѫшѧ, прѣмлькнѹшѧ, прѣмлькѫ, прѣмлькошѧ, прѣмлъкнѫшѫ, прѣмлъкошѫ, прѣмлькнѫшѫ, прѣмлькошѫ, прѣмлъкнѫша, прѣмлъкнѹша, прѣмлъкоша, прѣмлькнѫша, прѣмлькнѹша, прѣмлькоша, прѣмлъкнѫше, прѣмлъкнѹше, прѣмлъкоше, прѣмлькнѫше, прѣмлькнѹше, прѣмлькоше, прѣмлъкнѫхѫ, прѣмлькнѫхѫпрѣмлъковѣ, прѣмлъкнѫховѣ, прѣмлъкнѹховѣ, прѣмлъкоховѣ, прѣмльковѣ, прѣмлькнѫховѣ, прѣмлькнѹховѣ, прѣмлькоховѣпрѣмлъета, прѣмлъкнѫста, прѣмлъкнѹста, прѣмлъкоста, прѣмльета, прѣмлькнѫста, прѣмлькнѹста, прѣмлькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣмлъете, прѣмлъкнѫсте, прѣмлъкнѹсте, прѣмлъкосте, прѣмльете, прѣмлькнѫсте, прѣмлькнѹсте, прѣмлькосте*прѣмлькнѣахъ*прѣмлькнѣаше*прѣмлькнѣаше*прѣмлькнѣахомъ*прѣмлькнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прѣмлькнѣахѫ*прѣмлькнѣаховѣ*прѣмлькнѣашета*прѣмлькнѣашете
прѣмлькнѫт -прѣмлькнѫ -прѣмлькнеш св Замлъкна; спра, престана да говоря прѣмлькошꙙ отъ пьрѣнꙗ. ꙁатвореномъ бꙑвъшемъ ѹстомъ хъ стноѭ С 331.19 Изч С Гр παύομαι Нвб премлъкна, премлъквам диал ВА НТ ДА