Исторически речник
прѣмнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣмнѫтпрѣмнѫ, прѣмнѹпрѣмнешпрѣмнетъ, прѣмнетпрѣмнемъ, прѣмнемь, прѣмнемпрѣмнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмнѫтъ, прѣмнѹтъ, прѣмнѫть, прѣмнѹть, прѣмнѫт, прѣмнѹтпрѣмневѣпрѣмнетапрѣмнетепрѣмнпрѣмн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмнѣмъ, прѣмнѣмь, прѣмнѣмпрѣмнѣтепрѣмнѣвѣпрѣмнѣтапрѣмнѫхъ, прѣмнѹхъ, прѣмнѫхь, прѣмнѹхь, прѣмнѫх, прѣмнѹхпрѣмнѫ, прѣмнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣмнѫ, прѣмнѹпрѣмнѫхомъ, прѣмнѹхомъ, прѣмнѫхомь, прѣмнѹхомь, прѣмнѫхом, прѣмнѹхом, прѣмнѫхмꙑпрѣмнѫсте, прѣмнѹстепрѣмнѫшѧ, прѣмнѹшѧ, прѣмнѫшѫ, прѣмнѫша, прѣмнѹша, прѣмнѫше, прѣмнѹше, прѣмнѫхѫпрѣмнѫховѣ, прѣмнѹховѣпрѣмнѫста, прѣмнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣмнѫсте, прѣмнѹсте*прѣмнѣахъ*прѣмнѣаше*прѣмнѣаше*прѣмнѣахомъ*прѣмнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прѣмнѣахѫ*прѣмнѣаховѣ*прѣмнѣашета*прѣмнѣашете
прѣмнѫт -прѣмнѫ -прѣмнеш св 1. Прен. Прекрача, наруша устав, закон не вь сласть бо ѹже тъ прметъ. прѣмнѫвъ потрѣбьнꙑѧ ѹставꙑ С 494.30 2. Прен. Премина, мина по–нататък, завърша едно действие и започна друго  аб сътвор прослꙑшат глѹхѹѹмѹ.  прѣмнѫвъ къ ѹстомъ.  тѣмъ жде обраꙁомъ кръстънꙑмъ сътворвъ отвръꙁе мѹ ѹста С 552.30 3. Прен. За разказ, мисли — пренасям се на друг обект на разказа, минавам на друга тема ꙗже да не съ пръва повѣст насꙑштен сътворѫ. хотꙙ прѣмнѫ. та дна о н҄емъ съповѣдаѧ. ꙗже въсѣмъ съпроста ꙗвьн навѣдѫштмъ того С 278.28 Изч С Гр ὑπερβαίνω Нвб премина, преминавам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА