Исторически речник
прѣмноват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣмноватпрѣмнѹѭ, прѣмнѹѫ, прѣмнѹѧ, прѣмнѹюпрѣмнѹш, прѣмнѹеш, прѣмнѹѹшпрѣмнѹтъ, прѣмнѹетъ, прѣмнѹѹтъ, прѣмнѹть, прѣмнѹеть, прѣмнѹѹть, прѣмнѹт, прѣмнѹет, прѣмнѹѹтпрѣмнѹмъ, прѣмнѹемъ, прѣмнѹѹмъ, прѣмнѹмь, прѣмнѹемь, прѣмнѹѹмь, прѣмнѹм, прѣмнѹем, прѣмнѹѹм, прѣмнѹмо, прѣмнѹемо, прѣмнѹѹмопрѣмнѹте, прѣмнѹете, прѣмнѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмнѹѭтъ, прѣмнѹѫтъ, прѣмнѹѧтъ, прѣмнѹютъ, прѣмнѹѭть, прѣмнѹѫть, прѣмнѹѧть, прѣмнѹють, прѣмнѹѭт, прѣмнѹѫт, прѣмнѹѧт, прѣмнѹютпрѣмнѹвѣ, прѣмнѹевѣ, прѣмнѹѹвѣпрѣмнѹта, прѣмнѹета, прѣмнѹѹтапрѣмнѹте, прѣмнѹете, прѣмнѹѹтепрѣмнѹпрѣмнѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмнѹмъ, прѣмнѹмь, прѣмнѹмпрѣмнѹтепрѣмнѹвѣпрѣмнѹтапрѣмновахъ, прѣмновахь, прѣмновахпрѣмнова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣмновапрѣмновахомъ, прѣмновахомь, прѣмновахом, прѣмновахомꙑпрѣмновастепрѣмновашѧ, прѣмновашѫ, прѣмноваша, прѣмноваше, прѣмновахѫпрѣмноваховѣпрѣмноваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣмновастепрѣмноваахъ, прѣмновахъ, прѣмноваахь, прѣмновахь, прѣмноваах, прѣмновахпрѣмновааше, прѣмновашепрѣмновааше, прѣмновашепрѣмноваахомъ, прѣмновахомъ, прѣмноваахомь, прѣмновахомь, прѣмноваахом, прѣмновахомпрѣмноваашете, прѣмновашете, прѣмноваасте, прѣмновасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣмноваахѫ, прѣмновахѫ, прѣмноваахѹ, прѣмновахѹпрѣмновааховѣ, прѣмноваховѣпрѣмноваашета, прѣмновашета, прѣмновааста, прѣмновастапрѣмноваашете, прѣмновашете, прѣмноваасте, прѣмновасте
прѣмноват -прѣмнѹѭ -прѣмнѹш несв Преминавам, прехвърлям мярата, действам неправилно [прен.] нъ ѹѫ лхо мѣрꙑ не бꙑт.  многѫѭ пштѫ отъврѣшт. да не мѣрѫ прѣмнѹѭште. погѹбмъ дѹшевьнаго съдравꙗ С 494.28 Изч С Гр ὑπερβαίνω Нвб преминувам остар диал ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА