Исторически речник
прѣметат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣметатпрѣмещѫ, прѣметаѭ, прѣметаѫ, прѣметаѧ, прѣмещѹ, прѣметаюпрѣмещеш, прѣметаш, прѣметаеш, прѣметаашпрѣмещетъ, прѣметатъ, прѣметаетъ, прѣметаатъ, прѣмещеть, прѣметать, прѣметаеть, прѣметаать, прѣмещет, прѣметат, прѣметает, прѣметаатпрѣмещемъ, прѣметамъ, прѣметаемъ, прѣметаамъ, прѣмещемь, прѣметамь, прѣметаемь, прѣметаамь, прѣмещем, прѣметам, прѣметаем, прѣметаам, прѣмещемо, прѣметамо, прѣметаемо, прѣметаамопрѣмещете, прѣметате, прѣметаете, прѣметаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмещѫтъ, прѣметаѭтъ, прѣметаѫтъ, прѣметаѧтъ, прѣметаютъ, прѣмещѫть, прѣметаѭть, прѣметаѫть, прѣметаѧть, прѣметають, прѣмещѫт, прѣметаѭт, прѣметаѫт, прѣметаѧт, прѣметаютпрѣмещевѣ, прѣметавѣ, прѣметаевѣ, прѣметаавѣпрѣмещета, прѣметата, прѣметаета, прѣметаатапрѣмещете, прѣметате, прѣметаете, прѣметаатепрѣмещ, прѣметапрѣмещ, прѣмета
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмещмъ, прѣметамъ, прѣмещѣмъ, прѣмещамъ, прѣмещмь, прѣметамь, прѣмещѣмь, прѣмещамь, прѣмещм, прѣметам, прѣмещѣм, прѣмещампрѣмещте, прѣметате, прѣмещѣте, прѣмещатепрѣмещвѣ, прѣметавѣ, прѣмещѣвѣ, прѣмещавѣпрѣмещта, прѣметата, прѣмещѣта, прѣмещатапрѣметахъ, прѣметахь, прѣметахпрѣмета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣметапрѣметахомъ, прѣметахомь, прѣметахом, прѣметахмꙑпрѣметастепрѣметашѧ, прѣметашѫ, прѣметаша, прѣметаше, прѣметахѫпрѣметаховѣпрѣметаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣметастепрѣметаахъ, прѣмещаахъ, прѣметаахь, прѣмещаахь, прѣметаах, прѣмещаахпрѣметааше, прѣмещаашепрѣметааше, прѣмещаашепрѣметаахомъ, прѣмещаахомъ, прѣметаахомь, прѣмещаахомь, прѣметаахом, прѣмещаахомпрѣметаашете, прѣмещаашете, прѣметаасте, прѣмещаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣметаахѫ, прѣмещаахѫ, прѣметаахѹ, прѣмещаахѹпрѣметааховѣ, прѣмещааховѣпрѣметаашета, прѣмещаашета, прѣметааста, прѣмещаастапрѣметаашете, прѣмещаашете, прѣметаасте, прѣмещаасте
прѣметат -прѣмещѫ -прѣмещеш несв прѣметаѭ -прѣметаш Отхвърлям, пренебрегвам някого [прен.] ꙁволхъ преметат сѧ въ дом. прм влко. ѣко щедръ. ꙁаблѫждьшее т овьѧ. къ тебѣ пррщѭще СЕ 84а 7 прѣметат сѧ Изч СЕ Гр παραρριπτέομαι преметат Нвб Срв премятам, преметна ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР