Исторически речник
прѣлюбодѣꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣлюбодѣꙗн, прѣлюбодѣꙗньпрѣлюбодѣꙗнꙗ, прѣлюбодѣꙗна, прѣлюбодѣꙗньꙗпрѣлюбодѣꙗню, прѣлюбодѣꙗнѹ, прѣлюбодѣꙗньюпрѣлюбодѣꙗнмь, прѣлюбодѣꙗньмь, прѣлюбодѣꙗнмъ, прѣлюбодѣꙗньмъ, прѣлюбодѣꙗнмь, прѣлюбодѣꙗнмъпрѣлюбодѣꙗн, прѣлюбодѣꙗнь, прѣлюбодѣꙗнпрѣлюбодѣꙗнꙗ, прѣлюбодѣꙗна, прѣлюбодѣꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣлюбодѣꙗн, прѣлюбодѣꙗнь, прѣлюбодѣꙗнепрѣлюбодѣꙗнмъ, прѣлюбодѣꙗньмъ, прѣлюбодѣꙗнмь, прѣлюбодѣꙗньмь, прѣлюбодѣꙗнмъ, прѣлюбодѣꙗнмь, прѣлюбодѣꙗномъ, прѣлюбодѣꙗнамъпрѣлюбодѣꙗн, прѣлюбодѣꙗнь, прѣлюбодѣꙗн, прѣлюбодѣꙗнмпрѣлюбодѣꙗнхъ, прѣлюбодѣꙗньхъ, прѣлюбодѣꙗнхь, прѣлюбодѣꙗньхь, прѣлюбодѣꙗнхъ, прѣлюбодѣꙗнхьпрѣлюбодѣꙗн, прѣлюбодѣꙗньпрѣлюбодѣꙗню, прѣлюбодѣꙗнѹ, прѣлюбодѣꙗнью
NnDu
прѣлюбодѣꙗнма, прѣлюбодѣꙗньма, прѣлюбодѣꙗнма, прѣлюбодѣꙗнма
прѣлюбодѣꙗнь -ꙗ ср Прелюбодеяние, нарушаване на съпружеската вярност, изневяра првѣсѧ же кънжьнц  фарсе женѫ вь прѣлюбодѣан ѩтѫ М Йо 8.3 З ѹтелю с жена ѩта естъ нꙑнѣ въ прѣлюбодѣан М Йо 8.4 З отъ срдца бо сходѧтъ. помꙑшленѣ ꙁъла. ѹбства прѣлюбодѣанѣ. любодѣанѣ. татьбꙑ лъжесъвѣдѣнѣ М Мт 15.19 З. Срв.Мк 7.21 М З врагомь ꙁълѣ прѣльщаемъ. прсно въпадаѭ въ блѫдꙑ. ꙇ прѣлюбодѣанѣ. въ раꙁбоѩ СЕ 68а 21—22 Изч М З СЕ Гр μοιχεία μοιχεύομαι прѣлюбодѣан Нвб прелюбодеяние ОА ВА ЕтМл БТР АР