Исторически речник
прѣлѣпъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
прѣлѣпъ, прѣлѣпьпрѣлѣпапрѣлѣпѹпрѣлѣпъ, прѣлѣпьпрѣлѣпапрѣлѣпомь, прѣлѣпомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
прѣлѣпѣпрѣлѣпе, прѣлѣпꙑпрѣлѣппрѣлѣпъ, прѣлѣпьпрѣлѣпомъ, прѣлѣпомьпрѣлѣпꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
прѣлѣпꙑпрѣлѣпѣхъ, прѣлѣпѣхьпрѣлѣпапрѣлѣпѹпрѣлѣпомапрѣлѣпо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
прѣлѣпапрѣлѣпѹпрѣлѣпопрѣлѣпапрѣлѣпомь, прѣлѣпомъпрѣлѣпѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
прѣлѣпапрѣлѣпъ, прѣлѣпьпрѣлѣпомъ, прѣлѣпомьпрѣлѣпапрѣлѣпꙑпрѣлѣпѣхъ, прѣлѣпѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
прѣлѣпѣпрѣлѣпѹпрѣлѣпомапрѣлѣпапрѣлѣпꙑ, прѣлѣпѫпрѣлѣпѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
прѣлѣпѫ, прѣлѣпѹпрѣлѣпоѭ, прѣлѣпоѫ, прѣлѣпоѧ, прѣлѣпоюпрѣлѣпѣпрѣлѣпꙑпрѣлѣпъ, прѣлѣпьпрѣлѣпамъ, прѣлѣпамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
прѣлѣпꙑпрѣлѣпампрѣлѣпахъ, прѣлѣпахьпрѣлѣпѣпрѣлѣпѹпрѣлѣпама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
прѣлѣпꙑ, прѣлѣпꙑ, прѣлѣпопрѣлѣпаго, прѣлѣпаего, прѣлѣпааго, прѣлѣпаго, прѣлѣпого, прѣлѣпога, прѣлѣпгопрѣлѣпѹмѹ, прѣлѣпѹемѹ, прѣлѣпѹѹмѹ, прѣлѣпѹмѹ, прѣлѣпоомѹ, прѣлѣпомѹ, прѣлѣпоѹмѹ, прѣлѣпмѹпрѣлѣпꙑ, прѣлѣпꙑ, прѣлѣпопрѣлѣпаго, прѣлѣпаего, прѣлѣпааго, прѣлѣпаго, прѣлѣпого, прѣлѣпога, прѣлѣпгопрѣлѣпꙑмь, прѣлѣпꙑмь, прѣлѣпꙑмъ, прѣлѣпꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
прѣлѣпѣмь, прѣлѣпѣемь, прѣлѣпѣѣмь, прѣлѣпѣамь, прѣлѣпѣмь, прѣлѣпѣмъ, прѣлѣпѣемъ, прѣлѣпѣѣмъ, прѣлѣпѣамъ, прѣлѣпѣмъ, прѣлѣпомь, прѣлѣпомъпрѣлѣпꙑ, прѣлѣпꙑ, прѣлѣпопрѣлѣппрѣлѣпꙑхъ, прѣлѣпꙑхъ, прѣлѣпꙑхь, прѣлѣпꙑхь, прѣлѣпѣхъ, прѣлѣпѣхьпрѣлѣпꙑмъ, прѣлѣпꙑмъ, прѣлѣпꙑмь, прѣлѣпꙑмь, прѣлѣпѣмъ, прѣлѣпѣмьпрѣлѣпꙑѧ, прѣлѣпꙑꙗ, прѣлѣпꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
прѣлѣпꙑм, прѣлѣпꙑмпрѣлѣпꙑхъ, прѣлѣпꙑхъ, прѣлѣпꙑхь, прѣлѣпꙑхьпрѣлѣпаꙗ, прѣлѣпаа, прѣлѣпаѣпрѣлѣпѹю, прѣлѣпоюпрѣлѣпꙑма, прѣлѣпꙑмапрѣлѣпо, прѣлѣпое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
прѣлѣпаго, прѣлѣпаего, прѣлѣпааго, прѣлѣпаго, прѣлѣпого, прѣлѣпога, прѣлѣпгопрѣлѣпѹмѹ, прѣлѣпѹемѹ, прѣлѣпѹѹмѹ, прѣлѣпѹмѹ, прѣлѣпоомѹ, прѣлѣпомѹ, прѣлѣпоѹмѹ, прѣлѣпмѹпрѣлѣпо, прѣлѣпоепрѣлѣпаго, прѣлѣпаего, прѣлѣпааго, прѣлѣпаго, прѣлѣпого, прѣлѣпога, прѣлѣпгопрѣлѣпꙑмь, прѣлѣпꙑмь, прѣлѣпꙑмъ, прѣлѣпꙑмъпрѣлѣпѣмь, прѣлѣпѣемь, прѣлѣпѣѣмь, прѣлѣпѣамь, прѣлѣпѣмь, прѣлѣпѣмъ, прѣлѣпѣемъ, прѣлѣпѣѣмъ, прѣлѣпѣамъ, прѣлѣпѣмъ, прѣлѣпомь, прѣлѣпомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
прѣлѣпо, прѣлѣпоепрѣлѣпаꙗ, прѣлѣпаа, прѣлѣпаѣ, прѣлѣпаѧпрѣлѣпꙑхъ, прѣлѣпꙑхъ, прѣлѣпꙑхь, прѣлѣпꙑхь, прѣлѣпѣхъ, прѣлѣпѣхьпрѣлѣпꙑмъ, прѣлѣпꙑмъ, прѣлѣпꙑмь, прѣлѣпꙑмь, прѣлѣпѣмъ, прѣлѣпѣмьпрѣлѣпаꙗ, прѣлѣпаа, прѣлѣпаѣ, прѣлѣпаѧпрѣлѣпꙑм, прѣлѣпꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
прѣлѣпꙑхъ, прѣлѣпꙑхъ, прѣлѣпꙑхь, прѣлѣпꙑхьпрѣлѣпѣпрѣлѣпѹю, прѣлѣпоюпрѣлѣпꙑма, прѣлѣпꙑмапрѣлѣпаꙗ, прѣлѣпаа, прѣлѣпаѣ, прѣлѣпаѧпрѣлѣпꙑѧ, прѣлѣпꙑꙗ, прѣлѣпѫѭ, прѣлѣпꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
прѣлѣпѣ, прѣлѣпопрѣлѣпѫѭ, прѣлѣпѹю, прѣлѣпоѭ, прѣлѣпоюпрѣлѣпѫѭ, прѣлѣпоѫ, прѣлѣпоѧ, прѣлѣпоюпрѣлѣпѣпрѣлѣпꙑѧ, прѣлѣпꙑꙗ, прѣлѣпꙑепрѣлѣпꙑхъ, прѣлѣпꙑхъ, прѣлѣпѣхъ, прѣлѣпꙑхь, прѣлѣпꙑхь, прѣлѣпѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
прѣлѣпꙑмъ, прѣлѣпꙑмъ, прѣлѣпѣмъ, прѣлѣпꙑмь, прѣлѣпꙑмь, прѣлѣпѣмьпрѣлѣпꙑѧ, прѣлѣпꙑꙗ, прѣлѣпꙑепрѣлѣпꙑм, прѣлѣпꙑмпрѣлѣпꙑхъ, прѣлѣпꙑхъ, прѣлѣпꙑхь, прѣлѣпꙑхьпрѣлѣпѣпрѣлѣпѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
прѣлѣпꙑма, прѣлѣпꙑмапрѣлѣпѣ, прѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшапрѣлѣпѣшѹ, прѣлѣпѣшюпрѣлѣпѣпрѣлѣпѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
прѣлѣпѣшемь, прѣлѣпѣшемъпрѣлѣпѣшпрѣлѣпѣпрѣлѣпѣше, прѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшь, прѣлѣпѣшъпрѣлѣпѣшемъ, прѣлѣпѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
прѣлѣпѣшѧпрѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхьпрѣлѣпѣшапрѣлѣпѣшѹ, прѣлѣпѣшюпрѣлѣпѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
прѣлѣпѣе, прѣлѣпѣ, прѣлѣпѣшепрѣлѣпѣшапрѣлѣпѣшѹ, прѣлѣпѣшюпрѣлѣпѣе, прѣлѣпѣ, прѣлѣпѣшепрѣлѣпѣшапрѣлѣпѣшемь, прѣлѣпѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
прѣлѣпѣшпрѣлѣпѣе, прѣлѣпѣпрѣлѣпѣша, прѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшь, прѣлѣпѣшъпрѣлѣпѣшемъ, прѣлѣпѣшемьпрѣлѣпѣша, прѣлѣпѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
прѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхьпрѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшѹ, прѣлѣпѣшюпрѣлѣпѣшемапрѣлѣпѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
прѣлѣпѣшѧ, прѣлѣпѣшѫ, прѣлѣпѣшепрѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшѫ, прѣлѣпѣшѧ, прѣлѣпѣшѹпрѣлѣпѣшеѭ, прѣлѣпѣшеѫ, прѣлѣпѣшеѧ, прѣлѣпѣшеюпрѣлѣпѣшпрѣлѣпѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
прѣлѣпѣшѧ, прѣлѣпѣшѫ, прѣлѣпѣшепрѣлѣпѣшь, прѣлѣпѣшъпрѣлѣпѣшамъ, прѣлѣпѣшамьпрѣлѣпѣшѧ, прѣлѣпѣше, прѣлѣпѣшѫпрѣлѣпѣшампрѣлѣпѣшахъ, прѣлѣпѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
прѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшѹ, прѣлѣпѣшюпрѣлѣпѣшамапрѣлѣпѣ, прѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшаго, прѣлѣпѣшаего, прѣлѣпѣшааго, прѣлѣпѣшагопрѣлѣпѣшѹмѹ, прѣлѣпѣшѹемѹ, прѣлѣпѣшѹѹмѹ, прѣлѣпѣшѹмѹ, прѣлѣпѣшюмѹ, прѣлѣпѣшюемѹ, прѣлѣпѣшюѹмѹ, прѣлѣпѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
прѣлѣпѣпрѣлѣпѣшаго, прѣлѣпѣшаего, прѣлѣпѣшааго, прѣлѣпѣшагопрѣлѣпѣшмь, прѣлѣпѣшмь, прѣлѣпѣшмъ, прѣлѣпѣшмъпрѣлѣпѣшмь, прѣлѣпѣшмь, прѣлѣпѣшмъ, прѣлѣпѣшмъпрѣлѣпѣпрѣлѣпѣше, прѣлѣпѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
прѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхь, прѣлѣпѣшхьпрѣлѣпѣшмъ, прѣлѣпѣшмъ, прѣлѣпѣшмьпрѣлѣпѣшѧѧ, прѣлѣпѣшее, прѣлѣпѣшѫѫпрѣлѣпѣшм, прѣлѣпѣшмпрѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхьпрѣлѣпѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
прѣлѣпѣшѹю, прѣлѣпѣшююпрѣлѣпѣшма, прѣлѣпѣшмапрѣлѣпѣе, прѣлѣпѣ, прѣлѣпѣшее, прѣлѣпѣшепрѣлѣпѣшаго, прѣлѣпѣшаего, прѣлѣпѣшааго, прѣлѣпѣшагопрѣлѣпѣшѹмѹ, прѣлѣпѣшѹемѹ, прѣлѣпѣшѹѹмѹ, прѣлѣпѣшѹмѹ, прѣлѣпѣшюмѹ, прѣлѣпѣшюемѹ, прѣлѣпѣшюѹмѹ, прѣлѣпѣшюмѹпрѣлѣпѣе, прѣлѣпѣ, прѣлѣпѣшее, прѣлѣпѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
прѣлѣпѣшаго, прѣлѣпѣшаего, прѣлѣпѣшааго, прѣлѣпѣшагопрѣлѣпѣшмь, прѣлѣпѣшмь, прѣлѣпѣшмъ, прѣлѣпѣшмъпрѣлѣпѣшмь, прѣлѣпѣшмь, прѣлѣпѣшмъ, прѣлѣпѣшмъпрѣлѣпѣе, прѣлѣпѣ, прѣлѣпѣшее, прѣлѣпѣшепрѣлѣпѣшаꙗ, прѣлѣпѣшаѣ, прѣлѣпѣшаѧпрѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхь, прѣлѣпѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
прѣлѣпѣшмъ, прѣлѣпѣшмъ, прѣлѣпѣшмьпрѣлѣпѣшаꙗ, прѣлѣпѣшаѣ, прѣлѣпѣшаѧпрѣлѣпѣшм, прѣлѣпѣшмпрѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхьпрѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшѹю, прѣлѣпѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
прѣлѣпѣшма, прѣлѣпѣшмапрѣлѣпѣшꙗ, прѣлѣпѣшѣ, прѣлѣпѣшаꙗпрѣлѣпѣшѧѧ, прѣлѣпѣшѧѩ, прѣлѣпѣшѫѫ, прѣлѣпѣшаѧ, прѣлѣпѣшее, прѣлѣпѣшеѥпрѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшѫѫ, прѣлѣпѣшѫѭ, прѣлѣпѣшѧѧ, прѣлѣпѣшѧѩ, прѣлѣпѣшююпрѣлѣпѣшѫѫ, прѣлѣпѣшѫѭ, прѣлѣпѣшѧѧ, прѣлѣпѣшѧѩ, прѣлѣпѣшюю, прѣлѣпѣшеѭ, прѣлѣпѣшеѫ, прѣлѣпѣшеѧ, прѣлѣпѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
прѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшꙗ, прѣлѣпѣшѣпрѣлѣпѣшѧѧ, прѣлѣпѣшѧѩ, прѣлѣпѣшѫѫ, прѣлѣпѣшаѧ, прѣлѣпѣшее, прѣлѣпѣшеѥпрѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхь, прѣлѣпѣшхьпрѣлѣпѣшмъ, прѣлѣпѣшмъ, прѣлѣпѣшмь, прѣлѣпѣшмьпрѣлѣпѣшѧѧ, прѣлѣпѣшѧѩ, прѣлѣпѣшѫѫ, прѣлѣпѣшаѧ, прѣлѣпѣшее, прѣлѣпѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
прѣлѣпѣшм, прѣлѣпѣшмпрѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхъ, прѣлѣпѣшхь, прѣлѣпѣшхьпрѣлѣпѣшпрѣлѣпѣшѹю, прѣлѣпѣшююпрѣлѣпѣшма, прѣлѣпѣшма
прѣлѣпъ -ꙑ прил същ прѣлѣпꙑ м ед Този, който е прекрасен, благороден, предобър сълѹ сꙙ прѣлѣпѹѹмѹ въ стѣ црькꙿв ерѹсалмьскꙑхъ свѣтлъ. же бѣаше вь само то господьстѣ црькв. вь лѣта дѡклтꙗна С 534.27 Изч С Нвб прелеп остар ОА Срв леп остар